На головну

Показники ефективності

  1. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  2. I. Показники, що характеризують інтереси власників
  3. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря
  4. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  5. II. Приклад розрахунків оцінки ефективності роботи лікаря педіатра дільничного
  6. III. показники рентабельності
  7. IV Показники використання основних виробничих фондів

Показник ефективності - це міра ступеня відповідності реального результату економічної операції необхідного результату. На практиці зустрічаються п'ять ситуацій, в кожній з яких використовується свій показник ефективності.

Ситуація 1. Бажаний результат операції полягає в настанні деякої події. Показник ефективності визначається так:

,

де Р(А) - Ймовірність події А; u - Спосіб проведення операції (з безлічі можливих).

Прикладом такої ситуації може бути випадок, коли вкладаються кошти в придбання квитків виграшною лотереї з одним великим призом. Показником ефективності є ймовірність виграшу.

Ситуація 2. Бажаний результат не визначений або екстремальний. Показник ефективності - середній результат. Він визначається за формулою

,

де у(u) - Випадковий результат для u-го способу проведення операції; M[y(u)] - Математичне сподівання (середнє значення) випадкового результату.

Прикладом такої ситуації може бути випадок, коли в результаті проведення багаторазової реалізації продукції виходить випадкова прибуток. Ефективність операції оцінюється по середньої прибутку.

Ситуація 3. Бажаний результат - досягнення необхідного результату - утр Показник ефективності - ймовірність досягнення необхідного результату, що визначається за формулою

,

де Fи - Функція розподілу випадкового результату у(и) для u-го способу проведення операції. Такий показник прийнято називати ймовірнісної гарантією необхідного результату.

Прикладом такої ситуації може служити випадок, коли оцінюється ймовірність отримання прибутку, не меншою, ніж задана.

Ситуація 4.Бажаний результат - досягнення гарантованого мінімального результату із заданою вірогідністю. Показник ефективності для цього випадку визначається зі співвідношення

 , (2.1)

де ? - рівень гарантії (надійність) досягнення заздалегідь невідомого результату у?. Зі співвідношення (2.1) може бути знайдена величина уа за формулою

.

Зазвичай передбачається, що результат є випадковою величину з нормальним розподілом. Тому

,

де К?- Квантиль нормального розподілу, що визначається за таблицею функції Лапласа; ?у - середнє відхилення випадкового результату.

Прикладом такої ситуації може бути випадок, коли показником ефективності є величина мінімального прибутку, яка буде отримана із заданою вірогідністю.

Ситуація 5.Бажаний результат - досягнення гарантованого максимального результату із заданою вірогідністю. Показник ефективності для цього випадку визначається зі співвідношення

 . (2.2)

Зі співвідношення (2.2) може бути знайдена величина у?за формулою

.

Зазвичай передбачається, що результат є випадковою величину з нормальним розподілом. Тому

.

Прикладом такої ситуації може бути випадок, коли показником ефективності є величина максимального збитку, яка буде отримана із заданою вірогідністю.Поняття, показники та критерії ефективності | критерії ефективності

Інформаційно-управляюча система | Методологія опису бізнес-процесів | Цілі і завдання моделей економічних систем | Класифікація моделей економічних систем і аналіз економічної діяльності | Загальні економічні моделі | Керуючі впливи в економічних системах | Модельне уявлення виробництва | Системний аналіз методів забезпечення функціонування | Розробка бізнес-процесу фірми | Процесний підхід до управління організацією |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати