На головну

Аксіома про потенційну небезпеку

 1. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
 2. II. Військові небезпеки і військові погрози Російської Федерації
 3. II. Вимоги безпеки перед початком
 4. III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ
 5. III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ
 6. III. Забезпечення безпеки учасників і глядачів
 7. IV. Забезпечення національної безпеки
 1. Техногенні небезпеки існують, якщо повсякденні потоки речовини, енергії та інформації в техносфери перевищують порогові значення. Граничні значення небезпек встановлюються з умови збереження функціональної і структурної цілісності людини, і природного середовища. Дотримання цих значень потоків створює безпечні умови життєдіяльності людини в життєвому просторі і виключає негативний вплив техносфери на природне середовище.
 2. Джерелами техногенних небезпек є елементи техносфери. Небезпеки виникають при наявності дефектів і інших несправностей в технічних системах, при неправильному їх використанні, а також через наявність відходів, які супроводжують експлуатацію цих систем.
 3. Техногенні небезпеки діють в просторі і в часі. Травмонебезпечні впливу діють короткочасно і спонтанно в обмеженому просторі, виникаючи при аваріях і катастрофах, при вибухах і раптових руйнування будівель і споруд.
 4. Для шкідливих впливів характерно тривале або періодичне негативний вплив на навколишнє середовище. Просторові зони шкідливих впливів змінюються в широких межах від робочих і побутових зон до розмірів всієї земної простору.
 5. Техногенні небезпеки чинять негативний вплив на людину, природне середовище і елементи техносфери одночасно, якщо останні виявляються в зоні впливу небезпек.
 6. Вплив травмонебезпечних факторів призводить до травм або загибелі людей, супроводжується вогнищевими руйнуваннями природного середовища і техносфери, приводячи до значних матеріальних втрат.
 7. Захист від техногенних небезпек досягається удосконаленням технічних пристроїв, які становлять небезпеку, збільшенням відстані між джерелом небезпеки і об'єктом захисту, застосуванням захисних заходів.
 8. Зменшити ймовірність небезпек можна, зменшуючи їх на виході з джерела небезпеки, або застосовуючи захисні засоби.
 9. Компетентність людей в світі небезпек і способах захисту від них - необхідна умова досягнення безпеки життєдіяльності. Подібна компетентність досяжна в результаті навчання і набуття досвіду на всіх етапах освіти і практичної діяльності людини.

Етапи вирішення конкретних завдань безпеки:

1. ідентифікація (докладний аналіз) небезпек, притаманних кожній конкретній діяльності;

2. розробка заходів щодо захисту людини і довкілля від виявлених небезпек;

3. розробка заходів ліквідації наслідків реалізації небезпеки.Основні положення і принципи забезпечення безпеки | Медико-біологічні основи безпеки життєдіяльності

Системи сприйняття людиною стану довкілля | | Психологія безпеки діяльності (антропогенні небезпеки) | хімічні | психофізіологічні | ідентифікація небезпек | природні небезпеки | Техногенні небезпеки | Електромагнітні поля і випромінювання | електростатичні поля |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати