На головну

Cтатистика ринку праці

  1. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  2. X. Вимоги до умов праці і особистої гігієни персоналу
  3. А) від 10 до 50 000 мінімальних розмірів оплати праці;
  4. Акордна система оплати праці
  5. Акордна система оплати праці
  6. Акордно-преміальна система оплати праці.

·

Статистика ринку праці включає комплекс показників, що відображають чисельність трудових ресурсів і їх розподіл по галузях і секторах економіки; використання робочого часу; рівень і динаміку продуктивності праці; оплату праці та витрат на робочу силу.

Основними завданнями є:

- Вивчення даних про економічно активне населення;

- Зайнятості, безробіття, структурі зайнятих по галузях і секторах

економіки;

- Дослідження даних про рух робочої сили;

- Вивчення даних про фондах робочого часу, їх структурі, розрахунок

показників використання робочого часу;

- Аналіз рівня, динаміки продуктивності праці, вплив фак-

торів на продуктивність праці;

- Дослідження даних про витрати на робочу силу, їх структуру та

динаміку.

Тема 2. Статистика трудових ресурсів і економічно активного

населення

завдання 1

Є такі дані по РФ, тис. Чол .:

 Середньорічна чисельність населення
 Всього зайнято в економіці
 чисельність безробітних

Визначити чисельність економічно активного населення; коефіцієнти економічної активності, зайнятості, безробіття.

завдання 2

По підприємству за півріччя є такі дані:

 Відпрацьовано робітниками, чел.-дн.
 Число чел.-дн. цілоденних простоїв
 Число чел.-дн. неявок на роботу
 Прийнято на роботу, чол.

Звільнено з роботи, чол .:

 - В зв'язку з переходом на навчання
 - В зв'язку з відходом на пенсію
 - за власним бажанням
 - У зв'язку із закінченням терміну договору
 - В зв'язку з порушеннями трудової дисципліни

Визначити середньооблікову чисельність працівників; коефіцієнти обороту з прийому та вибуття; коефіцієнт плинності кадрів.

завдання 3

На підприємстві на 1 січня звітного року за списком числилося 520 постійних робочих, 8 січня надійшло на роботу 5 чоловік, 10 січня надійшло 4 і звільнено 3 людини, 25 січня прийнято на роботу 5 і звільнено 4 людини, 26 січня звільнено 2 особи. Визначити середньооблікову чисельність постійних робочих за січень.

завдання 4

Є дані по сільськогосподарському підприємству:

 місяці  робочі постійні  Робітники сезонні ічасу
 середньооблікова чисельність, чол.  отработаночел.-дн.  середньооблікова чисельність, чол.  відпрацьовано чел.-дн.

Визначити за категоріями робочих і в цілому середньооблікова чисельність за рік; середнє число відпрацьованих люд.-днів в розрахунку на 1 працівника за кожен місяць і за рік; показники сезонності праці (за чисельністю, числу чол. -дней, виробленні чол. -дней на 1 працівника). Побудувати графіки сезонності, зробити висновки.

завдання 5

Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві становила:

 категорії працівників  базисний рік  Звітній рік
 робочі постійні
 Робітники сезонні і тимчасові
 службовці
 в т.ч.    
 керівники і фахівці
 МОП та ПСО

Визначити структуру і структурні зрушення середньооблікової чисельності за категоріями персоналу. Зробити висновки.

завдання 6

По підприємству за 1-ий квартал звітного року є дані, чол .:

 Наявність на 1 січня -
 Поступіло-
 Уволілось-
 В т.ч. з підстав, передбачених законом-
 за власним бажанням-
 за прогул-

Визначити показники руху працівників і зробити висновок.

завдання 7

Є такі дані по області, тис. Чол .:

На початок року:

 Чисельність працездатного населення в працездатному віці
 Чисельність працюючих осіб за межами працездатного віку

Протягом року:

 Набула працездатний вік працездатного населення-
 Залучено для роботи в галузях економіки осіб пенсіонноговозраста
 Прибуло з інших областей працездатного населення в працездатному віці
 Вибуло зі складу трудових ресурсів
 Вибуло зі складу трудових ресурсів осіб неробочого віку
 Вибуло в інші області працездатного населення в працездатному віці

Визначити чисельність трудових ресурсів на початок і кінець року; чисельність працездатного населення в працездатному віці; чисельність працюючих осіб, які перебувають за межами працездатного віку; чисельність трудових ресурсів на кінець року; середньорічну чисельність трудових ресурсів; коефіцієнти природного, механічного та загального приросту трудових ресурсів.

завдання 8

Є такі дані по регіону, тис.чол .:

 Середньорічна чисельність населення
 Чисельність працездатного населення
 Чисельність працюючих осіб пенсійного віку і підлітків
 За попередні роки середньорічні коефіцієнти, проміле:  
 народжуваності
 смертності
 механічного приросту

Визначити частку працездатного населення і частку працюючих осіб пенсійного віку і підлітків у загальній чисельності населення; перспективну чисельність населення і трудових ресурсів на майбутні два роки, за умови, що частка працюючих осіб пенсійного віку і підлітків збережуться на тому ж рівні.

завдання 9

Є такі умовні дані по одній з галузей економіки за рік, чол .:

 Середньооблікова чисельність працівників
 прийнято:  
 за направленням служби зайнятості
 з ініціативи самого підприємства
 в порядку переведення з інших підприємств
 після закінчення вищих і середніх спеціальних навчальних закладів
 вибуло:  
 заклик до армії
 вступ до навчального закладу з відривом від виробництва
 закінчення строків договору найму
 Вихід на пенсію
 переклад на інші підприємства
 смерть працівника
 скорочення штатів
 за власним бажанням
 прогули і інші порушення трудової дисципліни-

Визначити абсолютні показники обороту працівників; коефіцієнти обороту з прийому та вибуття; коефіцієнти плинності, заміщення, стабільності.

 Рішення | Рішення типових задач по темі 2

Для студентів 3 курсу | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати