На головну

Біологічні особливості представників підкласу Jungermanniidae.

  1. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.
  2. II. Особливості рухової сфери.
  3. II. Структурний АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  4. III. Особливості проведення розслідування нещасних випадків, що сталися в організаціях і у роботодавця - фізичної особи
  5. III. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  6. IV. ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  7. IV. Особливості проведення АСДНР

7. Характеристика класу Bryopsida.

8. Біологічні особливості представників підкласу Sphagnidae.

9. Характеристика підкласу Andreaeidae.

10. Біологічні особливості представників підкласу Tetraphidae.

11. Характеристика підкласу Polytrichidae.

12. Біологічні особливості представників підкласу Bryidae.

13. Характеристика відділу Rhyniophyta.

14. Біологічні особливості представників відділу Psilotophyta.

15. Характеристика відділу Lycopodiophyta.

16. Біологічні особливості представників класу Lycopodiopsida.

17. Характеристика класу Isoёtopsida.

18. Загальна характеристика відділу Equisetophyta.

19. Біологічні особливості представників класу Hyeniopsida.

20. Характеристика класу Sphenophyllopsida.

21. Біологічні особливості представників класу Equisetopsida.

22. Характеристика відділу Pteridophyta.

23. Біологічні особливості представників класу Aneurophytopsida.

24. Характеристика класу Archaeopteridopsida.

25. Біологічні особливості представників класу Ophioglossopsida.

26. Характеристика класу Marattiopsida.

27. Біологічні особливості представників класу Polypodiopsida.

28. Характеристика порядків Marsileales і Salviniales.

29. Загальна характеристика відділу Pinophyta.

30. Біологічні особливості представників класу Lyginopteridopsida.

31. Характеристика класу Cycadopsida.

32. Біологічні особливості представників класу Bennettitopsida.

33. Характеристика класу Gnetopsida.

34. Біологічні особливості представників класу Ginkgoopsida.

35. Характеристика класу Pinopsida.

36. Біологічні особливості представників порядків Cordaitales і Voltziales.

37. Характеристика порядків Araucariales і Pinales.

38. Біологічні особливості представників порядків Cupressales, Podocarpales і Taxales.

39. Характеристика відділу Magnoliophyta.

40. Біологічні особливості представників класу Magnoliopsida.

41. Характеристика підкласу Magnoliidae.

42. Біологічні особливості представників порядку Magnoliales на прикладі родин Degeneriaceae і Magnoliaceae.

43. Характеристика порядків Nimphaeales і Nelumbonales.

44. Біологічні особливості представників підкласу Ranunculidae.

45. Характеристика сімейства Ranunculaceae.

46. ??Біологічні особливості представників підкласу Hamamelidae.

47. Характеристика порядків Trochodendrales і Hamamelidales.

48. Біологічні особливості представників порядку Urticales на прикладі родин Cannabaceae і Urticaceae.

49. Характеристика порядку Fagales на прикладі родин Fagaceae і Betulaceae.

50. Біологічні особливості представників підкласу Caryophyllidae.

51. Характеристика порядку Caryophyllales на прикладі родин Cactaceae, Caryophyllaceae і Chenopodiaceae.

52. Біологічні особливості представників сімейства Polygonaceae.

53. Характеристика підкласу Dilleniidae.

54. Біологічні особливості представників сімейства Theaceae.

55. Характеристика родини Brassicaceae.

56. Біологічні особливості представників підкласу Rosidae.

57. Характеристика сімейства Rosaceae.

58. Біологічні особливості представників родини Fabaceae.

59. Характеристика сімейства Rutaceae.

60. Біологічні особливості представників сімейства Apiaceae.

61. Характеристика підкласу Asteridae.

62. Біологічні особливості представників сімейства Lamiaceae.

63. Характеристика порядку Scrophulariales на прикладі родин Solanaceae і Scrophulariaceae.

64. Біологічні особливості представників родини Asteraceae.

65. Характеристика класу Liliopsida.

66. Біологічні особливості представників підкласу Alismidae.

67. Характеристика порядку Alismales на прикладі родин Alismaceae і Hydrocharitaceae.

68. Біологічні особливості представників підкласу Liliidae.

69. Характеристика порядку Liliales на прикладі родин Liliaceae і Alliaceae.

70. Біологічні особливості представників сімейства Orchidaceae.

71. Характеристика сімейства Cyperaceae.

72. Біологічні особливості представників сімейства Poaceae.

73. Характеристика сімейства Musaceae.

74. Біологічні особливості представників підкласу Arecidae.

75. Характеристика сімейства Arecaceae.

Можливі теми випускних кваліфікаційних робіт:

1. неотенічеського зміни і їх роль в еволюції рослин.

2. Цитоплазматические гени рослин і спадковість.

3. Значення поліплоїдії в еволюції рослин.

4. Роль ендосимбіоз в еволюції рослинної клітини.

5. Апоміксис у рослин і його роль в еволюції.

6. Хімічна взаємодія рослин і його роль в еволюції фітоценозів.

7. Варіанти розподілу статей у рослин, їх переваги та недоліки.

8. Основні етапи еволюції рослинного компонента біосфери.

9. Основні закономірності морфологічної еволюції рослин.

10. Еволюційні аспекти засухо- і термоустойчивости рослин.

11. Флора листостеблових мохів Уралу.

12. Висотна розподіл мохів в основних фізико-географічних регіонах регіонах Уралу.

13. Структура синузій листостеблових мохів Уралу в різних типах рослинності.

14. Широтна динаміка флори мохів Уралу.

15. Приуроченість мохів Уралу до різних типів субстратів в залежності від мікрокліматичних особливостей їх існування.

16. Моховидні як індикатори різних аспектів антропогенного впливу на природне середовище.

17. Флора папоротніковідних Уралу.

18. Висотна розподіл папоротніковідних в основних фізико-географічних регіонах Уралу.

19. фитоценотических значення папоротніковідних в додаванні рослинних угруповань Уралу.

20. Широтна динаміка флори папоротніковідних Уралу.

21. Приуроченість папоротніковідних Уралу до різних типів субстратів в залежності від умов природного середовища.

22. Значення Моховидних в природі і для людини.

23. Флора голонасінних Уралу.

24. Висотна розподіл голонасінних в основних фізико-географічних регіонах Уралу.

25. фитоценотических значення голонасінних в додаванні рослинних угруповань Уралу.

26. Значення папоротніковідних в природі і для людини.

27. Флора покритонасінних Уралу.

28. Значення голонасінних у природі та для людини.

29. Висотна розподіл покритонасінних в основних фізико-географічних регіонах Уралу.

30. фитоценотических значення покритонасінних в додаванні рослинних угруповань Уралу.

31. Значення покритонасінних у природі і для людини.

32. Приуроченість голонасінних Уралу до різних типів субстратів в залежності від умов природного середовища.

33. Широтна динаміка флори голонасінних Уралу.

34. Лікарські рослини Уралу.

35. Олійні рослини Уралу.

36. Медоносні рослини Уралу.

37. Приуроченість покритонасінних Уралу до різних типів субстратів в залежності від умов природного середовища.

38. Отруйні рослини Уралу.

39. Дикорослі чагарники Уралу і їх значення в природі та для людини.

40. Пергоносние рослини Уралу.

41. Практичне використання інтродукованих на Уралі чагарників.

42. Ефіроолійні рослини Уралу.

43. Дикорослі харчові рослини Уралу.

44. Практичне використання інтродукованих на Уралі деревних рослин.

45. Дикорослі дерева Уралу і їх значення в природі та для людини.

46. ??Стійкість рослин, використовуваних для озеленення, до забруднення середовища промисловими і побутовими відходами.

47. Дикорослі декоративні рослини Уралу і методи їх охорони.

48. Історія введення в культуру на Уралі харчових, декоративних та інших корисних рослин.

49. Вплив забруднення середовища на анатомо-морфологічні структуру і фізіологію рослин Уралу.

50. Сезонна динаміка альгофлори річок і озер Уралу.

 Основних таксонів грибів. Филогенетические взаємини основних таксонів рослинного царства | V. Вимоги до рівня підготовки випускників, що навчаються за цією програмою

Вступ | Відділ Mycota, Fungi (гриби) | Відділ Chlorophyta (зелені водорості) | Відділ Lichenophyta (лишайники) | Приклади питань для самопідготовки. | Відділ Bryophyta (моховидні) | Відділ Pinophyta, Gymnospermae (голонасінні) | Відділ Magnoliophyta, Angiospermae | Приклади питань для самопідготовки. | Відеомагнітофон і телевізор для демонстрації навчальних фільмів, кодоскоп, комп'ютер; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати