На головну

ТЕМИ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБІТ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  4. D) У роботі
  5. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  6. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  7. I Актуальність дипломної роботи

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Білоруський національний технічний університет

Факультет технологій управління і гуманітаризації

Кафедра менеджменту

ПОДАТКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Методичні вказівки та завдання щодо виконання курсової роботи

для студентів заочної форми навчання за спеціальностями

«Менеджмент», «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит»

Мінськ 2014

ВСТУП.

Податки являють собою об'єктивну реальність, пов'язану з існуванням держави. Вони не тільки забезпечують фінансову базу для загальнодержавних витрат, але і активно використовуються державною владою в якості механізму непрямого управління суспільними відносинами в сфері політики, економіки, соціального захисту громадян. Вивчення теоретичних, методологічних і практичних основ податкових систем допоможе грамотно виконувати свої фінансові зобов'язання перед державою. У цьому виданні вміщено програма, контрольні завдання. Студенту необхідно вивчити теоретичний матеріал, після чого виконати контрольну роботу за номером варіанту, що збігається з останньою цифрою залікової книжки.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

.

1. Характеристика податкової системи. Поняття податку і податкової системи, основні принципи оподаткування, функції податків, класифікація Основні інструменти податкового регулювання. Суб'єкт податку. Предмет і об'єкт оподаткування, база оподаткування, джерела виплати податкових платежів, ставка податку, податкові пільги, податковий і звітний період, санкції, порядок сплати та терміни перерахування податкових платежів.

2. Митні платежі, митні збори, митні збори. Акцизи і ПДВ при перетині митного простору РБ.

3. Податкове планування. Податкове регулювання та оптимізація податкових зобов'язань.

4. Прямі та непрямі податки. Загальна характеристика.

5. Податки на заробітну плату.

6. Податки, що сплачуються з виручки

7. Податки і відрахування, що включаються в собівартість.

8. Податки, що сплачуються з прибутку.

9. Спрощена система оподаткування для суб'єктів малого підприємництва.

10. Оподаткування в вільних економічних зонах.

11. Податок на доходи іноземних організацій, що здійснюють і не здійснюють діяльність в РБ через постійне представництво. Офшорні зони.

12. Оподаткування в офшорних зонах.

13. Податок на гральний бізнес. Податок на лотерейну діяльність. Оподаткування доходів, отриманих в окремих сферах діяльності (банки).

14. Податковий облік. Ресурси податкового обліку.

15. Податкове навантаження. Реальна, номінальна.

16. суб'єктів господарювання та способи її здійснення.

17. Податковий контроль (його форми, види і методи. Повноваження органів, що здійснюють податковий контроль).

18. Податкові порушення (поняття, види порушень та відповідальність за ці порушення).

19. Організація проведення податкових перевірок.

20. Оподаткування індивідуальних підприємців в РБ.

ЛІТЕРАТУРА

1. Податки. Під загальною редакцією Н. Є. Заєць, Т. І. Василевської. БДЕУ, м.Мінськ

2. Оподаткування та податкове право РБ. Мінськ, Молодіжне, 2006. І. А. Маньковський

3. Податковий механізм: теорія і практика. Під ред. С. І. Адаменкова, Мінськ, Елайд, 2007

4. Оподаткування. За редакцією С. І. Адаменкова. Мінськ., Елайд, 2013 роки

5. Податки, оподаткування та податкове законодавство. Під ред. Професора Є. М. Євстигнєєва. «Пітер», Санкт-Петербург

6. Податковий кодекс. 2014.

7. Журнали - «Головний бухгалтер», «Податковий вісник», «Податки Білорусі»

ТЕМИ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Характеристика податкової системи. Поняття податку і податкової системи, основні принципи оподаткування, функції податків, класифікація.

2. Основні інструменти податкового регулювання. Суб'єкт податку. Предмет і об'єкт оподаткування, база оподаткування, джерела виплати податкових платежів, ставка податку, податкові пільги, податковий і звітний період, санкції, порядок сплати та терміни перерахування податкових платежів.

3. Законодавче регулювання податкових відносин. Права і обов'язки учасників податкових відносин, податкові органи, відповідальність за порушення податкового законодавства.

4. Сутність і особливості податкової політики. Вплив податків на ринкову рівновагу. Державне регулювання економіки.

5. Митні платежі. Митні режими. Товарна номенклатура, митні збори, митні збори. Акцизи і ПДВ при перетині митного простору РБ.

6. Податкове планування. Податкове регулювання та оптимізація податкових зобов'язань.

7. Непрямі оборотні податки. Принципи стягування непрямих податків.

8. Податки і відрахування, що включаються в собівартість.

9. Податки, що сплачуються з прибутку.

10. Спрощена система оподаткування для суб'єктів малого підприємництва.

11. Оподаткування в вільних економічних зонах.

12. Податок на доходи іноземних організацій, що здійснюють і не здійснюють діяльність в РБ через постійне представництво ..

13. Офшорні зони. Оподаткування в офшорних зонах.

14. Податок на гральний бізнес. Податок на лотерейну діяльність. Оподаткування доходів, отриманих в окремих сферах діяльності (банки).

15. Оптимізація і мінімізації податків в РБ.

16. Податкове навантаження. Реальна, номінальна.

17. Організація учасників податкових відносин. (Учасники податкових взаємовідносин. Права і обов'язки платників податків і податкових агентів. Права і обов'язки податкових органів.)

18. Податки в системі фінансових відносин (сутність і основні принципи оподаткування, функції податків, податкова політика. Роль податків в державному регулюванні економіки).

19. Податкова система РБ. Особливості формування податкової системи РБ. Податковий кодекс як основи системи оподаткування.

20. Податкове зобов'язання і його виконання (поняття податкового зобов'язання, порядок і форми виконання податкового зобов'язання). Мінімізація податкових виплат суб'єктів господарювання та способи її здійснення.

21. Податковий контроль (його форми, види і методи. Повноваження органів, що здійснюють податковий контроль).

22. Податкові порушення (поняття, види порушень та відповідальність за ці порушення).

23. Організація проведення податкових перевірок (за станом на момент написання курсової роботи).

24. Основи податкових відносин (елементи податку. Класифікація. Сучасна податкова система і принципи її побудови. Податкові пільги).

25. Основи міжнародного податкового права (цілі міжнародного співробітництва. Види міжнародних договорів. Міжнародна подвійне оподаткування. Офшорні механізми в міжнародному оподаткуванні.

26. Оподаткування індивідуальних підприємців в РБ.

27. Податки з фізичних осіб в 2014 році.

28. Єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції.

29. Податкова система РБ в 2014 році.

30. Оподаткування в зарубіжних країнах. (Будь-яка країна на вибір).

 ПРАВИЛА ДЛЯ ефективного ПРОВЕДЕННЯ ЗАЙНЯТИ. | ЗАВДАННЯ № 1 НА КУРСОВУ РОБОТУ

ЗАВДАННЯ № 2 НА КУРСОВУ РОБОТУ | ЗАВДАННЯ № 3 НА КУРСОВУ РОБОТУ | Всі розрахунки в роботі виконуються детально, з поясненнями. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати