Головна

Роль ФУ в формуванні морально-вольових якостей особистості дитини.

  1. F60 / Специфічні розлади особистості
  2. Good Lineс радістю представляє Вам якісну і недорогу зв'язок з будь-якою точкою світу - Ого-Фон! Ого-Фон - це просто ...!
  3. II. Якісна характеристика викладача ОБЖ (БЖ)
  4. II. Контроль якості освоєння дисципліни
  5. II. Методи виховання фізичних якостей.
  6. III. Контроль якості медичної допомоги
  7. III. Програма вивчення особистості учня.

У складних діях проявляється воля дитини - Подолання перешкод у досягненні поставленої мети. Дієвими факторами виховання волі дошкільника можуть служити умови, які спонукають до подолання труднощів. Особливо цінними в цьому відношенні є рухливі і спортивні ігри, фізичні вправи, засновані на тривалому і багаторазовому повторенні одноманітних рухових дій. При їх виконанні потрібно проявляти вольові зусилля для подолання поступово зростаючого фізичного та емоційного напруження. Велике значення мають застосування методів стимулювання вольових зусиль, контроль і облік ступеня: розвитку вольових якостей, наочна демонстрація результатів виконання вправ.

Рухова діяльність активізує моральний розвиток особистості дитини. Перш за все вона сприяє формуванню таких позитивних особистісних якостей, як співчуття, прагнення до надання допомоги, дружньої підтримки, почуття справедливості, чесності, порядності. Це яскраво проявляється в іграх і ігрових вправах, виконання яких ставить дитину перед необхідністю вступити в контакт з однолітком, надати допомогу у виконанні рухового завдання, знайти оптимальні вари анти в узгодженні дій. Вихователь намагається показати залежність загального результату від виконання кожною дитиною певних дій, від доброго і справедливого ставлення до товаришів (допомогти товаришеві, якщо він не може виконати правило гри використовувати ввічливі форми пропозиції послуг зауважень).

Наявність ігрового моменту сприяє підтримці у всіх дітей стійкого інтересу до виконання загальної рухової завдання, без чого неможливо досягти вміння бачити іншого, діяти з ним. Взаємна відповідальність забезпечує дитині можливість самоствердження і самовираження, розвиває впевненість, ініціативність, формує почуття товариськості.

Таким чином, заняття фізичними вправами - важливий фактор формування особистості дитини дошкільника.

 Основні чинники формування самосвідомості і самооцінки дитини в руховій активності. | фізкультурні заняття

Рухлива гра, її визначення і специфіка. Класифікація рухливих ігор. | Рухлива гра як засіб і метод ФВ. | Розвиток творчості в рухливій грі. | Виховання виразності рухів в рухливій грі. | Спортивні ігри | Настільний теніс. | | ГОЙДАЛКИ. КАЧАЛКИ | Розвиток особистості дошкільника засобами фізичного виховання. | Рухове творчість. Формування мотивів поведінки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати