На головну

Тема 16. Інноваційна та інвестиційна політика підприємства. Підготовка нового виробництва

  1. D) до складу основного виробництва включені накладні витрати
  2. I. Підготовка поверхні
  3. I. ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА
  4. II. Виклад нового матеріалу.
  5. II. Виклад нового матеріалу.
  6. II. Вивчення нового матеріалу.
  7. II. Загальносуднову організація і підготовка одиночного судна до переходу в умовах воєнного часу.

1. Інвестиції це такі вкладення які:

1) Чи рівні капіталовкладенням

2) Більше капіталовкладень

3) Менше капіталовкладень

Правильна відповідь: 2

2. У відтворювальну структуру капіталовкладень входять:

1) Вкладення на будівництво нових підприємств

2) Вкладення на модернізацію діючих виробництв

3) Вкладення на підвищення кваліфікації працівників

Правильна відповідь: 1, 2

3. В технологічну структуру капіталовкладень входять:

1) Витрати на будівельно-монтажні роботи

2) Витрати на покупку і доставку обладнання

3) Витрати на проектно-вишукувальні роботи

4) Витрати на придбання технологічної документації

Правильна відповідь: 1, 2, 3

4. Чи відносяться до інноваційної діяльності такі види, як:

1) Створення і використання інтелектуального продукту

2) Доведення нових ідей до їх реалізації на ринку

3) Виробництво повий продукції на підприємстві

Правильна відповідь: 1, 2

5. Що відноситься до інтелектуального продукту:

1) Науково-технічна продукція

2) Програмні продукти

3) Продукція культури

Правильна відповідь: 1, 2

6. Які саме результати інтелектуальної діяльності охороняються законодавством РФ:

1) Винаходи

2) Математичні методи і моделі

3) Наукові принципи і факти

4) Результати інтелектуальної діяльності

Правильна відповідь: 1, 2

7. Що розуміється під інвестиціями в юридичному сенсі:
 1) Грошові кошти

2) Капіталовкладення

Правильна відповідь: 1

8. Хто визнається інвестором:

1) Громадяни РФ

2) Іноземні фізичні особи

3) Держава

4) Податкові органи

Правильна відповідь: 1, 2, 3

9. У сучасних умовах господарювання найбільш реальними інвесторами є:

1) Держава через федеральний бюджет

2) Регіони через свої бюджети

3) Засоби підприємства

Правильна відповідь: 3

10. Інвестиції у виробництво - це:

1) Витрати підприємства на виготовлення продукції

2) Витрати на придбання машин і обладнання

3) Витрати на придбання сировини та матеріалів

Правильна відповідь: 2

11. Питомі капіталовкладення - це:

1) Капіталовкладення на одиницю продукції

2) Собівартість одиниці продукції

3) Амортизація на одиницю продукції

Правильна відповідь: 1

12. Розрахунковий період при оцінці ефективності інвестиційного проекту включаємо тривалість:

1) Створення об'єкта

2) Термін експлуатації

3) Створення, експлуатації та ліквідації об'єкта

Правильна відповідь: 3

13. Для вартісної оцінки результатів і витрат за інвестиційним проектом використовуються:

1) Базисні ціни

2) Світові ціни

3) Прогнозні ціни

4) Ціни ФАС і ціни ФОБ

Правильна відповідь: 1, 2, 3

14. Для вибору інвестиційного проекту рекомендується використовувати такі показники:

1) Рентабельність

2) Обсяг товарної продукції

3) Індекс прибутковості

4) Інтегрального ефекту

Правильна відповідь: 3, 4

15. Якщо чистий дисконтований дохід (інтегральний ефект) при заданій нормі дисконту більше нуля, то проект слід:

1) Прийняти

2) Відкинути

Правильна відповідь: 1

16. Якщо індекс прибутковості менше одиниці, то проект слід:

1) Прийняти

2) Відкинути

Правильна відповідь: 2

17. Капиталообразующие інвестиції включають в себе капіталовкладення:

1) У підготовку будівельної площі

2) В проектно-конструкторські роботи

3) На придбання машин і обладнання

4) На приріст оборотних коштів

Правильна відповідь: 2, 3

18. Чистий приплив реальних грошей від операційної діяльності при здійсненні інвестиційного проекту включає:

1) Виручку від реалізації продукції

2) Собівартість реалізованої продукції

3) Прибуток до вирахування податків

Правильна відповідь: 3

19. Який з перерахованих етапів інвестиційного циклу відноситься до виробничої стадії:

1) Проведення НДДКР

2) Навчання персоналу

3) Випуск продукції

Правильна відповідь: 3

20. У яких випадках можна використовувати для розрахунків форму наведених витрат:

1) Якщо вкладення не збігаються в часі

2) Якщо розрізняються величиною капіталовкладень і витрат, але збігаються в часі

Правильна відповідь: 2Тема 15. Якість і конкурентоспроможність. Стандарти і системи якості | Тема 17. Оцінка ефективності господарської діяльності та стану балансу

Тема 1. Структура національної економіки: сфери, сектора, комплекси, галузі | Тема 3. Типи підприємств. Виробнича і організаційна структура підприємств | Тема 4. Типи виробництва. Організація виробничого процесу | Тема 5. Інфраструктура підприємства | Тема 7. Трудові ресурси: їх склад і управління | Тема 9. Економічна і функціональна стратегія підприємства, їх типи, фактори вибору | Тема 10. Розробка маркетингової та товарної стратегії підприємства | Тема 12. Теорія оптимального обсягу випуску продукції. Виробнича програма та виробнича потужність підприємства | Тема 13. Витрати виробництва і собівартості продукції, кошторис і калькуляція витрат | Тема 14. Цінова політика підприємства на різних ринках |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати