Головна

II. щоденник

  1. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики
  2. VI. Щоденник перебігу хвороби, додаткових досліджень і лікування тварини.
  3. Ведення щоденника з практики
  4. Внутрішні сторінки щоденника
  5. щоденник
  6. щоденник

Щоденник є основним документом, що відображає всю діяльність студента в період проходження виробничої практики, і після завершення практики надається на кафедру.

Оформлення щоденника ведеться щодня по закінченні робочого дня із зазначенням дати, форми і види роботи, яка виконувалася студентом. Правильність записів студента і оцінка виконаних робіт щодня контролюється безпосереднім керівником практики на базі проходження і завіряється його підписом. Щоденник зберігається в установі і повинен бути доступний керівникам практики в будь-який час робочого дня. Після закінчення практики щоденник повинен бути завірений підписом керівника установи та печаткою учрежденіяв табелі обліку робочого часу студента.

Відсутність щоденника, його незадовільний оформлення може стати причиною незаліку практики.

Щоденник починається з титульного аркуша, оформленого відповідно до вимог (додаток № 1). Наступна сторінка відводиться для табеля обліку робочого часу студента (додаток № 2).

У вступній частині щоденника студент замальовує план лабораторії, аптеки, аналітичного кабінету, якщо немає окремого кабінету, то замальовується план асистентської з зазначенням місця розташування аналітичного столу; наводить перелік нормативних документацій, основних наказів і інструкцій, якими керується провізор-аналітик в ході виробничої діяльності.

Основну частину щоденника становить опис звітів з аналізу лікарських засобів у вигляді протоколів аналізу. Оформлення протоколів аналізу лікарського речовини (субстанції) і лікарських форм студент проводить відповідно до вимог нормативних документів (ФС і т.д.). Оформлення протоколів аналізу лікарської форми внутрішньоаптечного виготовлення експрес - методом студент проводить за схемою.

Відображається в щоденнику роботу студент пише в третій особі під розмножувальної числі в теперішньому часі (додають, нагрівають, фільтрують), забороняється висловлювати отримані результати аналізу невизначеними виразами типу «В препараті не повинно бути хлоридів», що не дають уявлення про виконану роботу. В кінці аналізу студент дає висновок про якість препарату або лікарської форми відповідно до вимог нормативної документації, формулювання висновків має бути чіткою і ясною. Щодня студент в щоденнику повинен призводити протоколи 1-2 фармакопейних аналізів і 2-3 експрес-аналізів лікарських засобів.

Схема оформлення протоколу аналізу

лікарської форми експрес методом.

а) склад прописи на латинській мові;

б) опис зовнішнього вигляду;

в) перевірка загальної маси або об'єму (при виконанні);

г) методика реакцій справжності інгредієнтів, хімізм реакцій,

Результати випробовувань;

д) методика кількісного визначення інгредієнтів, теоретичне обґрунтування обраних методик, хімізм протікають реакцій, розрахунки;

е) розрахунок відхилень від допустимих норм за результатами кількісного аналізу;

ж) висновок.Обов'язки і права студента в період проходження практики | Правила оформлення курсової роботи

Вступ | Організація проведення виробничої практики | Знання та навички закріплюються під час проходження виробничої практики з контролю якості лікарських засобів | Проходження виробничої практики | Рекомендації для керівників виробничої практики | Типова тематика курсових робіт з фармацевтичної хімії | РОЗПОДІЛ КУРСОВИХ РОБІТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати