Головна

Методичні рекомендації

  1. I. Рекомендації до виконання письмових контрольних робіт
  2. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  3. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  4. II. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  5. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  6. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми
  7. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики

Структура довідки наступна:

1. Загальні відомості про дошкільну установу (номер, тип, статус, кількість груп та дітей. П. І. Б. завідуючої і методиста; кадровий склад педагогів в цифрах. Робоча програма виховно-освітньої роботи).

2. Аналіз матеріально-технічної бази, програмно-методичного забезпечення з досліджуваного напрямку (відзначається наявність спеціальних кабінетів, їх обладнання; відповідність обладнання нормативним вимогам; оснащення групових приміщень відповідними куточками).

3. Аналіз переглянутих заходів, характерних форм роботи з дітьми: занять, спостережень, вечорів розваг і т.п. Обов'язково дається інформація про форму та тему заходу; віковій групі; вказується П.І.Б. фахівців, їх освіту і стаж роботи. Лаконічно і конкретно пишеться аналіз переглянутого заходи, із зазначенням позитивних сторін і недоліків.

4. Аналіз планування. При написанні даного підрозділу тематичної довідки необхідно вивчити завдання і зміст річного плану дошкільного закладу, відзначивши наступне:

· Визначено досліджуваний напрямок в задачах річного плану;

· Які форми методичної роботи передбачають підвищення знань і умінь педагогів в даному напрямку;

· Чи передбачений контроль даного напрямку з боку адміністрації дошкільного закладу.

При аналізі перспективного і календарного планів (не менше 2-х груп) необхідно звернути увагу на систематичність роботи, поєднання фронтальних і індивідуальних форм роботи з дітьми по календарному напрямку.

5. Аналіз знань, умінь і навичок дітей за певним розділу програми.

Аналіз складається з спостережень за дітьми в процесі заходів; вивчення продуктів їх діяльності (малюнків, аплікаційних робіт і т.д.), матеріалів звітів педагогів на підсумковому педраді.

6. Висновки і пропозиції.

Висновки і пропозиції повинні бути чітко сформульовані (бажано по 2-5 пунктам) із зазначенням термінів виконання та відповідальних.Змістовний модуль 2 | Організація методичної практики

Спостереження і аналіз педагогічної діяльності вихователя групи дітей дошкільного віку | Самостійне виконання студентом обов'язків вихователя групи дітей дошкільного віку | Змістовний модуль 3 | підсумковий період | Оцінювання практики студентів | Підведення підсумків практики | Опис предмета педагогічної практики | організація практики | Програма інспекторської практики | Змістовний модуль 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати