Головна

ДОДАТКИ

 1. V. Додатки до Декларації акцизного податку
 2. Додатки
 3. ДОДАТКИ
 4. ДОДАТКИ
 5. ДОДАТКИ
 6. ДОДАТКИ

Додаток 1

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Економічна кібернетика»

Таблица 1

№ теми Роздiл 1 (назва та зміст) Роздiл 2 (назва та зміст)
Тема 1.   Роздiл 1 Кібернетика як наука про управління і інформацію. Сфери використання економічної кібернетики   · Поняття системи, складної системи. · Метод кібернетики - моделювання а) функції, б) об'єкта. · Методи досліджень у кібернетиці - аналіз і синтез · Спосіб вирішення завдань в кібернетиці · Специфічна роль кібернетики в системі економічних наук Роздiл 2 Особливості кібернетічного моделювання. Динамічні Моделі Економічних процесів Форестера.   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 2.   Розділ 1 Керування у кібернетиці  
 • Сістема управління
 • Процес управління
 • Прямій і зворотний зв'язок
   
Розділ 2 Динамічні моделі управління проектуванням інформаційних економічних систем · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 3.   Розділ 1 Системний підхід до кібернетики   · Система, модель, управління, інформація. · Поняття системи (онтологічний, гносеологічний підхід, чорний ящик). · Види систем (безперервні, дискретні). Розділ 2 Кібернетичні моделі і їх математичний опис. Моделі динаміки фондів   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 4.   Розділ 1 Система як об'єкт кібернетики   · Види підсистем (Підсистема фрагмент, Підсистема аспект, Підсистема фрагмент-аспект) · Ресурсно-технологічна підсістема економіки · Соціально-економічна підсистема Розділ 2 Особливості кібернетичного моделювання у виробництві. Статичні виробничі функції.   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 5.   Розділ 1 Принціпи управління в кібернетике   · Кібернетика як наука про управління · Математичний апарат для опису кібернетичного управління: концепція "зворотного зв'язку". · Функції управління. · Принципи управління. · Методи управління. Розділ 2 Кібернетичні моделі і їх математичний опис. Оптимізаційні моделі підприємства   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 6.   Розділ 1 Основні принципи кібернетичного моделювання  
 • Основні поняття моделюванн
 • Етапи моделювання
 • Методика моделювання
 
Розділ 2 Особливості кібернетичного моделювання. Моделювання статичних моделей вирогідності інвестиційних проеків   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 7.   Розділ 1 Класифікація моделей підприємства   · Основи підходу до моделювання підприємства · Поняття і схема опису технологічного способу виробництва · Чорний ящик Розділ 2 Особливості кібернетичного моделювання у виробництві. Дінамичні виробничі функції   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 8.   Розділ 1 Особливості кібернетичного моделювання в інвестиційному проектуванні   · Метод інвестиційного аналіза и проектування · Правила фінансової математики · Особливості моделювання в інвестиційному проектуванні Розділ 2 Динамічні моделі управління проектуванням інформаційних економічних систем.   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 9.   Розділ 1 Кібернетичні моделі і їх математичний опис. Моделі динаміки фондів   · Віди моделей динаміки фондів · Приклади моделей динаміки фондів   Розділ 2 Економічні задачі багатокритеріальної оптимізації · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 10.   Розділ 1 Системні характеристики економіки, заснованої на знаннях. - Предмет, методи і понятійний апарат економічної кібернетики. - Кібернетика як наука та її зв'язок з економікою. - Основи теорії систем. Розділ 2 Кібернетичні моделі і їх математичний опис. Моделі виробничої діяльности підприємства   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 11.   Розділ 1 Системний підхід в кібернетиці   - Моделювання об'єктів і систем. - Поняття про управління. - Інформація як ресурс управління соціально - економічними системами. Розділ 2 Економічні задачі багатокритеріальної оптимізації · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 12.   Розділ 1 Аналіз соціально-економічних систем. Соціально-економічна підсистема   -Особливості економічних систем. - Аналіз як категорія пізнання і його додаток до дослідження економічних систем. - Аналіз структури соціально-економічних систем. Розділ 2 Особливості кібернетичного моделювання у виробництві. Статичні виробничі функції   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 13.   Розділ 1 Аналіз соціально-економічних систем. Дослідження системи управління організацією   - Особливості економічних систем. - Аналіз як категорія пізнання та його додаток до дослідження економічних систем.   Розділ 2 Особливості кібернетичного моделювання. Моделювання статичних моделей вирогідності інвестиційних проектів   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 14.   Розділ 1 Аналіз соціально-економічних систем. Система суспільного споживання   · Особливості економічних систем. · Аналіз як категорія пізнання та його додаток до дослідження економічних систем. · Аналіз структури системи суспільного споживання.   Розділ 2 Кібернетичні моделі і їх математичний опис. Оптимізаційні моделі підприємства   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 15.   Розділ 1 Оптимізація процесів управління в соціально-економічних системах   · Основи дослідження операцій і їх додаток до завдань оптимізації управління. · Вибір критерію ефективності. · Метод побудови операційних математичних моделей. · Оптимізація бізнес-проектів на основі операційних математичних моделей. Розділ 2 Кібернетичні моделі і їх математичний опис. Моделі виробничої діяльности підприємства   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  
Тема 16.   Розділ 1 Розробка оптимальних управлінських рішень в середовищі інформаційних технологій.   · Вивчення суті питання. · Розробка альтернатив вирішення. · Вибір кращого рішення.   Розділ 2 Особливості кібернетичного моделювання. Моделювання динамічних моделей вирогідності інвестиційних проектів   · Введення и постановка задачі · Модель · Методи розв'язання задачі · Приклади  Захист курсової роботи | Додаток 2

Одесса 2013 | Мета і завдання курсової роботи | Зміст основних частин курсової роботи | Правила оформлення курсової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати