Головна

Методична допомога до даного завдання!

  1. A. Рівномірний наближення рядами Маклорена і Тейлора, середньоквадратичне наближення за допомогою многочленів, раціональне наближення.
  2. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА
  3. II. Рішення економічних задач за допомогою диференціального обчислення.
  4. IX. Методична підготовка.
  5. А) записати двоїсту до неї задачу; б) використовуючи рішення вихідної завдання, знайдене при виконанні завдання 3, знайти рішення двоїстої за допомогою 2-й теореми подвійності.
  6. Автоматизація процедури зчитування і мінімізації логічних функцій за допомогою методу карт Карно
  7. Аналіз за допомогою авторегресійних залежностей

Педагогічна ситуація - складова частина педагогічного процесу, педагогічна реалія, через яку інженер-педагог керує педагогічним процесом і педагогічною системою. Це згусток педагогічного процесу і педагогічної системи в їх часовому просторі. Значення педагогічних ситуацій величезна. Вони концентрують у собі всі переваги і недоліки педагогічного процесу і педагогічної системи в цілому. Вони відіграють значну роль у формуванні досвіду педагогічної діяльності. Будь-педагог повинен мати свій «архів» ситуацій, записаних на картках, в щоденнику. Цей архів дбайливо зберігається все життя, він становить професійне багатство будь-якого педагога.

Сутність будь-якої педагогічної ситуації полягає в наявності в ній протиріччя, його розвитку та дозволу. Тому, будь-яка ситуація по суті проблемна. Педагогічна ситуація завжди конкретна, може попередньо проектуватися або виникати або виникати стихійно в процесі проведення заняття, іспиту, екскурсії.

Класифікація педагогічних ситуацій:

1. За місцем виникнення і протікання (на уроці, поза, на вулиці, вдома, в гуртожитку, в майстернях і т.д.);

2. За ступенем проективности (навмисно створені, природні, стихійні, спроектовані);

3. За ступенем оригінальності (стандартні, нестандартні, оригінальні);

4. За ступенем керованості (жорстко задані, некеровані, керовані);

5. За учасникам (студент-студент, студент-викладач);

6. За закладеним суперечностей (конфліктні, безконфліктні, критичні);

7. За змістом (навчальні, створювані з метою навчання): проблемні, політехнічні, виробничо-технічні.
 Більшість ситуацій носить комунікабельний характер (ситуації спілкування).

8. За характером (дисциплінарні, міждисциплінарні, загальнонаукові).

проблемна ситуація - Ситуація, що породжує пізнавальну потребу внаслідок неможливості досягти мети за допомогою вже наявних знань і знань і вироблених способів дії.

Алгоритм опису ситуації:

1. Оцінка ситуації.

A. Усвідомити педагогічний сенс ситуації, тобто з точки зору формування і розвитку особистості дитини, його життєвого досвіду, поглядів, ціннісних орієнтацій. Вказати: місце, де сталася ситуація; що сталося; хто брав участь в ситуації і т.д.

B. Визначте педагогічну проблему, т. Е. Трудність, протиріччя, що існує або назріваюче у формуванні та розвитку особистості дитини. У проблеми є причини (витоки). Спробуйте їх виявити.

C. На яких педагогічних позиціях стоїте в рішенні даної проблемної ситуації (пед. Підходи, концепції, конкретні психолого-педагогічні знання про ...)

2. Прогнозування. Сформулюйте кілька варіантів вирішення педагогічної проблеми. Подумайте, що могло б статися (поведінку вихованця, поведінка педагога і т.д.) при різних рішеннях.

3. Рішення. Опишіть той варіант рішення педагогічної проблеми (труднощі), який Ви вибрали на педагогічній практиці (або вибрав педагог, учитель, вихователь, соціальний педагог). Обгрунтуйте прийняте рішення.

4. Використовуйте при оцінюванні, прогнозування та вирішення методи виховання. Форми виховання, стилі спілкування та управління.

 Етапи організації педагогічної практики | Приклад розбору педагогічної ситуації.

Пояснювальна записка. | Приклади педагогічних ситуацій. | Психолого-педагогічна характеристика класу. | | Основні напрямки і справи класного співтовариства. | Структурування змісту виховання | РЕФЛЕКСИЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати