Головна

Чи не наділяються статусом юридичної особи;

  1. Без згоди аудируемого особи;
  2. Питання 4. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи. Способи індивідуалізації юридичних осіб.
  3. Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, завдана майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала.
  4. Громадяни як суб'єкти підприємницької діяльності. Порядок реєстрації підприємницької діяльності без створення юридичної особи і підстави її припинення.
  5. Громадянин має право займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи з моменту державної реєстрації як індивідуального підприємця.
  6. Класифікація страхування за статусом страхувальника и страховика
  7. Ліквідація юридичної особи

Територіально відокремлене від засновника (розташовані поза місцем знаходження юридичної особи);

3) установчий документ - положення;

Провадження господарської діяльності від імені засновника;

Наділяються частиною майна господарських організацій (майно відбивається не на самостійному, а на окремому балансі);

Можуть мати рахунок (рахунки) в установах банку;

Відповідальність за зобов'язаннями несе засновник;

Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності, за якою вони мають право укладати угоди від імені створив їх юридичної особи в межах наданих ним повноважень;

Відомості про відкриті філії та представництва повинні бути внесені до єдиного державного реєстру;

Ліквідуються за рішенням засновника;

Є самостійними платниками податку.

Відокремлені підрозділи в межах своїх повноважень мають право укладати господарські договори від імені та в інтересах господарської організації, в структурі якої вони належать.

Незважаючи на значну схожість, філії та представництва мають істотні відмінностіза характером виконуваних ними дій (функцій). Філії вправі здійснювати всі ті дії (або їх частину), які здійснює відповідно до установчих документів створила їх юридична особа. Наприклад, філія банку має право здійснювати банківські операції в межах, в положенні про філію. Перелік таких дій визначається Положенням про філію, але їх коло не може бути ширше тих, що вказані в предметі діяльності самої юридичної особи, тобто в межах його спеціальної правоздатності.

На відміну від філій, представницький не має права здійснювати фактичні дії, а їх компетенція обмежується лише юридичними діями - укладення контрактів, захист інтересів юридичної особи тощоНаприклад, на відміну від філій комерційного банку, його представництво не має права здійснювати банківські операції, а може представляти інтереси банку поза місцем його знаходження (наприклад, пропагувати послуги свого банку серед потенційних клієнтів) і захищати їх.

наділення пробособленного підрозділипредставницькими повноваженнями здійснюється господарською організацією з метою сприяння ринковим обміну результатів її господарської діяльності (товарів в широкому значенні слова) і захисту інтересів господарської організації. Представницькими є повноваження обособленного підрозділи щодо: пошуку партнерів, перевірки їх платоспроможності, ділової репутації, ведення переговорів, укладення договорів від імені господарської організації (договірні повноваження) тощо. Договірними повноваженнями окреслюється коло договорів, укладення яких від імені господарської організації дозволено її структурному підрозділу. Втім, саме поняття «договірні повноваження» мають дві смислових навантаження і визначаються як: 1) право на укладення господарського, зокрема комерційного, договору від імені та в інтересах його боку (такі повноваження реалізуються в договірній діяльності структурного підрозділу господарської організації, комерційними представниками) ; 2) право підпису господарського договору від імені сторони, яка наділена правами юридичної особи.

 Відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання | Ліцензування господарської діяльності

Юридична доктрина. | Поняття, ознаки та | Охоронні. | Поняття та ознаки господарської діяльності | Поняття, ознаки та види господарських відносин | Володіння відокремленим майном. | Після завершення процедури банкрутства такий суб'єкт має право знову займатися підприємницькою діяльністю; | Установчі документи юридичної особи | Документ про сплату збору за державну реєстрацію. | Документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати