Головна

Завдання і рішення до лабораторних робіт № 1 - 6

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  4. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  5. I. Мета та завдання зліт
  6. I. Мета і завдання роботи.
  7. I.1 Мета і завдання дисципліни

завдання 1

Визначити питому вагу глинистого грунту методом ріжучого кільця, якщо відомо: обсяг кільця V = 50 см3, Маса вологого грунту в обсязі кільця m = 90 м

Рішення:

1. Визначаємо питому вагу грунту, кН / м3, За формулою (1):

 = (90/50) · 10 = 18 кН / м3.

завдання 2

Визначити вологість і пористість глинистого грунту, якщо маса зразка у вологому стані m1 = 30 г, а в сухому стані m2 = 25 м

При цьому питома вага дорівнює g = 18 кН / м3, Питома вага частинок грунту gS = 27 кН / м3.

Рішення:

1. Визначаємо вологість грунту за формулою (2):

= (30 - 25) / 25 = 0,2.

2. Визначаємо питому вагу сухого грунту за формулою (3):

 = 18 / (1 + 0,2) = 15 кН / м3.

3. Визначаємо пористість грунту за формулою (5):

 = (1 - 15/27) • 100 = 45%.

завдання 3

Визначити найменування, консистенцію і умовне опір глинистого грунту щільністю g = 18 кН / м3, З природною вологістю w = 24%, вологістю на межі розкочування wp = 20%, на кордоні плинності wl = 30% при щільності частинок gS = 27 кН / м3.

Рішення:

1. Визначаємо число пластичності грунту за формулою (8):

IР= wL - wP = 30 - 20 = 10.

2. Визначаємо найменування грунту по табл. 10. Це суглинок.

3. Визначаємо показник текучості грунту за формулою (9):

IL = (w - wP) / (wL - wP) = (24 - 20) / (30 - 20) = 0,4.

4. Визначаємо стан грунту по табл. 10. Це суглинок тугопластічних.

5. Визначаємо питому вагу сухого грунту за формулою (3):

 = 18 / (1 + 0,24) = 14,5 кН / м3.

6. Визначаємо коефіцієнт пористості грунту за формулою (4):

=  = 27 / 14,5 - 1 = 0,86.

7. Визначаємо умовне опір цього грунту по табл. 12.

Для грунтів з проміжними значеннями е и JL, Значення Rо визначається шляхом лінійної інтерполяції відповідно до формули:

,

де e2 > e > e1 - Інтервал значень коефіцієнта пористості, в якому знаходиться шукане значення е.

Rо(1,0) - значення Rо при е=е1 и JL= 0;

Rо(1,1) - значення Rо при е=е1 и JL= 1;

Rо(2,0) - значення Rо при е=е2 и JL= 0;

Rо(2,1) - значення Rо при е=е2 и JL= 1.

Для суглинку при показнику текучості IL = 0,4 і коефіцієнті пористості е = 0,86 - R0 = 188,9 кПа.

завдання 4

Суглинок в природному заляганні має щільність g1 = 18 кН / м3 при вологості w1 = 0,15. У насип суглинок повинен укладатися з вологістю
w2 = 0,19. Яка кількість води потрібно додати на 1 м3 суглинку для збільшення його вологості?

Рішення:

1. Визначаємо питому вагу сухого суглинку за формулою (3):

 = 18 / (1 + 0,15) = 15,7 кН / м3.

2. Визначаємо питому вагу суглинку після додавання в нього води до вологості w2 = 0,19 з формули (3):

g2 = gd • (1 + w ) = 15,7 • (1 + 0,19) = 18,7 кН / м3.

3. Визначаємо кількість води, доданої на 1 м3 суглинку:

mw = g2 - g1 = 18,7 - 18 = 0,7 кН / м3 або 70 л.

Лабораторна робота № 7

Визначення компресійної залежності для грунту порушеної структури, визначення модуля загальної деформації грунту і характеру розвитку деформацій ґрунтів у часі

 Хід роботи | Основні положення

Хід роботи | Хід роботи | Обробка результатів | Обробка результатів | Визначення характерних влажностей і консистенції (показника плинності) грунту. | Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | Визначення обчислюваних характеристик глинистого грунту | Визначення максимальної щільності і оптимальної вологості грунту в приладі стандартного ущільнення | Хід роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати