Головна

організація практики

  1. I I етап практики проводиться в лабораторії банківської справи.
  2. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  3. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  4. I. Організація практики та порядок її проходження.
  5. I. Робоча програма педагогічної практики
  6. II. Відмітки про Прибуття на місце практики, призначення, переводи и вибуття
  7. II. Загальносуднову організація і підготовка одиночного судна до переходу в умовах воєнного часу.

Специфіка даного виду педагогічної практики полягає в індивідуальній та груповій формах роботи. Інспекторська практика студентів проходить в дошкільних навчальних закладах, які підлягають атестації або тематичним вивчення відповідно до річного плану Управління освіти і науки. Тривалість практики - 2 тижні.

Чи не дозволяється проходження інспекторської практики в дошкільному закладі за місцем роботи студента.

Безпосередню участь в атестації або тематичних дослідженнях діяльності ДНЗ формує у студентів вміння використовувати різні методи збору інформації: спостереження, анкетування, бесіду, вивчення ділової документації. Індивідуальні завдання спрямовані на розробку і самостійне проведення деяких форм методичної роботи (консультації, педагогічні виставки, педчаси).

Аналітична діяльність студентів-практикантів спирається на практичне використання знань і умінь, отриманих в процесі вивчення наступних дисциплін:

· Організація і управління дошкільною освітою;

· Дошкільна педагогіка;

· вікова психологія;

· Методики дошкільного воспитания.

В обов'язки руководітелейпрактікі входить:

1. Узгодження і визначення спільно з УОН базових дошкільних установ.

2. Своєчасне повідомлення студентам термінів і бази проходження практики.

3. Забезпечення студентів методичними рекомендаціями щодо виконання індивідуальних завдань, форм звітних документів.

4. Проведення індивідуальних консультацій кожному практиканту в обсязі навчального навантаження.

5. Відвідування відкритих методичних заходів, що проводяться практикантами.

В обов'язки студентів-практикантів входить:

1. Своєчасне проходження практики у встановлені навчальним планом терміни.

2. Узгодження з адміністрацією ДНЗ змісту і термінів проведення відкритих методичних заходів, передбачених програмою практики.

3. Взаємовідвідування і участь в аналізі відкритих методичних заходів, організованих практикантами (за умови проходження практики декількома студентами на базі одного ДНЗ).

4. Дотримання правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи базового дошкільного закладу.Опис предмета педагогічної практики | Програма інспекторської практики

Методичні вказівки | Форми і методи контролю нзад проходженням навчальної практики | Оцінювання навчальної практики в групах дошкільного віку | Підведення підсумків практики | Спостереження і аналіз педагогічної діяльності вихователя групи дітей дошкільного віку | Самостійне виконання студентом обов'язків вихователя групи дітей дошкільного віку | Змістовний модуль 3 | підсумковий період | Оцінювання практики студентів | Підведення підсумків практики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати