На головну

1 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Т Ұзақ уақыт глюкокортикоидтармен ем қабылдаған науқаста асқазанда жара анықталды. Жара дамуындағы негізгі механизмі қандай?

A+ қарын сөлінің қышқылдығы мен секрециясының жоғарылауы

Bасқазанның кілегей қабатында гистаминнің төмендеуі

Cсимпатикалық жүйке жүйесі тонусының жоғарылауы

DЕ1, Е2 простогландиндер өндірілуінің жоғарылауы

Eпарасимпатикалық жүйке жүйесі тонусының төмендеуі

119 ТАсқазанның резервуарлық қызметі бұзылысына тән салдарларды көрсетіңіз:

Aартериялық қысымының жоғарылауы

B+ асқазанда тағамның, сұйықтықтың және газдың кідірісі

Cасқазан перистальтикасының күшеюі

Dацидоз

Eіш өту

120 ТАхолия салдарын көрсетіңіз:

A+ майлардың қорытылуы мен сіңірілуінің нашарлауы, ішек қимылының әлсіреуі

Bсу мен электролиттер сіңірілуінің нашарлауы, нәруыз қорытылуының нашарлауы

Cішек микрофлорасының белсенділігінің бұзылысы, панкреастық сөлдің секрециясының күшеюі

Dпанкреастық сөлдің секрециясының күшеюі, ішек қимылының әлсіреуі

Eішек қимылының күшеюі, көмірсулар қорытылуының нашарлауы

121 ТЖедел диффузды гломерулонефриттің жиі себебі болып табылады:

Aтуберкулез микобактериясы

Bстафилококк

C+ стрептококк

Dсаңырауқұлақтар

Eпаразиттер

122 ТДиурездің сандық өзгерістерін атаңыз:

Aгематурия, колиурия, пиурия

B+ олигоурия, анурия, полиурия

Cанурия, поллакиурия, никтурия

Dпротеинурия, гематурия, пиурия

Eолигоурия, пиурия, салурия

123 ТБүйрек ауруларындағы анемия немен түсіндіріледі:

Aпротеинурия, гематурия

Bтамырлардың өткізгіштігінің жоғарылауы

Cинтоксикациямен, ісікпен және пиуриямен

D+ эритропаэтиндердің өндірілуінің төмендеуімен

Eсүйек миының қызмет атқармауынан

124 ТЗәрдің ренальдық патологиялық компонентін көрсетіңіз:

A+ сілтіленген эритроциттер

Bтікелей емес билирубин

Cуробилин

Dөт қышқылдары

Eкетон денелері

125 ТАталған факторлардың қайсысы шумақтық фильтрацияның күшеюіне әкеледі:

Aқандағы онкотикалық қысымның жоғарылауы

B+ қандағы онкотикалық қысымның төмендеуі

Cбүйрек артериялар тонусының төмендеуі

Dқандағы осмостық қысымның жоғарылауы

Eбүйрек камальшаларындағы қысымның төмендеуі

126 ТУремияға тән өзгерістерді көрсетіңіз:

Aлейкомия

Bгипохолестеринемия

Cгипокалиемия

Dгипонатриемия

E+ азотемия

127 ТКаналшалық реабсорбцияның бұзылысы кезіндегі сандық және сапалық өзгерістерді көрсетіңіз:

Aолигоурия, протеинурия, никтурия

B+ полиурия, протеинурия, гипостенурия

Cанурия, гематурия, аминоацидурия

Dпаллакиурия, протеинурия, пиурия

Eолигоурия, гематурия, гиперстенурия

128 ТСозылмалы диффузды гломерулонефритте артериальды гипертензия дамиды, нәтижесінде:

Aэритроцит гемолиз өнімдерімен және цилиндрмен бүйрек канамшаларының тежелуі

B+ ренин ангиотензин альдостерон вазопрессин жүйесінің белсенуі

Cбүйрекпен простогландин Е нің өндірілуінің жоғарылауы

Dбүйрекпен кининдер өндірілуінің жоғарылауы

Eсу электролит алмасуының бұзылысы

129 ТНефриттік синдромға зәрдегі қандай өзгерістер тән:

Aглюкозурия, протеинурия, аминоацидурия

B+ протеинурия, цилиндрурия, микрогематурия

Cкетонурия, уробилинурия, протеинурия

Dмакрогематурия, цилиндурия, анемия

Eпиурия, гипостенурия, кетонурия

130 ТБүйрек ауруларындағы анемияның дамуы түсіндіріледі:

Aпротеинурия, гематурия, интоксикация

Bтамырлардың жоғарғы өткізгіштігімен, пиуриямен

Cинтоксикациямен, ісінумен, пиурниямен, гематуриямен

D+ интоксикациямен және гематуриямен, эритропотиндер өндірілуінің төмендеуінен

Eпиурия, гематурия, интоксикациямен

131 ТУремияға тән өзгерістерді көрсетіңіз:

A+ гиперазотемия, анемия, ацидоз

Bалкалоз, анемия, гипостенурия

Cгипергликемия, гиперстенурия

Dгипогликемия, гиперлипемия

Eісіктер, помиурия, анемия

132 ТЖедел бүйректік жетіспеушіліктің ренальдық себебі болып табылады:

Aорганизмнің жедел сусыздануы

B+ бүйректер паренхимасының жедел жарақаттануы

Cбүйректер тас ауруы

Dнесепағарлар өзектерінің тарылуы

Eтравмалық шок (естану)

133 ТБүйректік ацидоз дамиды:

Aаммиактың артық секрециясы

Bканальшалық секрецияның төмендеуі

Cнатрий иондарының реабсорбциясының артуы

D+ аммиак секрециясының төмендеуі

Eзәр қышқылының артық секрециясы

134 ТҚышқыл сілті тепе теңдігінің тұрақтылығын ұстаудағы бүйректің қатысуы мына жолмен жүреді:

A+ ацидогенезбен

B3 негізді фосфаттың сілтеге айналуымен

Cзәрмен қышқыл фосфаттардың бөлінуімен

Dқышқылдық фосфаттардың негіздікке ауысуымен

Eсілті резервінің толығуымен

135 ТБүйрек ауруы кезіндегі ацидоздың түрі мен патогенезін көрсетіңіз:

Aқышқыл өнімдерінің азаюы, рН 7,55

B+ сілтілік қордың азаюы, газсыз

Cбуферлік қордың азаюы, СО көбеюі

Dгиперкапния, сілтілік қордың артуы, газдық ацидоз

Eқышқыл өнімдерінің көбеюі, сілтілердің көбеюі, газсыз ацидоз

136 ТАменорея - бұл:

Aетеккірдің аз келуі

Bауырсынулы етеккір

Cретсіз етеккір

D7 күннен астам қан кету

E+ 6 және одан көп ай бойы етеккірдің болмауы

137 ТЖыныстық жетілу басталғанға дейін кестірілген адамдарда дамиды:

Aанорхизм

Bмонорхизм

Cкрипторхизм

Dгипоспермия

E+ евнухоидизм

138 ТӘйелде жалған гермафродитизмінің ең жиі себебі:

Aтестостеронның төмен өндірілуі

Bбүйрік үсті без қыртысының туа пайда болған дисфункциясы

Cандрогендердің жасушалық әсерінің бұзылысы

Dтестостерон жетіспеушілік

E+ тесторен артық өндірілуі

139 ТӘйелдердегі жыныс мүшелерінің уақытынан ерте жетілуі гормондары болып табылады:

Aандроген

Bтестостерон

C+ эстроген

Dтироксин

Eфолликула ынталандырушы гормон

140 ТЕрте жыныстық даму бұл жыныстық жетілудің басталуы

A+ 8 жасқа дейінгі қыз балаларда

B10 жасқа дейінгі қыз балаларда

C11 жасқа дейінгі қыз балаларда

D12 жасқа дейінгі қыз балаларда

E13 жасқа дейінгі қыз балаларда

141 ТЗәрде билирубиннің пайда болуы, қандай ауруға тән:

Aгемалитикалық сарғаю

BАддиссон ауруы

Cфенилгидразинмен улану

D+ механикалық сарғаю

Eқан құю

142 ТБүйрек ауруында анемияның дамуын қамтамасыз етеді:

Aорганизмдегі темір жетіспеушілігінен

B+ эритропоэтин өндірілуінің төмендеуінен

Cинтоксикациямен

Dэритроциттер гемализінен

Eгипертензиядан

143 ТАуру Г. Ауруханаға түскендег шағымы: бел аймағында ауырсыну, шөлдеу, қабақтың ісінуі, көруің төмендеуі көзде елес, қызудың көтерілуі.

Объективті көрініс: бетте, белде ісіну қол ізері қалады, артериялық қысым 18/90 мм сын баг. Пастернацкий симптомы оң

Төмендегі зәр анализі қай ауруға тән:

Түсі сары

Мөлдірлігі лайлы Микроскопиясы:

Меншікті салмағы 1022 Эритроциттер 12 17 көру алаңында

Белок 1,66% Цилиндр шалинд: 3 4 көру алаңында

Қант жоқ Тұздар көп мөлшерде

Aбүйрек тас ауруы

Bқантсыз диабет

C+ гломерулонефрит

Dпиелонефрит

Eқант диабеті

144 ТАуру О., 33 жаста. Ауруханаға түскендегі шағымы: бел тұсында ұстамалы ауырсыну, ол жыныс мүшесі ерніні берілген.

Оъективті: дене жабындысында арнайы бр өзгеріс жоқ, ішперденің әлсіз тітіркену симтомы байқалады. Субфебрильді температура№

Төмендегі зәр анализ қай ауруға тән:

Түсі қызыл

Меншікті салмағы 1024 Микроскопиясы:

Мөлдірлігі лайлы Эритроциттер 40 50 көру алаңында

Белок жоқ Лейкоциттер - 2 3 көру алаңында

Қант жоқ Цилиндр жоқ

Тұздар - көп мөлшерде

Aцистит

Bпиелонефрит

Cгломерулонефрит

D+ бүйрек тас ауруы

Eдиабет

145 ТАуру З, 45 жаста, шағымы : жөлдеу, жиі зәр шығару, жалпы әлсіздік. Объективті, айырықша арнайы өзгеріс жоқ. А/Қ 140/85мм№сын. бағ. тең

Зәр анализі қай ауруға тән:

Түсі сары Микроскопиясы:

Мөлдірлігі мөлдір Эритроциттер жоқ

Меншікті салмағы 1032 Лейкоциттер - 1 2 көру алаңында

Белок жоқ Цилиндр жоқ

Қант 2,5% Тұздар - көп мөлшерде

Aгломерулонефрит

B+ қант диабеті

Cцистит

Dпиелонефрит

Eқуықтың ісігі

146 ТМассивті (үлкен көлемде) протеинурия (тәулігіне 40 г) болады:

Aпиелонефритте

Bжедел гломерулонефритте

Cсозылмалы гломерулонефритте

D+ нефроздық синдромда

Eнефролитазда

147 ТЖедел бүйректік жетіспеушіліктің пререналдық себептері:

Aнесеп шығару жолдарының абструкциясы

Bбүйректер паренхимиясының жедел жарақаттануы

C+ травмалық шок (естану)

Dбүйректер артериясының бітелуі

Eбүйректі алып тастау

148 ТБүйректік шумақтарда сүзілудің жоғарылауы байқалады:

Aшумақтық мембрананың қалыңдауы

Bшумақтар капсуласында қысымның жоғарылауы

C+ шумақтар капилиярларында гидростатикалық қысымның жоғарылауы

Dқанның онкотикалық қысымының жоғарылауы

Eқанның тұтқырлығының жоғарылауы

149 ТСозылмалы бүйректік жетіспеушілік даму патогенезінде басты болып саналады:

Aқанда онкотикалық қысымның жоғарылауы

B+ іске қосылған нефрондар санының бірте бірте азаюы

Cбүйректер ішіндегі қысымның жоғарылауы

Dгипертрофияланған нефрондар санының бірте бірте көбеюі

Eшумақтарда сүзілу қысымының төмендеуі

150 ТПререналдық полиурия дамиды:

Aпростатты аденомасында

B+ антидиурез гормонының жасалуының төмендеуінде

Cорганизмде дегидротацияда

Dжедел артериалдық гипертензияда

Eнесеп шығаратын өзектің стриктурасында

151 ТАуру 30 жаста, клиникаға «жедел гломерулонефрит» диагнозбен түсті, протейнурия байқалды. Оның дамуына организмдегі қандай бұзылыс ықпалжасады?

Aазоттық алмасу өнімдеінің организмнен шықпай тұрақтануы.

Bқанда онкотикалық қысым төмендеуі

C+ шумақтық мембрананың өткізгіштігінің жоғарылауы

Dкапиллярлар қабырғасына гидростатстикалық қысымның жоғарылауы

Eқызмет жасап тұрған нефрондар санының төмендеуі

152 ТСозылмалы диффузды гломерулонефритпен ауырған адамда созылмалы бүйрек жетіспеушілігі (СБЖ) дамыған. СЖБ терминальдық сатысында олиго , анурия дамуына ықпал жасайды:

Aтамырлар тарылуынан бүйректің қыртыстық затында ишемия

Bсүзгіштік қысымның төмендеуі

Cдистальдық каналшаларда су реабсорбциясының жоғарылауы

Dтамыр шіне жайылған қанның тұнуы (тұрақтануы)

E+ іскер нейрондардың массасының төмендеуі

153 ТСозылмалы бүйрек жетіспеушілігінің (СБЖ) негізгі белгі көріністерінің пайда болуы:

Aметаболдық ацидоздан

B+ азоттық зат алмасу өнімдерімен уытанудан

Cтіндік гипоксиядан

Dанемиядан

Eиммунодепрессиядан

154 ТНефроздық синдромда ісінудің дамуына патогендік факторлардың

қайсысы басты болады?

Aқылтамырларда гидростат қысымының жоғарылауы

Bжасушааралық сұйықта онкотикаық қысымның жоғарылауы

C+ қан сұйығында онкоқысымның төмендеуі

Dқан сұйығында осмостық қысымның төмендеуі

Eжасушааралық сұйықта осмотық қысымның жоғарылауы

155 ТБүйректердің жедел жетіспеушілігінің преренальдық түрінде сүзілудің төмендеунің тетігі қандай?

Aшумақтық сүзгіде жарақат

B+ бүйректегі қанайналыс төмендеуі

Cіскерлі нефрондар санының азаюы

Dканалшалардағы сұйықтың қысмының жоғарылауы

Eқанда онкоқысымның төмендеуі

156 ТБүйректер шумақтарында сүзілу жоғарылайды:

Aшумақтық мембрананың қалың дамуында

Bшумақтар капсуласында қысымның жоғарылауында

Cқанда онкотикалық қысымның жоғарылауында

D+ қанда онкотикалық қысымның төмендеуінде

Eқанның тұтқырлығының жоғарылауы

157 ТИзостенурияда соңғы несептің (меншікті салмағы) салыстырмалы тығыздығы тең болады:

A1025 1035

B1020 1030

C1010 1020

D1006 1012

E+ 1010 1011

158 ТУақытынан ерте пубертат бұл жыныстық жетілудің болуы:

Aер балларда 8 жасқа дейін

B+ ер балларда 9 жасқа дейін

Cер балларда 10 жасқа дейін

Dер балларда 11 жасқа дейін

Eер балларда 12 жасқа дейін

159 ТМенархе бұл:

Aетеккірдің аз келуі

Bауырсынулы етеккір

C+ етеккір келуінің басталуы

Dетеккірде қан көп болуы

E6 және одан көп ай бойы етеккірдің болмауы

160 ТТелархе бұл:

Aауырсынулы етеккір

B+ сүт безінің үлкейуі және дамуы

Cетеккір келуінің басталуы

Dетеккірде қан көп болуы

Eменструация овариальдық айналымның тұрақты реттелуі

161 ТГормондардың физиологиялық әсерінің ерекшеліктерін көрсетіңіз:

Aағзалардың және жүйелердің гормондық реттелуі

B+ кең диапазон әсері

Cтез бұзылады

Dдозалау қиындығы

Eқысқа уақытты әсері

162 ТАллостериялық нәтиже бұл:

Aгормондардың атқару қызметі

Bгормондардың коррекциялық әсері

C+ ферменттердің белсенділігінің өзгеруі

Dжасуша мембраналарының өткізігіштігінің өзгеруі

Eгормондардың тропты әсері

163 ТҚай бездердің гормондары генотипке әсер етеді:

Aаденогипофиздың

Bжыныстық бездердің

Cқалқанша маңы бездердің

D+ ұйқы безінің

Eқалқанша безінің

164 ТАнаболдық гормондарға жатады:

Aинсулин, тироксин, кортизон

Bглюкокортикоидтар, соматотропин

CАК Т Г, жыныстық гормондар

D+ инсулин, жыныстық гормондар, СТГ

Eжыныстық гормондар, тироксин, ТТГ

165 ТҚандай факторлар(өнімдер) гипоталамуста шығарылады:

Aальдостерон, антидиуретикалық гормон

B+ нейросекрет, рилизинг факторы

Cтропты гормондар

Dгонадотропты гормондар

Eсоматотропты гормондар

166 ТКатаболикалық гормондар және олардың әсері:

Aжыныстық гормондар , нәруыздар ыдырауы

Bадреналин, гликогеннің ыдырауы

C+ глюкокортикоидтар, тироксин, нәруыздардың ыдырауы

Dинсулин, нәруыздар түзілуінің тежейді

Eинсулин, тироксин, нәруыздар түзілуінің күшейтеді

167 ТАталған гормондардың қайсысы қанда қанттың мөлшерінің төмендетеді:

Aтиреокальцитонин,тироксин

Bглюкокортикоид, Лангерганс аралшықтарында альфа жасушаларының гормоны

Cинсулин, адреналин

Dтироксин, глюкагон

E+ Лангерганс аралшықтарында бетта жасушаларының гормоны

168 ТНауқаста екіншілік қант диабеттің белгілері. Қарау кезінде: қан қысымының жоғарылауы, жүрек гипертрофиясы, тахикардия, бауыр үлкеюі аңықталды. Қанда: гипергликемия. Несеп зерттеуі: глюкозурия. Қандай гормонның шығарылуының бұзылысы туралы ойлауға болады?

Aтироксин, адреналин

Bадренокортикотропты гормон

Cтиреотропты гормон

D+ соматотропты гормон

Eинсулин, глюкагон

169 ТНауқас есі жоқ жағдайда жатыр. Рефлекстері жоқ, бұлшықетті дистония, қан қысымы 80/50, жүрек тондары тынықталған. Қан анализінде: гипергликемия, гиперкетонемия. Сіздің қорытындыңыз және белгілердің патогенезі:

Aгипергликемиялық кома, жүрек жетіспеушілігі

Bжедел жүрек жетіспеушілігі, қант интоксикациясы

C+ диабеттік кома, кетон денелерімен интоксикация

Dкоматозды жағдай, жүрек жетіспеушілігі

Eгиперкетонемия, сілеймелі жағдай

170 ТНәруыздардың түзілуіне қатысты инсулин және СТГ арасындағы қарым - қатынасы:

Aантагонизм

Bсинергизм

Cкатоболизм

D+ пермиссивті ықпал

Eтроптық әсер

171 Т«Мерзебург» триадасы бұл:

Aқалқанша бездің мөлшерінің өзгерісі

Bтиреотроптық гормонның жоғарылауы

Cтахикардия , экзофтальм (бадырақ көз), іш өту

Dгипертиреоз, «ұйқының қашуы»

E+ тахикардия, экзофтальм, зоб (қалқанша бездің үлкеюі)

172 ТҰзақ мезгіл тиреоидты гормондар қабылдаған науқаста салмақ қосылуы, жүрек тоны тынықталғандығы, брадикардияға тенденция байқалды:

Сіздің қалқанша бездің қызметі туралы пікіріңіз және оның даму механизмі:

Aтиреотоксикоз, тироксин шығарылуының жоғарылауы

Bқалқанша безінің қызметінің қалыптасуы

Cқалқанша безінің гипофункциясы, кері байланыс механизмінің бұзылысы

D+ микседема белгілері, кері байланыс механизмінің салдары

Eкретинизм белгілері, кері байланыс механизмі

173 ТТотальдық бүйрек үсті безінің жетіспеушілігіне тән белгілерін көрсетіңіз:

Aқаңқа бұлшық еттерінің тонусының жоғарылауы, гипертензия

Bартериялық гипотензия, бардикардия, гипотермия

C+ артериялық гипертензия, брадикардия, дене қызуының жоғарылауы

Dгипернатриемия, гипотензия, тахикардия

Eгипергликемия, гипертермия, брадикардия

174 ТБала қалқанша безінің гипоплазиясымен туылды; физикалық дамуының қалыс болуы, салбыраңқылық, ойыншықтарға көңіл аумайтындығы, тәбетінің қашуы байқалады. Балалардың қалқанша безінің гипоплазиясының салдарын көрсетіңіз:

Aгипотиреоз

Bфизикалық дамуының қалыс қалуы

Cақыл есі дамуының қалыс қалуы

Dмикседема

E+ кретинизм

175 ТНауқаста гипофиздің эозинофильді аденомасы. Қандай ауру, қандай клиникалық көріністер? Науқаста қандай гормонның шығарылуы бұзылған.

Aартериялық гипотензия, СТГ

Bартериялық гипертензия, АКТГ

C+ акромегалия белгілері, СТГ

DИценко Кушинг ауруы, СТГ

Eекіншілік қантты диабет, глюкокортикоидтар

176 ТГипофиздің алдыңғы бөлімінің жеткіліксіздігіне қандай себептер әкеледі:

Aқалқанша бездің және бүйрек үсті безінің гормондарының жетіспеуі

Bбүйрек үсті, қалқанша бездер гормондары және жыныс гормондарының жетіспеуі

C+ гипофиз тініне қан құйылуы

Dұзақ тоя тамақтану

Eқан айналым бұзылысы

177 ТНауқаста тиреотоксикоздың барлық белгілері бар. Диагнозды анықтау үшін қандай зерттеулер жүргізу керек?

Aжалпы қан және зәр анализі

Bқанда қанттың мөлшерін , кетон денелерді анықтау

Cқандағы қалдық азоттың , холестериннің мөлшерін анықтау

Dлипидтер , қанның нәруыз құрамын анықтау

E+ негізгі зат алмасуды анықтау

178 ТҚалқанша бездің гипофунциясы әкеледі:

A+ эндемиялық кретинизмге

BИценко Кушинг ауруына

Cқантсыз диабетке

DАддисон ауруына

Eакромегалияға

179 ТГипофиздың алдыңғы бөлігінің парциальды гипофункциясы қандай өзгерістерге әкеледі:

Aгипергликемия

BБазедов ауруы

C+ гипогонадизм

Dгипогликемия

Eгипотермия

180 ТБалада спазмафилия ұстамасы. Ұстаманың себебін, патогенезін және қандағы кальцийдің мөлшерін көрсетіңіз:

Aқалқанша маңы бездерінің туа біткен жетіспеушілігі, калций қалыпты

Bжүйке бұлшықетті қозғыштықтың бұзылысы

Cкальцийдің жоғарлауы, қалқанша маңы безінің алып тастауы

D+ қалқанша маңы бездерінің өлі еттенуі, гипокальциемия, гиперкалиемияВыберите один правильный ответ. | 2 страница
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати