Головна

II. ЗАВДАННЯ № 1

  1. III. практичне завдання
  2. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №1
  3. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №2
  4. IV. практичне завдання
  5. Г.2 Завдання основне
  6. діагностичне завдання

ЗМІСТ

I. Загальна частина ... ... 4

II. Завдання № 1 ... ... 4

III. Завдання № 2 ... ... 4

3.1. Операційний підхід ... ... 5

3.2. Раціональний підхід ... ... 11

IV. Рекомендована література... ... 13


I. Загальна частина

Курсова робота з курсу «Фінансовий менеджмент» виконується студентами відповідно до навчального плану за спеціальностями і включає в себе два завдання:

1. Завдання № 1. Повний оглядовий реферат на певну тему (табл.1).

2. Завдання № 2. Визначення найкращої структури капіталу фірми.

При виконанні курсової роботи передбачається:

а) самостійність роботи студента в підготовці вихідної інформаційної бази даних, вивченні літературних джерел, проведенні необхідних розрахунків;

б) використання виконаних розрахунків і отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

в) використання реальної бухгалтерської, фінансової, управлінської звітності.

II. ЗАВДАННЯ № 1

Завдання виконується в довільній формі, в гранично повному і стислому вигляді, з максимально можливою формалізацією у вигляді економіко-математичних моделей, аналітичних схем і методів, детальним списком літератури. Мета виконання полягає в підвищенні теоретичного рівня знань студента в результаті його самостійної роботи з літературними джерелами.

Таблиця 1

 №варіанта  Теми завдання № 1
 - 1  Схеми розрахунку операційного левериджу
 Схеми розрахунку рейтингу фірми
 Схеми виконання фінансових прогнозів
 Схеми проведення тендерів та аукціонів
 Схеми розрахунку контрактних цін
 Схеми аналітики грошових потоків
 Схеми розрахунку фінансового левериджу
 Схеми злиттів і поглинань корпорацій (фірм)
 Схеми розрахунку ціни фірми
 Схеми формування дивідендної політики фірми
 Схеми управління грошовим капіталом
 Схеми розрахунку портфеля цінних паперів

Номер конкретного варіанту теми завдання з табл.1 студент вибирає довільно з трьох можливих варіантів, які формуються на основі останнього номера (числа) заліковки наступним чином. Нехай N- останнє число номера заліковки (наприклад, N = 7), тоді підмножина з трьох можливих варіантів можна уявити як S = (N-1, N, N + 1). Для N = 7 відповідно маємо S = (6,7,8). Один з варіантів підмножини S і вибирається студентом для докладного розкриття його тематики.

 інноваційна програма | Схема 3.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати