На головну

Характеристика основних сегментів ринку нерухомості

  1. Cтатистика ринку праці
  2. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  3. I. Загальна характеристика уроку.
  4. I. Загальна характеристика
  5. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  6. II. ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА
  7. II. Якісна характеристика викладача ОБЖ (БЖ)

Сегментація ринку - один з найважливіших інструментів маркетингу. Від правильності вибору сегмента ринку багато в чому залежить успіх в конкурентній боротьбі. Сегментація ринку нерухомості - це поділ його на групи елементів (сегменти), що мають певні єдині ознаки. Існують різні ознаки і критерії сегментації.

ознака сегментації - Це фактор, за яким здійснюється виділення сегментів ринку. Залежно від цілей сегментації в якості ознак можуть бути використані:

а) фактори, що характеризують купівельний поведінку фізичних та юридичних осіб;

б) параметри об'єктів нерухомості, за якими стоять відповідні групи покупців.

критерій сегментації - Це фактор, за яким оцінюється обґрунтованість вибору того чи іншого сегмента ринку. Найбільш поширені такі критерії: кількісні параметри сегменту, ефективність роботи на обраному сегменті (прибутковість), захищеність сегмента від конкурентів, рівень інвестиційного ризику.

Сегментація ринку по категорії покупців проводиться в основному за чотирма групами ознак:

· Демографічні ознаки: вік, стать, розмір сім'ї, рівень доходів, освіта, релігійні переконання, національність.

· Психографічний ознаки: соціальна верства, стиль життя, тип особистості, вид діяльності, традиції, досвід.

· Географічні ознаки: регіон, чисельність і щільність населення, клімат.

· Поведінкові ознаки: шукані вигоди, інтенсивність споживання, ставлення до об'єкта нерухомості, вагомість замовників (великі, середні, дрібні), чутливість до зміни цін.

Сегментація ринку по товару дозволяє виявити, які саме параметри того чи іншого об'єкта нерухомості можуть бути привабливими для покупців. При цьому застосовують такі характеристики об'єктів нерухомості, як їх якість, віддаленість від промислових центрів, розмір земельних ділянок, інвестиційна привабливість, престижність, ступінь розвиненості інфраструктури та ін.Державне регулювання в сфері нерухомості | Ринок житлової нерухомості

Сутність і види об'єктів нерухомості | Властивості землі як об'єкта нерухомості | Особливості нерухомості як товару | Життєвий цикл об'єкта нерухомості | Поняття, функції та особливості ринку нерухомості | Функції ринку нерухомості | Особливості ринку нерухомості | Класифікація ринку нерухомості | Фактори, що діють на ринку нерухомості | Економічні суб'єкти ринку нерухомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати