На головну

Агглютіногени (AT) і аглютиніни (AT) системи ABO (хімічну будову, локалізація. Терміни появи в онтогенезі). АГ і AT різних груп крові.

  1. CAD-системи
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. Grid-системи
  4. I'a-чштіе школи і становлення шкільної системи
  5. II - група
  6. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  7. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

[3] система антигенів еритроцитів АВО відрізняється від інших груп крові тим, що містить в сироватці крові природні анти-А (?) і анти-В (?) антитіла - аглютиніни,які знаходяться намембрані еритроцита. Однак, антигени А і В широко поширені у тваринному світі, тому після народження людини в його організмі починається формування антитіл проти антигенів А і В, що надходять з їжею, бактеріями. В результаті в їх плазмі з'являються анти-А і анти-В антитіла-іммуногамма-глобуліни.

 Група крові  АГ  АН
 I (0??)  ??
 II (A?) А ?
 III (?B) B ?
 IV (AB0)  AB -

Максимум продукції анти-А (?) І анти-В (?) Антитіл падає на 8- 10 річний вік. При цьому вміст у крові анти-А (?) завжди вище анти- В (?). Ці антитіла називаються ізоантітеламі або агглютининами, оскільки вони викликають склеювання (Агглютинацию) еритроцитів, що містять на мембрані відповідні антигени (Агглютіногени).

антитіла ? и ? знаходяться в плазмі крови. Вони не тільки не склеюють еритроцити, але і викликають їх гемоліз.

_______

агглютіногени - Полісахаридно-амінокислотні з'єднання, вбудовані в мембрану еритроцитів. З'являються на 2-3 місяці внутрішньоутробного розвитку.

аглютиніни - ?-імунноглобуліни, що знаходяться в плазмі крові, Формуються в процесі життєдіяльності і їх максимум припадає на 8-10 років.

63. До якої групи за системою АВО відноситься досліджувана кров, якщо при визначенні групової приналежності крові спостерігається аглютинація з різними стандартними сироватками? Поясніть Ваше висновок.

IV група крові - стандартні сироватки містять хоча б 1 вид агглютінінов, а в IV групі крові є обидва агглютиногена, значить аглютинація буде спостерігатися з усіма сироватками.

 Принципи сучасних методів підрахунку формених елементів крові і визначення вмісту гемоглобіну в сучасних гематологічних аналізаторах. | HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ | Основні вторинні посередники пострецепторних передачі сигналу. Основні функції вторинних посередників. | Основні властивості і функції еритроцитів. | Гормони організму, що беруть участь в регуляції еритропоезу. | Основні властивості і функції тромбоцитів. | Основні властивості і функції нейтрофілів. | Основні властивості і функції базофілів і тучних клітин. | Основні властивості і функції моноцитів - макрофагів. | Поняття про неспецифічної і специфічної резистентності організму і їх основні механізми. | Основні властивості і функції лімфоцитів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати