На головну

Визначення типу виробництва

  1. D) до складу основного виробництва включені накладні витрати
  2. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  3. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  4. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
  6. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка
  7. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 4 сторінка

Для масового виробництва Тшт. до не визначається. Для визначення типу виробництва служить коефіцієнт закріплення операції (Кзо) - Відношення числа всіх різних технологічних операцій, виконаних або підлягають виконанню протягом місяця, до числа робочих місць:

 , (2.2)

де К - Кількість операцій в технологічному процесі, nр - Число робочих місць, необхідних для виготовлення виробу:

 , (2.3)

де  - Трудомісткість виготовлення виробу; Tшт,i - Норма штучного часу i-й операції; p - Коефіцієнт виконання норми в процесі виготовлення виробу; Фд - Дійсний річний фонд часу, ч.

До розробки технологічного процесу реальне значення трудомісткості виготовлення виробу або деталі невідомо. При визначенні типу виробництва враховують або задану (планову) трудомісткість, або орієнтовну, оцінену на початкових стадіях проектування технологічного процесу.

Поставивши (2.1), (2.3) в (2.2), отримаємо:

,

де Тшт, ср - Норма штучного часу найбільш характерною, що визначає операції даного технологічного процесу.

Згідно ГОСТ 14.004-83 Кзо приймають рівним:

· Для масового виробництва - до 1;

· Для великосерійного - 1 ... 10;

· Среднесерійного (серійного) - 10 ... 20;

· Дрібносерійного - 20 ... 40.

приклад 1. Необхідно виготовити в рік 60000 шт. деталей. Визначити тип виробництва. Найбільш трудомістка операція має Тшт = 1,34 хв.

Такт випуску деталей при двозмінній роботі:

.

Кзо = 4,14 / 1,34 = 3 - виробництво великосерійному.

приклад 2. Визначити тип виробництва при обсязі випуску деталей 50000 шт. на рік. Норма штучного часу Тшт = 0,1 хв.

.

Кзо = 2,5 / 0,1 = 25 - виробництводрібносерійне.

приклад 3. Збірку вузла здійснюють в результаті виконання 7 складальних операцій. Трудомісткість цих операцій 9,88 хв. Обсяг випуску вузла 60000 шт. на рік. Визначити тип виробництва.

Число необхідних робочих місць для складання вузла при роботі в одну зміну

.

при Кзо = 7/5 = 1,4 - виробництво великосерійному.

 Масовий тип виробництва | Форми організації роботи

Поняття системи та її класифікація | відкриті системи | опис систем | Структура системи з керуванням | Шляхи вдосконалення систем з управлінням | Мета автоматизації управління | Формалізоване опис виробничих систем | Типи виробництв та організаційні форми роботи | Одиничний тип виробництва | Серійний тип виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати