Головна

Спостереження і аналіз педагогічної діяльності вихователя групи дітей дошкільного віку

  1. D. Постільний режим, що давить, спирт-фурациллин на пов'язку, динамічне спостереження травматолога, обмеження рухового режиму.
  2. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  3. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  4. I. Аналіз діяльності школярів
  5. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  6. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  7. I. допомоги громадянам, які мають дітей

Цей період триває приблизно два дні. Протягом цього часу студенти знайомляться з дошкільним закладом, педагогічним колективом, групою, в якій будуть проходити практику, її оформленням, змістом стендів, куточків, документацією вихователя групи дошкільного віку (зошит прийому, перспективний, календарно-тематичний плани, зошит обліку індивідуальної роботи з дітьми і т.д.), програмою, за якою працює дошкільний заклад. Завідуюча дошкільним закладом проводить інструктаж студентів з охорони праці та обеспеченіюі безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. Основним змістом роботи студентів в ці дні є спостереження і аналіз педагогічної діяльності вихователя групи дошкільного віку, за якою закріплений студент-практикант (див. Додаток 13). Свої спостереження студенти фіксують у щоденнику практики. Спостерігаючи організацію педагогічної діяльності, студент може залучатися в підготовку до заняття, проведення ранкового прийому дітей, організаціію їх життєдіяльності (сніданок, обід, денний сон, коригуюча гімнастика, ігри з дітьми, прогулянка). На цьому етапі можуть бути організовані показові заняття (за різними розділами програми, різні види занять), які проводяться для всіх студентів даної підгрупи. Студенти беруть участь в їх обговоренні, результати спостережень фіксують у щоденнику практики, який повинен містити такі розділи:

1) відомості про дошкільну установу і про групу, де працює практикант;

2) список дітей;

3) режим дня;

4) сітку занять;

5) комплекси ранкової гімнастики на період проходження практики;

6) перспективний план роботи;

7) календарно-тематичний план роботи (вимоги до оформлення в додатку 3).Підведення підсумків практики | Самостійне виконання студентом обов'язків вихователя групи дітей дошкільного віку

Програма навчальної практики в групах дошкільного віку | Методичні вказівки | Організація режимних процесів в групі дошкільного віку | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Самостійне проведення дидактичної гри. | Методичні вказівки | Форми і методи контролю нзад проходженням навчальної практики | Оцінювання навчальної практики в групах дошкільного віку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати