На головну

Метод визначення чистої поточної вартості.

  1. A) Метод змінного середнього
  2. B. Соціологія та ее методи повінні будуватіся за зразки природничих наук
  3. C - матриця (за формою нагадує куб) застосовується для визначення взаємозв'язку елементів трьох списків одночасно.
  4. I. 2. Сформулюйте принцип Гюйгенса. Поясніть метод зон Френеля.
  5. I. 9. Опишіть пристрій лабораторної установки по визначенню швидкості звуку методом резонансу.
  6. I. ЗАГАЛЬНІ організаційно-Методичні вказівки Щодо
  7. I. ЗАГАЛЬНІ організаційно-Методичні вказівки Щодо

В основі цього методу закладений принцип прагнення керівництва фірми до збільшення цінності фірми. Чиста поточна вартість NPV (Чистий приведений ефект, чистий приведений дохід) характеризує загальний результат реалізації проекту, величину, на яку може змінитися цінність фірми в результаті реалізації проекту. Вона являє собою різницю між сумою дисконтованих грошових надходжень в результаті реалізації інвестиційного проекту і сумою дисконтованих витрат, необхідних для реалізації цього проекту.

Якщо проект передбачає разове вкладення інвестицій, то (рис.7.1):

 (7.1)

де Дt - Надходження доходу за проектом в періоді t;

І - одноразові (початкові) інвестиції;

r - ставка дисконту;

Т - загальний період отримання доходу.

Якщо проект передбачає не разове вкладення інвестицій, а послідовне інвестування протягом ряду років, то (рис.7.2):

 (7.2)

де іj - Інвестиції в періоді j;

J - загальний період інвестування.

Д1 Д2 ДТ Д3 Д4 ДJ+ Т

И1 И2 3 4

       
   


 0 1 2 ... Т 1 2

 І J Т

Д1/ (1 + r)1 И1/ (1 + r)1

Д2/ (1 + r)2 И2/ (1 + r)2

Д3/ (1 + r)3

Рис.7.1. Разове вкладення інвестицій

Д4/ (1 + r)4

Рис.7.2. послідовнеінвестування

Якщо NPV> 0, то проект слід прийняти, тому що в цьому випадку цінність компанії збільшиться;

якщо NPV <0, то проект варто відкинути, тому що в цьому випадку цінність компанії зменшиться;

якщо NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий, і цінність компанії не зміниться.Експертиза проекту девелопменту | Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій.

Й етап. Аналіз ринку та поточного стану об'єкта нерухомості. | Й етап. Розробка стратегії і програми управління об'єктом нерухомості. | Особливості управління операційною нерухомістю | Особливості управління інвестиційною нерухомістю | Управління продажами на ринку нерухомості | Управління каналами розподілу | Поняття і сутність девелопменту | Особливості інвестиційних проектів у сфері розвитку нерухомості | Й етап. Розробка техніко-економічного обґрунтування і проектування. | Види ефективності проектів девелопменту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати