Головна

I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту

  1. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  2. II ДИСЦИПЛІНИ Загальнопрофесійна ПІДГОТОВКИ
  3. II ДИСЦИПЛІНИ Загальнопрофесійна ПІДГОТОВКИ
  4. II. Основні етапи підготовки контрольної роботи
  5. II. Перелік завдань контрольної роботи
  6. II. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

МАТЕМАТИКА

для слухачів 2 курсу

(Для підготовки інженерів за заочною формою навчання

на базі середньої (повної) загальної і середньої професійної освіти)

спеціальність: 210602.65 «Спеціальні радіотехнічні системи»

спеціалізація: Радіотехнічні системи та комплекси охоронного моніторингу

Вузька спеціалізація: Експлуатація та технічне обслуговування Ітсон і засобів зв'язку в УІС

Кваліфікація випускника: фахівець

Воронеж 2014

I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту

з дисципліни «Математика»

(2 курс)

1. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца.

2. Визначений інтеграл. Зв'язок між визначеним та невизначеним інтегралами.

3. Визначений інтеграл із змінною верхньою межею.

4. Визначений інтеграл. Фізичний і геометричний сенс.

5. Основні властивості визначеного інтеграла.

6. Визначений інтеграл. Основні методи інтегрування. Метод заміни змінної.

7. Визначений інтеграл. Основні методи інтегрування. Метод інтегрування частинами.

8. Визначений інтеграл. Обчислення площі плоских фігур в прямокутних і полярних координатах.

9. Поняття невласного інтеграла. Невласний інтеграл з нескінченним межею інтегрування.

10. Поняття невласного інтеграла. Невласний інтеграл від необмеженої функції.

11. Поняття невласного інтеграла. Ознака збіжності невласних інтегралів.

12. Поняття криволінійного інтеграла. Криволінійний інтеграл 1-го роду. Основні властивості.

13. Поняття криволінійного інтеграла. Криволінійний інтеграл 2-го роду. Основні властивості.

14. Поняття криволінійного інтеграла. Зв'язок між криволінійними інтегралами 1-го і 2-го роду. Формула Рімана - Гріна.

15. Поняття подвійного інтеграла. Двовимірна інтегральна сума. Геометричний сенс.

16. Поняття подвійного інтеграла. Подвійний інтеграл в прямокутних декартових координатах.

17. Поняття подвійного інтеграла. Подвійний інтеграл в полярних координатах.

18. Поняття подвійного інтеграла. Основні властивості подвійного інтеграла.

19. Поняття потрійного і n-кратного інтеграла. Властивості потрійного інтеграла.

20. Поняття потрійного інтеграла. Обчислення обсягу тіла.

21. Поверхневий інтеграл 1-го роду. Обчислення поверхневих інтегралів 1-го роду.

22. Поверхневий інтеграл 2-го роду. Обчислення поверхневих інтегралів 2-го роду.

23. Векторна функція скалярного аргументу.

24. Межа, безперервність і похідна вектор-функції.

25. Природний тригранник просторової кривої.

26. Скалярний поле. Похідна поля у напрямку.

27. Скалярний поле. Градієнт скалярного поля. Оператор Гамільтона. Обчислення градієнтів.

28. Векторне поле. Потік векторного поля через поверхню.

29. Векторне поле. Дивергенція. Формула Остроградського-Гаусса.

30. Векторне поле. Циркуляція.

31. Векторное волі. Ротор.

32. Векторне поле. Формула Стокса.

33. Поняття ряду. Сходяться і розходяться ряди. Необхідна умова збіжності ряду.

34. Позитивні ряди. Ознака Даламбера для позитивного ряду. Інтегральний ознака збіжності.

35. знакозмінними ряд. Ознака Лейбніца. Абсолютна і умовна збіжність.

36. Ознака Даламбера для довільного ряду. Найпростіші дії над рядами.

37. Поняття функціонального ряду. Область збіжності ряду.

38. Поняття статечного ряду. Теорема Абеля. Властивості степеневих рядів.

39. Поняття статечного ряду. Проміжок і радіус збіжності степеневого ряду.

40. Поняття статечного ряду. Дії зі статечними рядами.

41. Поняття статечного ряду. Розкладання функції в статечної ряд. Ряд Тейлора.

42. Поняття статечного ряду. Розкладання функції в статечної ряд. Ряд Маклорена.

43. Поняття статечного ряду. Розкладання основних елементарних функцій в статечні ряди.

44. Поняття тригонометричного ряду. Ряд Фур'є. Коефіцієнти Фур'є.

45. Поняття тригонометричного ряду. Умова збіжності тригонометричного ряду Фур'є.

46. ??Поняття тригонометричного ряду. Ряд Фур'є для парних і непарних функцій.

47. Поняття диференціального рівняння. Порядок рівняння. Рішення диференціального рівняння. Загальне і приватне рішення.

48. Поняття диференціального рівняння. Рівняння першого порядку.

49. Поняття диференціального рівняння. Методи рішення диференціальних рівнянь.

50. Поняття диференціального рівняння. Рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними.

51. Поняття диференціального рівняння. Однорідні диференціальні рівняння першого порядку.

52. Поняття диференціального рівняння. Диференціальні рівняння, що зводяться до однорідних.

53. Поняття диференціального рівняння. Лінійні рівняння першого порядку.

54. Поняття диференціального рівняння. Рівняння в повних диференціалах.

55. Поняття диференціального рівняння. Загальні властивості рішень лінійних однорідних диференціальних рівнянь другого порядку.

56. Поняття диференціального рівняння. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Характеристичне рівняння.

57. Поняття диференціального рівняння. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Характеристичне рівняння. Випадок двох дійсних різних коренів.

58. Поняття диференціального рівняння. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Характеристичне рівняння. Випадок двох дійсних кратних коренів.

59. Поняття диференціального рівняння. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Характеристичне рівняння. Випадок пов'язаних комплексних коренів.

60. Поняття диференціального рівняння. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Загальне і приватне рішення.

61. Поняття диференціального рівняння. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Метод невизначених коефіцієнтів. Права частина - показова функція.

62. Поняття диференціального рівняння. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Метод невизначених коефіцієнтів. Права частина - тригонометричний поліном.

63. Поняття диференціального рівняння. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Метод невизначених коефіцієнтів. Метод невизначених коефіцієнтів. Права частина - поліном.

64. Поняття диференціального рівняння з приватними похідними. Постановка завдання про інтегрування рівнянь з приватними похідними.

65. Поняття диференціального рівняння, що містить приватні похідні. Лінійне однорідне рівняння в приватних похідних першого порядку.

66. Перетворення Лапласа. Умови, що накладаються на функцію дійсної змінної.

67. Перетворення Лапласа. Оригінал і зображення. Одинична функція.

68. Перетворення Лапласа. Теорема лінійності.

69. Перетворення Лапласа. Теорема подібності.

70. Перетворення Лапласа. Теорема зсуву в зображенні.

71. Перетворення Лапласа. Теорема запізнювання.

72. Перетворення Лапласа. Теорема випередження.

73. Перетворення Лапласа. Теорема про дифференцируемости по параметру.

74. Перетворення Лапласа. Теорема диференціювання оригіналу.

75. Перетворення Лапласа. Теорема інтегрування оригіналу.

76. Перетворення Лапласа. Теорема диференціювання зображення.

77. Перетворення Лапласа. Теорема множення зображень.

78. Зворотне перетворення Лапласа.

79. Теорема про примноження зображень. Інтеграл Дюамеля.

80. Поняття зворотного перетворення Лапласа. Теорема звернення.модульний квітник | II. Перелік завдань контрольної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати