Головна

Змістовний модуль 1

  1. III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ЗДАЧІ підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ).
  2. IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
  3. В історії розвитку шкільництва сформувалася Такі типи навчання: догматичне, пояснювально-ілюстратівне, проблемні, програмоване, модульно-розвівальне.
  4. В) виконан модульних (контрольних) завдання.
  5. Г) модульна контрольна робота
  6. для модульного контролю знань з ЗМ-1
  7. Для підсумкового модульного контролю

Ознайомлення з організацією та керівництвом
 дошкільною освітою

Тривалість етапу - 2 дні. На цьому етапі студенти складають індивідуальний план проходження практики. Груповий керівник перевіряє, коригує та затверджує індивідуальний план проходження практики кожному студенту-практиканту. У перший день студенти знайомляться з роботою інспектора УОН з дошкільної освіти. Інспектор знайомить студентів з мережею ДОУ, типами; проблемами в області матеріально-технічного забезпечення ДОУ, документацією інспектора, формами планування роботи на місяць, рік. У другий день студенти складають циклограму діяльності інспектора УОН. У цей день відбувається розподіл студентів-практикантів по дошкільним закладам, визначається час фронтальної та тематичної перевірок.

На цьому етапі проходить закріплення студентів-практикантів за основними членами атестаційної комісії. У кожній бригаді вибирається староста. В обов'язки старости входить збір підготовлених студентами матеріалів атестації, участь в складанні акта атестації. Акт підписують члени комісії, а свої тематичні довідки - кожен студент-практикант.

Другий етап інспекторської практики - основнийПрограма інспекторської практики | Змістовний модуль 2

Оцінювання навчальної практики в групах дошкільного віку | Підведення підсумків практики | Спостереження і аналіз педагогічної діяльності вихователя групи дітей дошкільного віку | Самостійне виконання студентом обов'язків вихователя групи дітей дошкільного віку | Змістовний модуль 3 | підсумковий період | Оцінювання практики студентів | Підведення підсумків практики | Опис предмета педагогічної практики | організація практики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати