На головну

Структура доповіді та оформлення ілюстративного матеріалу

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво и реалізацію продукції
  2. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  3. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  4. II Оформлення курсового проекту та його захист
  5. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  6. II. Виклад нового матеріалу.
  7. II. Виклад нового матеріалу.

Доповідь до публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи (дипломної роботи) слід написати і проаналізувати з точки зору повноти та стислості представлення результатів, логічності побудови, доступності сприйняття на слух, можливості вкластися у визначений час. Рекомендований час доповіді 7-10 хвилин.

Структура доповіді: необхідно назвати тему роботи і далі розкривається зміст роботи в наступному порядку: актуальність теми дослідження, мета і поставлені завдання, матеріали та методи дослідження, основні результати та їх інтерпретація, висновки, рекомендації, наукова новизна, практична і теоретична значущість.

Підготовка ілюстративного матеріалу є обов'язковою. Як ілюстрації до доповіді рекомендується використовувати роздатковий матеріал або комп'ютерну презентацію. У роздатковий матеріал повинні входити таблиці, схеми, графіки, що ілюструють доповідь студента під час його захисту. Роздатковий матеріал оформляється на аркушах формату А4 і брошюруется. Кількість примірників визначається зразковим числом членів Державної кваліфікаційної комісії (5-6). Зразок оформлення титульного аркуша роздаткового матеріалу наведено в Додатку І.

В ході підготовки доповіді студент повинен продумати відповіді на зауваження, що містяться у відгуку і рецензії (після отримання рецензії ніякі виправлення в роботі не допускаються).

 Завдання на випускну кваліфікаційну роботу (дипломну роботу) | Робота з літературними джерелами

ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ), КУРСОВОЇ РОБОТИ | Послідовність виконання випускної кваліфікаційної роботи (дипломної роботи), курсової роботи | Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи (дипломної роботи), курсової роботи | Керівництво випускної кваліфікаційної роботою, курсової роботи | Передзахист випускної кваліфікаційної роботи | Порядок захисту курсової роботи | додатки | Зразок оформлення списку використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати