Головна

Схема протоколу обговорення відкритого заняття

  1. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  2. II. Введення в тему заняття.
  3. II. Основна частина заняття.
  4. II. МЕТА ЗАНЯТТЯ
  5. II. мета заняття
  6. II. мета заняття
  7. II. МЕТА ЗАНЯТТЯ

протокол№__

від «___» ___

(Дата)

обговорення відкритого залікового заняття, проведеного студентом-практикантом

___

(прізвище ім'я по батькові)

слухали:

1. Студента, який проводив заняття: Знайомить з метою заняття, робить короткий самоаналіз (вказати конкретно, що було оцінено добре, які помилки, труднощі виникли, ідеї на майбутнє).

2. Інших студентів, які були присутні на занятті: Внести в протокол виділені недоліки, зауваження і пропозиції, позитивні відгуки і виставлену за заняття оцінку (виступ кожного студента записується окремо).

3. вихователя групи, В якій проводилося заняття: дає в своєму виступі загальну оцінку занять, що проводилися студентом-практикантом протягом практики, дає докладний аналіз відкритого заняття.

4. Методиста або завідувача дошкільним закладом (В разі їх присутності на відкритому занятті): проводять аналіз заняття і дають йому оцінку.

5. Викладача-методиста практики: Підводить підсумок виступів присутніх, докладно аналізує хід заняття, робить методичні узагальнення і вносить пропозицію щодо остаточної оцінки за проведене студентом заняття.

постановили:

Заняття студента-практиканта ___

(Прізвище, ініціали)

оцінити на: ___

(Оцінка за п'ятибальною системою)

П. І. Б. та Пподпісь викладача ___
Схема конспекту заняття | режиму дня

організація практики | Програма інспекторської практики | Змістовний модуль 1 | Змістовний модуль 2 | Методичні рекомендації | Організація методичної практики | Методична робота в дошкільному закладі | Методичні рекомендації | Підбиття підсумків | ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати