Головна

Норматив окремого елемента оборотних коштів

  1. A.S. Напівжирним, курсивом і підкресленням виділені ті аспекти тексту, які безпосередньо відповідають на відповідні підпункти питання.
  2. Common Facilities - спільні кошти
  3. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  4. I. Нормативно-правові акти
  5. I. Нормативні акти, інші офіційні документи
  6. I. Нормативні правові акти
  7. I. Нормативні правові акти та офіційні документи.

розраховується за формулою:

с

Н ел = Оел * Нел;

ТЕЛ

с

де: Нел - норматив власних оборотних коштів по елементу;

Нел - норма оборотних коштів по елементу, днів;

Оел - оборот (витрата) по елементу за період;

Тд - тривалість періоду в днях (Оел: тд - одноденний

витрата елемента).

Забезпеченість с / г підприємства матеріальними оборотними засобами визначається через коефіцієнт матеріаломісткості (Кмат):

Кмат = МСФ;

МСН

де: МФ - фактичну наявність матеріальних оборотних коштів;

МСН - нормативна потреба в матеріальних оборотних

засобах.

Для характеристики використання оборотних коштів використовують такі показники:

1) коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб)

Коб = В + М-С;

Оср

де: В - виручка від реалізації продукції, руб;

М - вартість молодняку, переведеного в основне стадо, руб;

С - вартість проданої худоби основного стада, руб;

Оср - середній залишок оборотних коштів за рік, руб.

Спрощена формула: Коб = В

Оср

Коб - показує число кругообігів за рік

2) коефіцієнт завантаження засобів в обороті (Кзг)

Кзг = Оср або Кзг = Оср

В + М-С В

3) тривалість одного обороту (Т), днів

Т = 365 (360)

Коб

Т - показує за який термін с / г підприємству повертаються його

оборотні кошти у вигляді виручки від реалізації продукції.

Зменшення тривалості одного обороту свідчить про поліпшення використання оборотних коштів.

прискорення оборотностіоборотних коштів визначається за їх абсолютногои відносного вивільнення.

абсолютне вивільнення- Зниження суми оборотних коштів у поточному році в порівнянні з попереднім роком при цьому ж обсязі реалізації продукції або при його збільшенні.

відносне вивільнення - Це коли темпи зростання обсягів продажів випереджають темпи зростання оборотних коштів.

Сума вивільнення оборотних коштів за рахунок прискорення оборотності (Овис) дорівнює:

Овис = У * (Тб-Те) ;

365 (360)

де: Тб, То - середня тривалість 1 обороту, відповідно,

в базисному і звітних періодах, днів.

Завдання 1

Розрахувати норматив власних оборотних коштів по мінеральних добривах, отрутохімікатів і ПММ, якщо плановий витрата їх за квартал дорівнює: мінеральні добрива - 200 тис. Руб, отрутохімікати - 30 тис. Руб, ПММ - 400 тис. Руб. Норма оборотних коштів становитьІ їх використання. | Розрахунок норм оборотних коштів, днів

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА АПК | | Методи організації виробництва | лінійний спосіб | Сільськогосподарського підприємства. | Їх використання. | Тема 6. Витрати сільськогосподарського підприємства і собівартість продукції | Завдання 2. | Тема 7. Ціна і ціноутворення на сільськогосподарську продукцію | Тема 8. Економічна ефективність інвестиційних проектів і заходів науково-технічного прогресу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати