Головна

IV. практичне завдання

  1. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.
  2. II тур - «практичне втілення», проводітсяв очно-заочній формі
  3. II. ЗАВДАННЯ № 1
  4. III. практичне завдання
  5. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №1
  6. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №2

1. За даними таблиці розрахуйте наступні показники і заповніть відповідні графи таблиці:

- Питома вага кожного з видів податкових доходів в загальному обсязі податкових доходів (графи № 3, 7, 11);

- Питома вага кожного з видів податкових доходів і податкових доходів в цілому щодо ВВП (графи № 4, 8, 12);

- Темпи приросту податкових доходів і ВВП (графи № 9, 13).

2. Оцініть зміна частки податкових доходів щодо ВВП.

3. Проведіть порівняльний аналіз темпів приросту податків і податкових доходів бюджету в цілому. Зробіть висновок про тенденції розвитку прямого і непрямого оподаткування в національній системі.

Таблиця

 Статті доходів консолідованого бюджету РФ  2007 р  2008 р  2009 р
 Млрд. руб  уд. вага,%  темп приросту, %  Млрд. руб  уд. вага,%  темп приросту, %  Млрд. руб  уд. вага,%  темп приросту, %
 в податкових доходах  в ВВП  в податкових доходах  в ВВП  в податкових доходах  в ВВП
 Платежі за користування природними ресурсами      4,0            
 ПДФО      -71,3            
 Податок на додану вартість      49,7            
 Податкові доходи бюджету, всього  100%    18,0  100%      100%    
 ВВП -  100%  11,9 -  100%   -  100%  

V. Завдання

Визначити суму річного прибутку від реалізації продукції, маржинальний прибуток, розрахувати рентабельність діяльності комерційного підприємства, якщо відомі дані.

Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) склала 700 тис. Руб., Сума змінних витрат склала 420 тис. Руб., Постійних витрат - 160 тис. Руб.

варіант II

I. У чому полягають особливості організації фінансів комерційних організацій в порівнянні з організацією фінансів некомерційних організацій?

II. Дайте характеристику основних форм державного кредиту. Які функції виконує державний кредит, і як вони проявляються на практиці?

III. Визначте правильні відповіді до тестів (правильних відповідей можливо більш одного).

1. До нафтогазовим доходами федерального бюджету з 1 січня 2008 р відносяться доходи федерального бюджету від сплати:

1) вивізних митних зборів на нафту сиру;

2) вивізних митних зборів на газ природний;

3) вивізних митних зборів на товари, вироблені з нафти;

4) акцизів;

5) податку на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини (нафта, газ природний з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини, газовий конденсат з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини).

2. Послідовність здійснення бюджетного процесу - це ...

1) розгляд проекту бюджету і його затвердження;

2) затвердження звіту про виконання;

3) виконання бюджету;

4) складання проекту бюджету.

3. Власні доходи регіональних бюджетів - це ...

1) надходження від місцевих позик;

2) регіональні податки і збори;

3) субвенції з федерального фонду компенсацій;

4) дотації з Фонду фінансової підтримки бюджетів суб'єктів Російської Федерації;

5) субсидії з Фонду співфінансування соціальних витрат.

4. Які з перерахованих податків відносяться до федеральним?

1) ПДВ, на прибуток, на майно фізичних осіб

2) ПДВ, на прибуток, податок на гральний бізнес

3) ПДВ, на прибуток, акцизи

5. Що відноситься до поточних витрат бюджету?

1) оплата праці державних службовців

2) будівництво нових будівель

3) витрати на відрядження

6. Що відноситься до капітальних витрат бюджету?

1) оплата транспортних і комунальних послуг

2) будівництво нових будівель

3) придбання медикаментів

7. Чи несе Російська Федерація відповідальність за борговими зобов'язаннями суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, якщо зазначені зобов'язання були гарантовані Російською Федерацією?

1) так;

2) немає.

8. За емітентам державні позики класифікуються як ...

1) внутрішні запозичення;

2) зовнішні запозичення;

3) позики, що розміщуються федеральними органами влади;

4) позики, що розміщуються регіональними і місцевими органами управління;

5) ринкові позики;

6) неринкові позики.

 Методичні вказівки | Початкові дані.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати