На головну

ідентифікація небезпек

  1. RFID (Radio Frequency IDentification) - автоматична ідентифікація продукту за допомогою радіочастотних міток.
  2. XIV. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНЯ І СПОРЯДЖЕННЯ
  3. Автоматична ідентифікація пригод і заторів
  4. Аналіз скарги клієнта і його проблемної ситуації. Ідентифікація проблеми і формулювання психотерапевтичних завдань.
  5. Аналіз небезпек обладнання і технічних систем
  6. Аутоідентифікацією акцентуації характеру Е. Ейдеміллер
  7. Виявлення та попередження небезпек

Під ідентифікацією (лат. Indentifico) розуміється процес виявлення і встановлення кількісних, тимчасових, просторових і інших характеристик, необхідних і достатніх для розробки профілактичних і оперативних заходів, спрямованих на забезпечення нормального функціонування технічних систем і якості життя. У процесі ідентифікації виявляються номенклатура небезпек, ймовірність їх прояву, просторова локалізація (координати), можливий збиток і ін. Параметри, необхідні для вирішення конкретного завдання.

Методи виявлення небезпек діляться на:

· Інженерний. Визначають небезпеки, які мають імовірнісну природу походження.

· Експертний. Він спрямований на пошук відмов і їх причин. При цьому створюється спеціальна експертна група, до складу якої входять різні фахівці, що дають висновок.

· Соціологічний метод. Застосовується при визначенні небезпек шляхом дослідження думки населення (соціальної групи). Формується шляхом опитувань.

· Реєстраційний. Полягає у використанні інформації про підрахунок конкретних подій, витрат будь-яких ресурсів, кількості жертв.

· Органолептический. При органолептичному методі використовують інформацію, що отримується органами чуття людини (зором, дотиком, нюхом, смаком і ін.). Приклади застосування - зовнішній візуальний контроль техніки, вироби, визначення на слух (по монотонності звуку) чіткості роботи двигуна і інпсихофізіологічні | природні небезпеки

Основні положення і принципи забезпечення безпеки | Аксіома про потенційну небезпеку | Медико-біологічні основи безпеки життєдіяльності | Системи сприйняття людиною стану довкілля | | Психологія безпеки діяльності (антропогенні небезпеки) | хімічні | Техногенні небезпеки | Електромагнітні поля і випромінювання | електростатичні поля |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати