На головну

РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни

  1. Delphi программалау ж?йесі
  2. Delphi программалау ортасини? графікали? м?мкіндіктері
  3. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  4. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  5. I. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Робоча програма педагогічної практики
  7. III. Програма вивчення особистості учня.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

Вищої освіти

«Севастопольський національний технічний університет»

 "Погоджено" Завідувач кафедри Хіміік.х.н., Доцент Яковишин Л. А. "____" ____________. 2015 р  "ЗАТВЕРДЖУЮ" Завідувач кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій» д.т.н., Професор Гімпелевіч Ю. Б. "____" ____________. 2015 р

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

хімія

Шифр дисципліни по ООП С2. Б3

Освітня програма фахівця

у напрямку

11.05.01 «Радіоелектронні системи та комплекси»

профіль підготовки

«Радіотехнічні засоби передачі, прийоми і методи обробки сигналів»

Севастополь

Робоча програма складена на основі федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 11.05.01. «Радіоелектронні системи та комплекси»

Робоча програма складена доцентом кафедри «Хімії» Львовим Олександром Володимировичем

Робоча програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри РТ

протокол № ____ від «____» __________ 2015 р

Завідувач кафедри РТ Ю. Б. Гімпелевіч

Робоча програма Перезатверджено на засіданні кафедри РТ,

протокол № ____ від «____» ___________ 2016 р

Завідувач кафедри РТ Ю. Б. Гімпелевіч

Робоча програма Перезатверджено на засіданні кафедри РТ,

протокол № ____ від «____» ___________ 2017 р

Завідувач кафедри РТ Ю. Б. Гімпелевіч

O Львів А. В., 2015 рік

O Севастопольський національний технічний університет, 2015 рік

РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни

"Хімія"

Плановані результати навчанняКонтрольна робота № 2 (тестування з блоку № 3) | Мета освоєння дисципліни

Завдання освоєння дисципліни | Місце дисципліни в структурі освітньої програми | структура дисципліни | Розподіл контактної роботи | Розподіл самостійної роботи студентів | Перелік навчально-методичного забезпечення для самостійної роботи | ФОНД оцінних засобів | Методичні вказівки і посібники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати