На головну

Розрахунок щорічних витрат на амортизацію та обслуговування.

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ I ВИКОРИСТАННЯ акредитивної форми розрахунків
  3. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  4. I. 4. Закон Біо - Савара - Лапласа і його застосування до розрахунку магнітних полів.
  5. I.1 Розрахунок w (X) при заданій масі (або обсязі) компонентів розчину
  6. I.1. Розрахунок вартості сировини
  7. I.4. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань, що підлягають включенню до кошторису.

Амортизаційні відрахування призначаються для капітального ремонту обладнання і споруд та для повної заміни (реновації) основних фондів після їх зносу.

Норми амортизаційних відрахувань залежать від терміну служби обладнання і споруд, а також періодичності та вартості капітальних ремонтів. Встановлюються у відсотках від вартості основних фондів.

Щорічні витрати на обслуговування електричних мереж (поточний ремонт, зарплата експлуатаційного персоналу, загальномережеві витрати) можуть наближено бути оцінені пропорційно вартості основних фондів.

Розрахунок витрат на компенсацію втрат електроенергії. Втрати потужності і енергії в елементах електричної мережі розраховуються за загальноприйнятими виразами:

для ліній електропередачі: ,

де  - Розрахункова електричне навантаження підприємства, МВА;  - Номінальна напруга передачі, кВ;  - Еквівалентний опір лінії електропередачі (для Дволанцюговий лінії ,  - Опір ланцюга), Ом;  - Число годин максимальних втрат, ч;

для трансформаторів: ,

де n - Число трансформаторів;  - Втрати холостого ходу, кВт;  - Втрати короткого замикання, кВт;  - Номінальна потужність трансформатора, МВА;  - Річне число годин роботи трансформатора, ч.

Таким чином, для економічного порівняння варіантів електропостачання необхідні наступні дані:

1. Максимальна електричне навантаження підприємства,  , МВА.

2. Категорія електроприймачів за надійністю.

3. Число годин використання максимального навантаження,  і число годин максимальних втрат,  , Ч:

.

4. Можливі джерела живлення, їх віддаленість l, Км.

Інформація про варіанти

1) Конструкція і вигляд електропередачі;

2) Тип і матеріал опор, спосіб прокладки кабелів;

3) Відібрані перетину проводів з економічної щільності струму з перевіркою по механічної міцності з урахуванням району по ожеледі F, мм2;

4) Дані по ЛЕП: матеріал, марка провідника, параметри лінії;

5) Схема ДПП, вид і основні параметри обладнання;

6) Тип трансформаторів, їх паспортні дані.

 Укрупнені показники вартості елементів електричних мереж. | Приклад. Вибір оптимальної схеми зовнішнього електропостачання підприємства

Методичні вказівки для виконання економічної частини | Методи оцінки ефективності інвестицій | Основи техніко-економічних розрахунків електричних мереж | Порядок виконання розрахунків на прикладі вибору схеми зовнішнього електропостачання підприємства | розрахунок капіталовкладень | Розрахунок щорічних витрат | формулі | Додатки. Вихідна інформація для розрахунків | Витрати на вирубку просіки і пристрій Лежневим доріг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати