На головну

2 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Eқалқанша маңы бездерінің өлі еттенуі, гипокалиемия, гиперкальциемия

181 ТНауқаста созылмалы қабыну үрдісі. Қабыну үрдісін қандай гормондар күшейтеді, қабынудың белгілерін көрсетіңіз:

Aкортикостероидтар, қызару, ісіну, бозару

B+ минералокортикоитар, ауырсыну, қызару, қызу, қызметінің бұзылуы

Cандростероидтар, цианоз, ісіну, өлі еттену

Dглюкокортикоидтар, бозару, цианоз, көлемінің азаюы

Eкортизон, альдостерон, некроз, ауырсыну, қызу

182 ТНауқаста сүйектердің деформациясы байқалады, сүйектер өте жұмсақ, жалпы әлсіздікке және шаршағыштыққа шағым айтады. Тері және кілегей қабаттары бозарыңқы. Қандай без зақымдалған және сүйек жүйесі тұрғысынан патогенетикалық өзгерістерді көрсетіңіз.

A+ гиперпаратиреоз, остеопороз, гиперкальциемия, анемия

Bқалқанша маңы бездің гипофункциясы, гипокальциемия

Cостеодистрофия, сүйектерден кальцидің көптеп шайылып кетуі, гипокальциемия

Dкальцийдің тамырларда жиналуы, анемия, гипокальциемия

Eқалқанша маңы безінің өлі еттенуі, сүйек миының фиброзы

183 ТМикседемаға тән:

Aгипергликемия

Bгиперлипемия

Cкетонемия

D+ гипогликемия

Eгипоазотемия

184 ТЕкіншілік қантты диабетке қай топ гормондардың өндірілуінің жоғарылауы әкеледі:

Aинсулин, тироксин, глюкагон

Bглюкокортикоидтар және минералокортикоидтар

C+ АКТГ, СТГ, глюкокортикоидтар

DФСГ, адреналин, инсулин

Eглюкагон , жыныстық гормондар

185 ТҚай гормонның тапшылығы қантсыз диабетке әкеледі:

Aтироксиннің

BАКТГ

CСТГ

D+ АДГ

Eпролактиннің

186 ТПаратгормонға қарсы әсерлі(антогонист) гормон:

Aпаратиреокрин

Bтироксин

C+ тиреокальцитонин

Dадреналин

Eглюкагон

187 ТЕресек жастағы адамда артық салмақ бар. Шағымдары: бас ауруы, жүрек қағуы және қабыну үрдістерінің жиі болуы. Объективті: алдыңғы құрсақ қабырғасында «жүктілік» сызықтары, артериялық қан қысымы 160/100 мм с. б., миокард гипертрофиясы, ЭКГ қарыншалық комплекс өзгерістері.

Aжыныс бездерінің патологиясы, антростерон

B+ глюкокортикоидтар өндірілуінің жоғары болуы, Иценко Кушинг ауруы

Cандростероидтар өндірілуінің бұзылысы, Кон синдромы

Dкортикостероидтар өндірілуінің төмендеуі, акромегалия

Eторлы аймақ гормондар өндірілуінің бұзылысы, Иценко Кушинг ауруы

188 ТГлюкокортикоидтардың қандай қасиеттері қабынуға қарсы әсер көрсетеді:

Aкининдерге пермиссивті әсері

Bкомплемент жүйесінің белсенділігі

C+ гиалуронидазаның тосқауылы

Dгистаминнің секрециясының күшеюі

Eтамырлардың кеңеюі

189 ТҚабынуды күшейтетін гормонды көрсетіңіз:

Aадреналин

Bтироксин

Cандростерон

D+ альдостерон

Eкортикостерон

190 ТБүйрек үсті безі торлы аймағының гормондарын атаңыз:

Aглюкокортикоидтар

Bминералокортикоидтар

C+ андростероидтар

Dкортикостероидтар

Eкортизол

191 ТҚандай гормонның жетіспеуінен атеросклероз дамиды:

A+ тироксин

Bадреналин

Cглюкокортикоидтар

Dальдостерон

Eминералокортикоидтар

192 ТГипофиздің алдыңғы бөлімінің тоталды гипофункциясы кезінде қандай

гормондардың өндірілуі азаяды:

A+ ФСГ, ТТГ, АКТГ

Bмеланоформды, ФС, АДС

Cглюкокортикоидтар, СТГ

DТТГ, глюкокортикоидтар

Eжыныстық гормондар, АДГ

193 ТҚандай гормонның шектен тыс көп болуы гипертиреозды сипаттайды:

Aадреналин мен кальцитониннің

Bүшйодтиронин және глюкагон

CАКТГ және тироксин

Dальдостерон және ТТГ

E+ үшйодтиронин және тироксин

194 ТГипотиреоздың мүмкін болатын себебін көрсетіңіз:

Aқалқанша безі маңының аденомасы

Bтирелибириннің жетіспеушілігі

Cйод жетіспеушілігі

D+ жемсау

Eпсихикалық жарақат

195 ТСТГ гиперөндірілуінде байқалады:

Aгипофизарлық семіру

Bгигантизм

CАддисон ауруы

Dнанизм

E+ Иценко Кушинга ауруы

196 ТБүйрек үсті безі шоғырлы аймағы зақымдалғанда қандай гормонның өндірілуі

бұзылады:

AАКТГ

BСТГ

Cадреналин

D+ кортизол

Eандростероидтар

197 ТҰзақ уақытқа кортикостероидтармен емдегеннен кейін организмде қандай

гормонның жетіспеушілігі пайда болады:

Aпаратиреоидты гормонның

Bадреналиннің

Cнорадреналиннің

D+ АКТГ

EАДГ

198 ТГипофиздің алдыңғы бөлігінің тотальды гипофункциясы кезінде қандай

гормонның өнімі азаяды:

AФСГ, СТГ, ТТГ, базопрессин

BСТГ, окситоцин, пролактин

Cпролактин, ТТГ, окситоцин

D+ ФСГ, СТГ, пролактин, ТТГ

EСТГ, вазопрессин

199 ТҚандай аурудың негізінде созылмалы бүйрекүсті безінің жетіспеушілігі жатады:

AКонна ауруы

Bфеохромоцитома

C+ қола ауруы

Dфиброзды остеодистрофия

EИценко Кушинга ауруы

200 ТКретинизм мен микседемаға не ортақ:

Aжыныстық жетілмей қалу

Bақыл ойдың кем болуы

C+ тиреоидты гормондардың аз өндірілуі

Dаласа бой

Eсеміздік

201 ТЭритроциттердің регенеративті түрлері бұл:

AЖолли денешігі, нормобласттар, анизоцитоз

Bнормобласттар, эритроциттердің базофильді түйіршіктенуі

C+ ретикулоциттер, полихромотофилдер, нормобласттар

Dпойкилоцитоз, полихромотофилия

Eмегалоциттер, Кабо сақинасы, анизоцитоз

202 ТШеткі қанда мегалобласттар мен мегалоциттердің пайда болуының себептерін көрсетіңіз:

Aсүйек миы қызметінің тежелуі

Bасқазан, бауыр, бүйрек аурулары

Cқан жоғалту, дұрыс тамақтанбау

D+ дәрумен В12 және фолий қышқылының жетіспеуі

Eэритропоэтин өндірілуінің бұзылысы

203 ТГемолитикалық анемияның патогенезі:

Aфенилгидразинмен улану

B+ эритроциттер гемолизінің күшеюі

Cсәйкес емес қан құю

Dтікелей емес билирубиннің жоғарылауы

Eталақтың ұлғаюы, сарғаю

204 ТЖедел постгеморрагиялық анемия кезіндегі түсті көрсеткіштің төмендеуі немен түсінідіріледі:

Aэритроцит және гемоглобиннің жойылуы

Bтемір жетіспеушілік

Cгемоглобин синтезінің бұзылысы

Dгипоксиялық синдром

E+ жас эритроциттердің көп мөлшерде болуы

205 ТТемір тапшылықты анемия кезіндегі гипохромия патогенезі:

Aтемірдің қорлануының және сіңірілуінің

Bағзадан темірдің жойылуы

C+ гемоглобин синтезінің бұзылысы

Dглобин және гемнің жетіспеуі

Eішкі Касл факторының жетіспеуі

206 ТЖедел қан жоғалтудың алғашқы сағаттарындағы клиникалық белгілердің патогенезін көрсетіңіз:

Aентігу, гипоксиялық гипоксия

Bтахикардия, қанның қорға жиналуы

Cгиповолемия, тахикардия

D+ циркуляторлық және гемдік гипоксия

Eқанның қордан шығуы, қан ағысының жылдамдауы

207 ТСозылмалы постгеморрагиялық анемияның гипорегенераторлы болу себебі:

Aэритроциттер жойылады, эритропоэтиндер аз

B+ эритропоэздің (темір) спецификалық факторының жетіспеуі

Cплазма нәруыздары жойылады

Dсүйек миының эритроциттердің өндіріуі нашар

Eайналымдағы қан көлемі азаяды

208 ТЭритрон бұл:

Aшеткі қандағы эритроциттердің мөлшері

Bсүйек миындағы жетілген эритроциттердің саны

Cшеткі қандағы эритроциттердің регенеративті түрлерінің мөлшері

D+ сүйек миында жетілген және шеткі қан болатын эритроциттер

Eбұл ядролы және ядросыз эритроциттер

209 ТЭритрон жағдайының көрсеткіші болып табылады:

Aшеткі қанда эритроциттердің болуы

Bшеткі қанда эритроциттердің регенеративті түрлерінің болуы

Cсүйек миында жетілген жасушалардың болуы

Dқызыл сүйек миының және лимфа түйіндерінің жағдайы

E+ сүйек миында кариоциттердің және шеткі қанда ретикулоциттердің болуы

210 ТПанмиелозға тән белгіні көрсетіңіз:

Aэритроциттер санының көбеюі

Bқанның формалық элементтер санының өзгерісі

C+ полицитемия

Dгранулопоэздің күшеюі

Eқан жасайтын мүшелердің гиперплазиясы

211 ТПанцитопения - бұл ненің белгісі:

Aқанның формалық элементтерінің гемолизінің

B+ сүйек миының қызметінің тез төмендеуінің (немесе болмауының)

Cэритропоэздің тежелуі

Dмегакариобласттардың болмауы

Eқан түзілу қызметінің бұзылысы

212 ТАддисон Бирмер анемиясы кезіндегі гиперхромия немен түсіндіріледі:

Aгемоглобиннің жоғары болуымен

Bмегалобласт және мегалоциттердің болуымен

Cмегалоциттердің үлкен диаметрімен

Dдәрумен В12 жетіспеуімен

E+ эритроциттердің өте төмен болуымен

213 ТЖаңа туған балаларда гемолитикалық анемияның ең жие себебі бұл:

Aжүктілік кезіндегі анемия

Bжүктілік патологиясы

Cқұрсақ ішілік дамудың патологиясы

D+ резус конфликт

Eжүктіліктің шала болуы

214 ТЛейкоциттердің регенеративті түрлеріне жатады:

Aгранулоциттер, миелоциттер, лимфобласт

Bлимфоциттер, лимфобласттар, промиелоциттер

C+ миелобласттар, промиелоциттер, миелоциттер

Dмиелобласттар, лимфобласттар, моноцит

Eпромиелоциттер, миелоциттер, агранулоциттер

215 ТҚандай нейтрофилдердің болуы солға ығысуды дәлелдейді:

Aнейтрофилдер, миелоциттер, базофилдер, жас

B+ жас, миелоциттер, таяқшаядролы нейтрофилдің жоғарылауы

Cтаяқшаядролы нейтрофилдің жоғарылауы, эозинофилдер

Dлимфоциттер, метамиелоциттер, нейтрофилдер

Eмоноциттер мен лимфоциттердің жоғарылауы

216 ТШеткі қанда қандай клеткалардың пайда болуы созылмалы миелицитарлы лейкозға тән:

Aмиелобласттер, лимфобласттар, базофилдер, миелоциттер

Bмиелобласттар, промиелоциттер, жас, сегментядролы

C+ миелобласттар, промиелоциттер, миелоциттер, метамиелоциттер, базофилдер, эозинофилдер

Dмиелоциттер, жас, таяқшаядролы, сегментядролы нейтрофилдар, эозинофилдер

Eбазофилдер, эозинофилдер, нейтрофилдер, лимфоциттер, моноциттер

217 ТЛейкемиялық ойық бұл:

Aшеткі қанда жас лейкоциттердің болуы

Bқанда лейкоциттердің дегенеративті түрлерінің болуы

Cжас бласты лейкоциттердің болмауы

D+ бласттық түрлер көп, лейкоциттердің аралық сатысындағы клеткалар жоқ

Eшеткі қанда жетілген лейкоциттер басым

218 ТЕң күшті антикоагулянт болып табылады:

Aгепарин

Bантитромбин 1

Cантитромбин 2

Dдикуморин

E+ антитромбин 3

219 ТФибринолитикалық жүйенің белсенуінің салдары:

Aгиперкоагуляция

B+ гипокоагуляция

CШТІҰ (ДВС) синдром

Dтромб түзілу

Eгемостаз

220 ТГипокоагуляцияның себептерін көрсетіңіз:

Aпрокоагулянттар және антикоагулянттардың жетіспеуі

Bантикоагулянттар және прокоагулянттардың артуы

C+ фибринолиздің белсенуі, антикоагулянттар ингибиторларының жетіспеуі

Dингибиторлардың артуы, бауыр аурулары

Eмегакариоциттер және эритроциттердің артуы

221 ТНауқас М. 53 жаста. Ауру дене қызуының 39 400С дейін жоғары көтерілуімен, тіл түбірінің, бадамша бездің инфильтрациясымен, жұтқыншақтың артқы қабырғасының некрозданумен, құсумен, іштің ауырсынуымен, талақтың ұлғаюымен жедел басталды.

Шеткі қанда:

Эритроциттер 2 900 000

Гемоглобин 105 г/л=10,5%

Түсті көрсеткіш ?

Лейкоциттер 2 000

Базофилдер

Эозинофилдер

Миелобласттар 75%

Промиелоциттер

Миелоциттер

Метамиелоциттер

Таяқшаядролы

Сегментядролы 19%

Лимфоциттер 6%

Моноциттер

Тромбоциттер 90 000

Бір айдан кейін науқас сепсистен өлді.

Aсозылмалы миелоцитарлық лейкоз, лейкемиялық түрі, екіншілік анемия

Bжедел лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

Cсозылмалы лимфолейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

Dжедел миелобласттық лейкоз, лейкемиялық түрі, екіншілік анемия

E+ жедел миелобласттық лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

222 ТНауқас Т. 45 жаста. Шағымдары: жалпы әлсіздік, тез шаршағыштық, бас айналуы, тәбетінің төмендеуі. Тексергенде бауырдың, талақтың, лимфа түйіндерінің ұлғайғаны анықталды.

Шеткі қанда:

Эритроциттер 2 780 000

Гемоглобин 8,81 г/%

Түсті көрсеткіш ?

Лейкоциттер 250 000

Базофилдер 3%

Эозинофилдер 10%

Миелобласттар 6%

Промиелоциттер 12%

Миелоциттер 35%

Метамиелоциттер 13%

Таяқшаядролы 1%

Сегментядролы 6%

Лимфоциттер 8%

Моноциттер 6%

Тромбоциттер 100 000

ЭТЖ 28 мм/сағ

Цитологиялық тексеру кезінде РҺ хромосома (филадельфиялық) анықталды. Ол сүйек миында гранулоцитарлық, мегакариоцитарлық және эритроцитарлық қатардың барлық бөлінетін жасушаларында кезедседі, лимфоцитте жоқ..

A+ созылмалы миелоцитарлық лейкоз, лейкемиялық түрі, екіншілік анемия

Bжедел миелобласттық лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік форма

Cжедел лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

Dжедел миелобласттық лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

Eсозылмалы лимфолейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

223 ТНауқас П. 48 жаста. Шағымы: тері және кілегей қабықтарға қан құйылу, дене қызуының 380С дейін көтерілуі. Лимфа түйіндерінің шамалы ұлғайғаны анықталды.

Шеткі қанда:

Эритроциттер 1 250 000

Гемоглобин 42г/л=4,2 г/%

Түсті көрсеткіш ?

Лейкоциттер 1 900

Базофилдер

Эозинофилдер

Миелобласттар 50%

Промиелоциттер

Миелоциттер

Метамиелоциттер

Таяқшаядролы 5%

Сегментядролы 29%

Лимфоциттер 14%

Моноциттер 2%

Тромбоциттер 80 000

ЭТЖ 54 мм/сағ

Aжедел миелобласттық лейкоз, лейкемиялық түрі, екіншілік анемия, тромбогемморагиялық синдром

B+ жедел миелобласттық лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

Cжедел лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия, эритремия

Dсозылмалы лимфолейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

Eсозылмалы миелоцитарлық лейкоз, лейкемиялық түрі

224 ТНауқас В. 53 жаста. Стационарға созылмалы бейарнамалы пневмонияның асқынуымен түсті.

Шеткі қанда:

Эритроциттер 3 760 000

Гемоглобин 96г/л=8,6 г/%

Түсті көрсеткіш ?

Лейкоциттер 18 000

Миелобласттар

Промиелоциттер

Миелоциттер 5%

Метамиелоцититтер 6%

Таяқшаядролы 13%

Сегментядролы 49%

Лимфоциттер 21%

Моноциттер 4%

ЭТЖ 35 мм/сағ

Aгемолитикалық анемия

B+ нейтрофильді лейкоцитоз, солға ығысу

Cлейкомоидты реакция

Dтеміртапшылықты анемия

EАддисон Бирмер анемиясы

225 Т25. Ауру И. стационарға ауыр уыттану симптомдарымен, жоғары дене температурасымен 39 400С дейін, сүйектердегі сырқырау, тіс иектерінің қатты қансырауымен түсті.

Шеткі қанда:

Эритроциттер 1 100 000

Гемоглобин 37г/л

Түсті көрсеткіш ?

Лейкоциттер 800

Базофилдер

Эозинофилдер

Бласттық клеткалар 9%

Промиелоциттер 73%

Миелоциттер

Метамиелоциттер

Таяқшаядролы

Сегментядролы 8%

Лимфоциттер 10%

Моноциттер

Тромбоциттер 50 000

Жағындыда: бласттық жасушалардың цитоплазмасында көптеген көмескілі түйіршіктер бар.

Aжедел миелобласттық лейкоз, лейкемиялық түрі, екіншілік анемия

Bсозылмалы лимфолейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

Cжедел лейкоз, лейкопениялық форма, екіншілік анемия, эритремия

Dсозылмалы миелоцитарлық лейкоз, лейкемиялық түрі, екіншілік түрі

E+ жедел миелобласттық лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

226 ТНауқас А. 58 жаста. Тексергенде бозғылт, бауыр, талақ және лимф түйіндерінің ұлғайғаны анықталды. Шағымы: тез шаршағыштық, жалпы әлсіздік, тәбетінің төмендеуі.

Шеткі қанда:

Эритроциттер 1 350 000

Гемоглобин 26г/л=2,6 г/%

Түсті көрсеткіш ?

Лейкоциттер 1 700

Базофилдер

Эозинофилдер

Миелобласттар 77%

Промиелоциттер

Миелоциттер

Метамиелоциттер

Таяқшаядролы 2%

Сегментядролы 21%

Лимфоциттер

Моноциттер

Тромбоциттер 100 000

ЭТЖ 60 мм/сағ

Пероксидазаға цитохимиялық реакция оң. Цитогенетикалық тексергенде 21 жұп хромосомада анэуплоидия анықталды.

A+ жедел миелобласттық лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

Bсозылмалы лимфолейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия

Cжедел лейкоз, лейкопениялық түрі, екіншілік анемия, эритремия

Dжедел миелобласттық лейкоз, сублейкемиялық түрі, екіншілік анемия

Eсозылмалы миелоцитарлы лейкоз, лейкемиялық түрі, екіншілік түрі

227 ТНауқас К. 44 жаста. Үдемелі әлсіздік, самай бөлігінің ауырсынуы, құлағының шуылдауы, артериялық қан қысымының жоғарылауы 160/100 мм. с. бб. аралығында, тері жамылғысы қызыл түсті. Соңғы уақытта тісін жұлғаннан кейін қанағаштықтың күшейгені байқалады.

Шеткі қанда:

Эритроциттер 8 000 000

Гемоглобин 26г/л=2,6 г/%

Түсті көрсеткіш ?

Лейкоциттер 20 000

Базофилдер

Эозинофилдер 4%

Миелобласттер

Промиелоциттер

Миелоциттер

Метамиелоциттер 3%

Таяқшаядролы 3%

Сегментядролы 54%

Лимфоциттер 30%

Моноциттер 6%

ЭТЖ 1 мм/сағ

Диагнозды нақтылау үшін қандай қосымша тексерулер қажет.

Aжалпы қан анализі

Bретикулоциттерді есептеу

Cтромбоцит және лейкоциттерді есептеу

D+ тромбоцит және кариоциттерді есептеу

Eұйында ретракция уақыты

228 ТНауқаста қайталап қан кетуге бейімділік байқалады. Ең бірінші қандай факторларды анықтау қажет.

Aпротромбин

Bфибриноген

Cкальций ионы

DVIII фактор

E+ XIII фактор

229 ТНауқаста V VI факторлар (акцелерин) жетіспейтін. Қандай патология туралы сөз болып отыр және осы аурудың патогенетикалық емі қандай?

Aгемофилия, парагемофилия, қан құю

Bгемофилия С, жаңа алынған плазма құю

C+ парагемофилия, жаңа алынған қан құю

DОврен ауруы, консервирленген қан құю

Eгемофилия В, плазма құю

230 ТНауқаста пневмония.

Қан анализі:

Эритроциттер 4 600 000

Гемоглобин 110ед

Лейкоциттер 12 000

Базофилдер

Эозинофилдер 4%

Таяқшаядролы 10%

Сегментядролы 55%

Жас 5%

Лимфоциттер 20%

Моноциттер 6%

Қан көрінісін сипаттаңыз:

Aлейкомоидты реакция, солға ығысу

Bэозинофильді лейкоцитоз, солға ығысу

Cмоноцитоз, лимфоцитоз, оңға ығысу

Dлейкопения, нейтропения, оңға ығысу

E+ нейтрофильді лейкоцитоз, солға ығысу

231 ТЭритропоэтин өндірілуінің жоғарылауы байқалады:

Aқанның оттегімен қанығуы жоғарлаған кезде

Bгемоблобиннің көп болуында

C+ артериялық гипоксемияда

Dқан құйған кезде

Eлейкопенияда

232 ТГастромукопротеин жетіспеушілігі кезінде байқалады:

Aтеміртапшылық анемия

Bгемолитикалық анемия

C+ В12 тапшылық анемия

Dнәруыз тапшылық анемия

Eполицитемия

233 ТДұрыс жауап таңдаңыз: Тромбоцитопения бұл:

A+ олардың санының өзгерісіне қарамастантромбоциттердің қалыпты құрылысы мен

физиологиялық функциясының ауытқуы

Bтромбоциттердің саны өзгерісімен қатароблигатты қосарлама функциясының өзгерісі

Cоблигатты қосарлама тромбоциттерсанының азаюымен қатар, тромбоциттер функциясының өзгерісі

Dкоагулопатия

Eтромбо геморрагиялық синдром

234 ТТүстік көрсеткіштің төмендеуін тудырады:

A+ ретикулоциттер санының көбеюі

Bмегалоцитоз және мегалобластоз

Cэритроциттер гемолизі

Dэритроциттердің жетіспеушілігі

Eлейкоцитоз

235 ТМегалобластикалық анемияны тудырады:

Aмиелоидты тіннің гипоксиясы

B+ В12 дәрумені және фоли қышқылы тапшылығы

Cқалыпты гемоглобин синтезінің тұқымқуалаушылық бұзылысы

Dтемірдің созылмалы жетіспеушілігі

Eмассивті қан жоғалту

236 ТПерифериялық қанда 60 Hb 60 БР және ретикулоциттер 0,9% тең болуымен

көрінетін анемия негізіндегі қызыл сүйек кемігінің эритроцитарлық жағдайын

сипаттаңыз:

Aрегенераторлық

Bарегенераторлық

C+ гипорегенераторлық

Dгипопластикалық

Eдисрегенераторлық

237 ТПерифериялық қанда ретикулоциттердің және сүйек миында эритробласттардың

болмауымен көрінетін анемияны сипаттаңыз:

Aгипорегенераторлық

Bгипопластикалық

Cрегенераторлық

D+ апластикалық

Eнормобластикалық

238 ТЛейкопенияның пайда болу механизмін көрсетіңіз:

Aлейкопоэздің белсенуі

Bэритропоэтин өндірілуінің күшеюі1 страница | 3 страница
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати