На головну

Фізичні фактори навколишнього середовища неионизирующей природи 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

На території Пензенської області проводиться контроль фізичних факторовнеіонізірующей природи (шум, вібрація, електромагнітні поля, електростатичне поле, аероіони, освітленість, мікроклімат) на робочих місцях на всіх видах підприємств, території навколо промислових об'єктів, на об'єктах транспорту та території населених місць, в житлових та громадських будівлях, в т. ч. в установах охорони здоров'я та освіти.

Дослідження фізичних факторів здійснюється також при санітарно-епідеміологічної експертизи продукції машинобудування і приладобудування побутового, виробничого та медичного призначення.

Під контролем Управління Росспоживнагляду по Пензенській області знаходиться близько 5 тисяч потенційно небезпечних для здоров'я людини об'єктів-джерел фізичних факторів неіонізуючої природи.

Несприятливий вплив фізичних факторів, перш за все шуму і вібрації, на працюючих спостерігається на підприємствах машинобудування, деревообробної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, на транспорті. Основними причинами перевищення рівня фізичних факторів на робочих місцях над допустимими є недосконалість технологічних процесів, конструктивні недоліки технологічного обладнання та інструменту, їх фізичний знос.

Заходи, що вживаються Управлінням Росспоживнагляду по Пензенській області, дозволили домогтися поліпшення санітарно-епідеміологічної обстановки по ряду фізичних факторів на постійних робочих місцях. У 2012 році були проведені заходи щодо зниження рівня шуму і вібрації на 88 об'єктах, нормалізований мікроклімат на виробничих ділянках 271 підприємств і організацій за рахунок обладнання та реконструкції систем вентиляції та опалення. Поліпшено умови освітленості на робочих місцях на 194 об'єктах шляхом установки додаткових світильників.

Питома вага робочих місць, що не відповідають нормативам по освітленості, параметрів мікроклімату і ЕМП в 2012 році знизився, відзначено зростання незадовільних робочих місць за рівнем шуму і вібрації (таблиця 31.).

Випробувальним лабораторним центром ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» проводяться лабораторно-інструментальні вимірювання наступних фізичних факторів: мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря), шум, вібрація, освітленість, ЕМП, аероіони.

У 2012 році виконано всього +101069 вимірювань. Найбільшу питому вагу вимірювань доводиться на параметри мікроклімату - 53231 виміру (52,7%), освітленість - 17241 вимір (17,1%), ЕМП - 16438 виміру (16,3%), шум - 10873 вимірювань (10,7%) .

Таблиця 31

Питома вага робочих місць, що не відповідають гігієнічним нормативам по окремим фізичним факторам (%)

 фактор  За РФ в 2011 р
 шум  16,7  8,8  12,8  25,48
 вібрація  2,5  1,5  2,2  15,38
 освітленість  4,8  14,6  11,8  16,34
 мікроклімат  12,1  3,2  2,7  8,48
 ЕМП  18,4  5,7  3,2  6,16

Значна робота проводилась по санітарно-гігієнічної експертизи робочих місць, обладнаних ПЕОМ, були досліджені 1184 робочих місця. Питома вага робочих місць, що не відповідають гігієнічним нормативам, склав: по ЕМП - 2,2%, по освітленості - 9,2%, за параметрами мікроклімату - 10,9%, по аероіонам - 2,8%. Керівникам об'єктів були видані приписи щодо приведення умов праці на робочих місцях з ВДТ у відповідність до вимог.

У 2012 році проведена санітарно-епідеміологічна експертиза 157 об'єктів стільникового зв'язку, було виконано 9310 вимірювань рівнів ЕМП і ППЕ. За результатами вимірювань перевищення гігієнічних нормативів виявлено не було.

У 2012 р було виконано 101 069 вимірювань фізичних факторів неіонізуючої природи, обстежені 20747 робочих місць. В рамках державного санітарно-епідеміологічного нагляду було виполнено47364 вимірювань, що становить 46,9% (у 2011 р - 36487 (38,3%). Загальне число об'єктів - джерел фізичних факторів, які перебувають під наглядом склало - 13097. У 2012 році дослідження проводились на 3527об'ектах, з яких - 242 (6,9%) не відповідали санітарно-епідеміологічним вимогам (в 2011 р - 13,9%).

За зверненнями населення були обстежені із застосуванням лабораторних методів дослідження на шум - 56 об'єктів, з них не відповідали гігієнічним нормативам 26 об'єктів (46,4%); на вібрацію - 7 об'єктів, не відповідав гігієнічним нормативам -1 об'єкт (14,3%); на мікроклімат - 58 об'єктів, які не відповідали гігієнічним нормативам - 15 об'єкт (25,9%); на освітленість - 13 об'єктів, які не відповідали гігієнічним нормативам - 6 об'єктів (46,2%); на ЕМП - 8 об'єктів, незадовільних об'єктів не встановлено. Звернення громадян в основному пов'язані з установкою БССС.

У 2012 році під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду було видано 565 приписів про усунення виявлених порушень, застосовані заходи адміністративного впливу: 72 штрафу, усунуто 526 порушень на об'єктах.


висновок

Виконання заходів, запропонованих в попередніх державних доповідях, дозволило стабілізувати санітарно-епідеміологічну обстановку в Пензенській області, забезпечити санітарно-епідеміологічне благополуччя населення.

У 2012 році діяльність Управління Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини по Пензенській області, ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» при безпосередній участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, освітніх і медичних установ, підприємств житлово- комунальної сфери, сільського господарства, будівництва, засобів масової інформації дозволила зберегти стабільність санітарно-епідеміологічної обстановки в Пензенській області, а за деякими показниками поліпшити.

У 2012 р зареєстровано зниження захворюваності по 17 нозологіями, при цьому досягнута стабільна епідемічна ситуація по вакцинокерованих інфекцій: захворюваність на дифтерію, краснуху та поліомієліт не реєструвалася протягом усього року, випадки кору і епідпаротиту - поодинокі, значно знизився рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в зв'язку з черговим циклічним спадом, а також в результаті проведеної імунізації населення проти грипу - 31,5% від населення Пензенської області; стабілізація ситуації по коклюшу: показник захворюваності - 4,5 на 100 тис. населення (4,9 - у 2011 році); 88,2% хворих - діти до 14 років; стабілізація захворюваності на гострі кишкові інфекції на рівні 523,5 на 100 тис. нас. при значному зниженні захворюваності на дизентерію на 70,3% (показник 7,4 на 100 тис. нас.), зниженні захворюваності на сальмонельоз на 9,4% (показник 45,8 на 100 тис. нас.) і одночасному зростанні захворюваності ГКІ встановленої етіології за рахунок ротавірусної інфекції та норовірусна інфекції; захворюваність на туберкульоз протягом року мала тенденцію до стабілізації з подальшим зниженням; стабільна ситуація по групі соціально обумовлених інфекцій, по природно-вогнищевих інфекцій, включаючи ГГНС. На території Пензенської області не було зареєстровано вогнищ особливо-небезпечних інфекційних захворювань.

Своєчасність охоплення імунізацією в рамках Національного календаря щеплень склала 97,4% (2011 рік - 97,2%), задовільно реалізований план вакцинації інактивованої поліовакциною дітям першого року життя, виконаний цільовий показник за призначенням антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам (фактичний охоплення - 99 , 2%), охоплення підлягають ВІЛ-інфікованих диспансерним наглядом склав 96,1%, в т. ч. охоплено обстеженням на туберкульоз, ВІЛ-навантаження і імунний статус - 95,5-96,4%.

Організовано профілактична імунізація дітей і дорослих проти грипу. Виконана вакцинація населення в рамках федеральної програми, щеплено 351000 осіб, в т. Ч. 101000 дітей. Сумарно імунізовані 419760 чоловік (30,5% населення Пензенської області).

У 2012 р стабілізувалися основні показники, що характеризують санітарно-епідеміологічну обстановку в Пензенській області:

Відкрито 2610 нових дошкільних місць і подальші плановані заходи регіональної «Дорожньої карти» дозволять створити до початку 2016 року 7197 місць і досягти 100% доступності дошкільної освіти для дітей у віці від трьох до семи років.

Збільшився з 87,7% в 2011 р до - 89% в 2012 р питома вага дітей, у яких за підсумками оздоровчої літньої кампанії відзначається виражений оздоровчий ефект; охоплення учнів шкіл гарячим харчуванням - 94% всіх учнів (у 2011 р - 93%), збільшився на 9,5% в порівнянні з 2008 навчальним роком.

За 2012 рік питома вага нестандартних проб продовольчої сировини та харчових продуктів за мікробіологічними показниками склав 3,3%, що на рівні показника 2011 року.

Поліпшено показники медичного огляду працівників промислових підприємств з 98,9% до 99,1%, тваринників з 97,4% до 97,8%, медичних працівників з 99,3% до 99,9%.

У 2012 році не зареєстровано випадків професійної захворюваності.

За період 2010-2012рр. відзначено зниження частки джерел централізованого водопостачання, що не відповідають гігієнічним вимогам з 4,0% до 3,5%, частки водопроводів - з 2,9% до 2,6%. У 2012р. вдалося добитися стабілізації питомої ваги проб води з водопровідної мережі, що не відповідають вимогам нормативів за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками до 8,0% і 4,7% (на рівні запланованих індикаторних показників на 2012 р ВЦП - 8,0% і 4,6% відповідно).

Вдалося домогтися поліпшення якості води водойм 1 категорії за санітарно-хімічними показниками: відзначається зменшення питомої ваги проб, що не відповідають гігієнічним нормативам з 24,1% в 2010р. до 11,9% в 2012р., за мікробіологічними показниками - зниження з 63,6% до 62,2%.

Питома вага проб атмосферного повітря, що не відповідають гігієнічним нормативам, залишається стабільним протягом останніх 5 років і за підсумками 2012 р він склав 0,7%.

Таким чином, за багатьма показниками санітарно-епідеміологічна обстановка в Пензенській області в цілому стабільна. Однак по ряду територій (муніципальних утворень) зберігаються проблемні напрямки, пов'язані з профілактикою інфекційних захворювань, водопостачанням, дитячими дошкільними закладами, станом благоустрою територій і т. П.).

З усіх проблемних напрямках Управлінню Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини по Пензенській області, ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області», органам влади різних рівнів і місцевого самоврядування в найближчі роки необхідно вживати додаткових і ефективних заходів.

Перспективні заходів сформовані федеральними, обласними, муніципальними цільовими програмами, пріоритети Управлінню Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини по Пензенській області, ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» визначено основними напрямами Федеральний служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини і індикативними показниками на 2013 рік.


Показники федеральної і галузевої статистичної звітності для підготовки матеріалів державної доповіді «Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя населення в Російській Федерації в 2012 році» по Пензенській області

 № п / п  показник  Джерело інформації  2010р.  2011р.  2012р.  динаміка
 Стан факторів середовища проживання людини і її впливна здоров'я населення
 Стан питної води систем централізованого господарсько-пітьевоговодоснабженія
 1.  Частка джерел централізованого водопостачання, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 01, графа 3 і 4  4,0  3,8  3,5
 2.  Частка поверхневих джерел централізованого водопостачання, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 02, графа 3 і 4  0,1  0,1  0,1 =
 3.  Частка підземних джерел централізованого водопостачання, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 03, графа 3 і 4  4,0  3,7  3,5
 4.  Частка джерел централізованого водопостачання, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам, через відсутність зон санітарної охорони (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; таблиця 1000, рядок 01, графа 4 і 5  4,0  3,8  3,5
 5.  Частка поверхневих джерел централізованого водопостачання, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам, через відсутність зон санітарної охорони (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 02, графа 4 і 5 =
 6.  Частка підземних джерел централізованого водопостачання, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам, через відсутність зон санітарної охорони (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 03, графа 4 і 5  4,0  3,7  3,5
 7.  Частка водопроводів, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам, через відсутність зон санітарної охорони (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 04, графа 4 і 5  2,9  2,6  2,6
 8.  Частка водопроводів, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам, через відсутність необхідного комплексу очисних споруд (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 04, графа 4 і 6  1,0  1,0  1,0 =
 9.  Частка водопроводів, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам, через відсутність знезаражувальних установок (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 04, графа 4 і 7
 10. \ Частка проб води в джерелах централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за санітарно-хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 01, графа 8 та 9  19,1  19,3  11,3
 11.  Частка проб води в джерелах централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 01, графа 12 і 13  4,3  3,9  4,7
 Частка проб води в джерелах централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 01, графа 15 і 16  0,0  0,0  0,0
 13.  Частка проб води в поверхневих джерелах централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за санітарно-хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 02, графа 8 та 9  11 (3)  12 (4)  14 (5)
 14.  Частка проб води в поверхневих джерелах централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 02, графа 12 і 13;  15 (4)  20 (6)  16 (3)
 15.  Частка проб води в поверхневих джерелах централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний | стані суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 02, графа 15 і 1б  0,0  0,0  0,0
 16.  Частка проб води в підземних джерелах централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за санітарно-хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 03, графа 8 та 9  19,1  19,2  11,1
 17.  Частка проб води в підземних джерелах централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 03, графа 12 і 13  4,2  3,7  4,6
 18.  Частка проб води з розподільчої мережі централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за санітарно-хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 10, графа 8 та 9  7,1  7,0  8,0
 19.  Частка проб води з розподільчої мережі централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 10, графа 12 і 13  4,0  4,7  4,7 =
 20.  Частка проб води з розподільчої мережі централізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 10, графа 15 і 16  0,0  0,0  0,0
 Стан питної води систем нецентралізованногохозяйственно-питного водопостачання
 21.  Частка нецентралізованих джерел водопостачання, які не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 11, графа 3 і 4  6,5  6,1  6,5
 22.  Частка нецентралізованих джерел водопостачання в сільських поселеннях, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам (%).  Форма федерального статистичного спостереження № 1.8 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 12, графа 3 і 4  4,3  5,9  6,3
 23.  Частка проб води нецентралізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за санітарно-хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 11, графа 8 та 9  9,5  4,2  8,2
 24.  Частка проб води нецентралізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 11, графа 12 і13  18,9  18,0  18,5
 25.  Частка проб води нецентралізованого водопостачання, які не відповідають санітарним вимогам по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 11, графа 15 і 16  0,0  0,0  0,0
 26.  Частка проб води нецентралізованого водопостачання в сільських поселеннях, які не відповідають санітарним вимогам по санітарно хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 12, графа 8 та 9  5,0  1,8  4,6
 27.  Частка проб води нецентралізованого водопостачання в сільських поселеннях, які не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 12, графа 12 і 13  12,6  15,7  11,7
 28.  Частка проб води нецентралізованого водопостачання в сільських поселеннях, які не відповідають санітарним вимогам по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 1 (1000), рядок 12, графа 15 і 16  0,0  0,0  0,0
 Відомості про забезпеченість населених пунктів і проживає в них населення питною водою
 29.  Частка населення, забезпеченого доброякісною питною водою в міських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 2 (2000) рядок 06-07, графа 4  84,6  83,0  83,0 =
 30.  Частка населення, забезпеченого доброякісною питною водою в сільських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 2 (2000) рядок 06-07, графа 5  76,7  71,5  69,9 -
 31.  Частка населених пунктів, забезпечених доброякісною питною водою в міських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 2 (2000) рядок 01- 02, графа 4  25 (16)  25 (19)  25 (17)
 32.  | Частка населених пунктів, забезпечених доброякісною питною водою в сільських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 2 (2000) рядок 01-02, | графа 4  60,9  67,8  67,2 -
 33.  Частка населення, забезпеченого | доброякісної привізною питною водою в міських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 2 (2000) рядок 06-07, графа 19 і 20  0,0  0,0  0,0
 34.  Частка населення, забезпеченого доброякісної привізною питною водою в сільських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний; стані суб'єкта Російської Федерації »; розділ 2 (2000) рядок 06-07, графа 20 і 21  0,0  0,0  0,0
 35.  Частка населених пунктів, забезпечених привізною доброякісною питною водою в міських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 2 (2000) рядок 01-02, графа 19 і 20  0,0  0,0  0,0
 36.  Частка населених пунктів, забезпечених привізною доброякісною питною водою в сільських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 2 (2000) рядок 01-02, графа 20 і 21  0,0  0,0  0,0
 Стан водних об'єктів в місцях водокористування населення
 37.  Частка проб з водойм 1-ї категорії, які не відповідають санітарним вимогам за санітарно-хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 01, графа 4 і 5  24,1  25,9  11,9
 38.  Частка проб з водойм 1-ї категорії, які не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 01, графа 12 і 13  33 (21)  76 (39)  37 (23)
 39.  Частка проб з водойм 1-ї категорії, які не відповідають санітарним вимогам по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 01, графа 18 і 19  0,0  0,0  0,0
 40.  Частка проб з водойм 2-ї категорії, які не відповідають санітарним вимогам за санітарно-хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 03, графа 4 і 5 |  12,9  11,1  26,3
 41.  Частка проб з водойм 2-ї категорії, які не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 03, графа 12 і 13  26,1  25,7  22,8
 42.  Частка проб з водойм 2-ї категорії, які не відповідають санітарним вимогам по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 03, графа 18 і 19  1,8  0,0  0,0
 43.  Частка проб з морів, які не відповідають санітарним вимогам за санітарно-хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 05, графа 4 і 5  немає  немає  немає
 44.  Частка проб з водойм 1-ї категорії, які не відповідають санітарним вимогам по санітарно хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 01, графа 4 і 5  немає  немає  немає
 45.  Частка проб з морів, які не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 05, графа 12 і13  немає  немає  немає
 46.  Частка проб з морів, які не відповідають санітарним вимогам по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 3 (3000), рядок 05, графа 18 і 19  немає  немає  немає
 Атмосферне повітря населених місць
 47.  Частка проб атмосферного повітря, що перевищують ГДК в міських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 4 (4000) рядок 01, графа 3 і 4  0,1  0,3  2,0
 48.  Частка проб атмосферного повітря, що перевищують ГДК в сільських оселях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 4 (4000) рядок 01, графа 14 і 15  2,9  0,0  0,8
 Частка проб атмосферного повітря, що перевищують більше 5 ГДК в міських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 4 (4000) рядок 01, графа 3 і 5  0,1  0,1 =
 Частка проб атмосферного повітря населених місць, що перевищують більше 1-2 ПДКсс по пріоритетним речовин (%)  Бази даних ФІФ СГМ, РИФ СГМ відповідно спріказом Росспоживнагляду від 31.12.2005 № 810 «Про Перелік показників і даних для формування Федерального інформаційного фонду соціально-гігієнічного моніторингу», таблиця 4.3  вуглець оксид 0,2% разом: 0,2%  азот діоксид 0,5% формальдегід 0,9% сірка діоксид 0,4% зважені речовини 0,5% разом: 2,3%  азот діоксид 0,8% формальдегід 0,6% сірка діоксид 1,1% зважені речовини 2,7% разом: 5,2%
 51.  Частка проб атмосферного повітря населених місць, що перевищують більш 2,1-5,0 ПДКсс по пріоритетним речовин (%)  Бази даних ФІФ СГМ, РИФ СГМ відповідно до наказу Росспоживнагляду від 31.12.2005 № 810 «Про Перелік показників і даних для формування Федерального інформаційного фонду соціально гігієнічного моніторингу», таблиця 4.3  немає  немає  немає  немає
 52.  Частка проб атмосферного повітря населених місць, що перевищують більше 5,1 ПДКсс по пріоритетним речовин (%)  Бази даних ФІФ СГМ, РИФ СГМ відповідно до наказу Росспоживнагляду від 31.12.2005 № 810 «Про Перелік показників і даних для формування Федерального інформаційного фонду соціально гігієнічного моніторингу», таблиця 4.3  немає  Зважені речовини 0,6%  немає  немає
 характеристика грунту
 53.  Частка проб грунту, які не відповідають гігієнічним нормативам за санітарно-хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 5 (5000) рядок 01, графа 3 і 4  1,7  2,2  5,2
 54.  Частка проб грунту, які не відповідають гігієнічним нормативам за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний 1 стані суб'єкта Російської Федерації»; розділ 5 (5000) рядок 01, графа 17 і 18  1,3  8,5  13,1
 55.  Частка проб грунту, які не відповідають гігієнічним нормативам по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 5 (5000) рядок 01, графа 19 і 20  4,8  3,5  4,1
 56.  Частка проб грунту, які не відповідають гігієнічним нормативам в селитебной зоні по санітаріо- хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 5 (5000) рядок 05, графа 3 і 4  4,1  5,3  8,6
 57.  Частка проб грунту, які не відповідають гігієнічним нормативам в селитебной зоні за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості осанітарном стані суб'єкта Російської Федерації»; розділ 5 (5000) рядок 05 графа 17 і 18  1,7  4,9  8,7
 58.  Частка проб грунту, які не відповідають гігієнічним нормативам в селитебной зоні по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 5 (5000) рядок 05, графа 19 і 20  3,3  2,6  2,3
 59.  Частка проб грунту, які не відповідають гігієнічним нормативам на території дитячих установ і дитячих майданчиків з санітарно- хімічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 5 (5000) рядок 06, графа 3 і 4  9,2  0,0  0,0 =
 60.  Частка проб грунту, які не відповідають гігієнічним нормативам на території дитячих установ і дитячих майданчиків за мікробіологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 5 (5000) рядок 06, графа 17 і 18  1,1  3,4  9,2
 61.  Частка проб грунту, які не відповідають гігієнічним нормативам на території дитячих установ і дитячих майданчиків по паразитологічними показниками (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 5 (5000) рядок 06, графа 19 і 20  0,5  0,8  0,5
 Показники хімічного забруднення, несприятливих фізичних факторів і іонізуючих випромінювань
 62.  Частка рівня забруднення атмосферного повітря, яке не відповідає гігієнічним нормативам з точок виміру на автомагістралях, вулицях з інтенсивним рухом в міських і сільських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 6 (6000) рядки 01-02, графа 3 і 4  1.6  4,1  10,4
 63.  Частка рівня забруднення атмосферного повітря, яке не відповідає гігієнічним нормативам з точок виміру на експлуатованих житлових будівлях міських і сільських поселень (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 6 (6000) рядки 09-10, графа 3 і 4 - - -
 64.  Частка рівня шуму, який не відповідає гігієнічним нормативам з точок виміру на автомагістралях, вулицях з інтенсивним рухом в міських і сільських поселеннях (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 6 (6000) рядки 01-02, графа 5 і 6  114 (82) 71,9  102 (75) 73,5  21 (17)
 Частка рівня шуму, який не відповідає санітарним нормам з точок виміру на експлуатованих житлових будівлях міських і сільських поселень (%) Відповідного санітарним нормам з точок виміру на експлуатованих житлових будівлях міських і сільських поселень (%)  Форма федерального статистичного спостереження N ° 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 6 (6000) рядки 09-10, графа 5 і 6  38,1  24,5  23,7
 66.  Частка рівня електромагнітних випромінювань, що не відповідають санітарним нормам з точок виміру на експлуатованих житлових будівлях міських і сільських поселень (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 6 (6000) рядки 09-10, графа 9 і 10  0,0  0,0  0,8
 67.  Середнє річне ефективна доза природного опромінення людини за рахунок зовнішнього гамма-випромінювання, мЗв / рік  Радіаційно-гігієнічний паспорт суб'єкта РФ - таб. 6.3. (За попередній 1 звітному рік)  0,678  0,678  0,715
 68.  Середнє річне ефективна доза природного опромінення людини за рахунок радону, мЗв / рік  Радіаційно-гігієнічний паспорт суб'єкта РФ - таб. 6.3. (За попередній звітному рік)  1,410  1,410  1,410 =
 69.  Частка вимірювань концентрації радону (еквівалентної рівноважної об'ємної активності ізотопів радону), які не відповідають санітарним нормативам (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 6 (6000) рядки 09-16, графи 13-16  0,0  0,0  0,0
 70.  Частка робочих місць, які не відповідають санітарним нормам на промислових підприємствах, що здійснюють роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 11 (11000) рядок 01, графа 25 і 26  0,0  0,0  0,0
 Гігієнічна характеристика продовольчої сировини і харчових продуктів
 71.  Частка проб продуктів і продовольчої сировини, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам за санітарно-хімічними показниками, в т. Ч. В імпортованих продуктах (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 8 (8000) рядок 01, графи 3 і 4  4,4  3,1  2,8
 72.  Частка проб продуктів, що містять ГМО, від загального числа проб продуктів, досліджених на наявність ГМО (%), з них без інформації для споживача, в т. Ч. В імпортованих продуктах (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 8 (8000) рядок 01, графи 22 і 23 '  0,25 / 0,25  0,33 / 0,33
 73.  Частка проб продуктів і продовольчої сировини, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам по паразитологічними показниками, в імпортованих продуктах (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 8 (8000) рядок 01 графи 24 і 25  1,7  0,45  0,84
 74.  Частка проб продуктів і продовольчої сировини, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам за мікробіологічними показниками, в імпортованих продуктах (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 8 (8000) рядок 01, графи 26 і 27  3,7  3,2  3,3
 75.  Частка проб продуктів і продовольчої сировини, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам щодо вмісту антибіотиків, в т. Ч. В імпортованих продуктах (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 8 (8000) рядок 01, графи 31 і 32
 76.  Частка проб продуктів і продовольчої сировини, що не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам щодо вмісту радіоактивних речовин, в т. Ч. В імпортованих продуктах (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 8 (8000) рядок 01 графи 33 і 34
 Охоплення учнів загальноосвітніх установ харчуванням
 77.  Охоплення гарячим харчуванням школярів, із загальної кількості учнів в освітніх установах, всього (%)  | Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 8.6 (8600) рядок 01, графа 3,4  93,14  92,99  94,05
 78.  Охоплення гарячим харчуванням школярів, із загальної кількості учнів в освітніх установах, 1-4 класи (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 8.6 (8600) рядок 02, графа 3,4  96,27  95,53  97,68
 79.  Охоплення гарячим харчуванням школярів, із загальної кількості учнів в освітніх установах, 5-11 класи (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 8.6 (8600) рядок 03, графа 3,4  91,11  91,30  91,40
 Xapaктерістіка повітряного середовища закритих приміщень і повітря робочої зони
 80.  Частка проб повітря, що перевищують ГДК на промислових підприємствах на пари і гази (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 10 (10000), рядок 01, відношення графи 5 до 4  1.9  2,8  1,7
 81.  Частка проб повітря, що перевищують ГДК на промислових підприємствах на пари і гази, що містять речовини 1 і 2 класів небезпеки (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 10 (10000), рядок 01, (відношення графи 7 до 6  2,1  3,9  2,1
 82.  Частка проб повітря, що перевищують ГДК на промислових підприємствах на пил і аерозолі (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 10 (10000), рядок 01, відношення графи 9 до 8  1,7  1,7  0,4
 83.  Частка проб повітря, що перевищують ГДК на промислових підприємствах на пил і аерозолі, які містять речовини 1 і 2 класів небезпеки (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 10 (10000), рядок 01 відношення графи 11 до 10  0,19
 84.  Частка проб повітря, що перевищують ГДК в дитячих і підліткових закладах на пари і гази (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 10 (10000) рядок 04 графа 4 і 5
 85. |  Частка проб повітря, що перевищують ГДК в дитячих і підліткових закладах на пари і гази, що містять речовини 1 і 2 класів небезпеки (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 10 (10000) рядок 04 графа б і 7
 86.  Частка проб повітря, що перевищують ГДК в дитячих і підліткових закладах на пил і аерозолі (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 10 (10000) рядок 04 графа 8 та 9
 87.  Частка проб повітря, що перевищують ГДК в дитячих і підліткових закладах на пил і аерозолі, які містять речовини 1 і 2 класів небезпеки (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 10 (10000) рядок 04 графа 10 і 11
 Дослідження фізичних факторів
 88.  Частка робочих місць, що не відповідають санітарним нормам на промислових підприємствах по шуму (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 11 (11000), рядок 01, відношення графи 6 до 5  16,7  8,8  12,84
 89.  Частка робочих місць, що не відповідають санітарним нормам на промислових підприємствах по вібрації (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 11 (11000), рядок 01, відношення графи 10 до 9  2,5  1,5  2,2
 90.  Частка робочих місць, що не відповідають санітарним нормам на промислових підприємствах по мікроклімату (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 11 (11000), рядок 01, відношення графи 14 до 13  12,1  3,2  2,7
 91.  Частка робочих місць, що не відповідають санітарним нормамна промислових підприємствах які стосуються електромагнітних полів (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 11 (11000), рядок 01, відношення графи 18 до 17  18,4  5,7  3,2
 92.  Частка робочих місць, що не відповідають санітарним нормам на промислових підприємствах по освітленості (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 11 (11000), рядок 01, відношення графи 22 до 21  4,8  14,6  11,8
 93.  Частка робочих місць, що не відповідають санітарним нормам на промислових підприємствах по іонізуючим випромінюванням (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 11 (11000), рядок 01, відношення графи 26 від 25
 Санітарно-гігієнічна характеристика об'єктів, що використовуються суб'єктами нагляду при здійсненні діяльності
 94.  Частка об'єктів III групи, із загального числа об'єктів, всього (%)  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 18 (18000) рядок 01 графи 3 і 6  0,6  0,6  0,6 =
 95.  Частка об'єктів III групи, із загального числа, об'єктів комунальні об'єкти (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 18 (18000), рядок 02 графи 3 і 6  0,1  0,2  0,2 =
 96.  Частка об'єктів III групи, із загального числа об'єктів, промислові об'єкти (%)  Форма федерального статістіческогонаблюденія № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 18 (18000), рядок 44, графи 3 і 6  3,5  3,2  2,9
 97.  Частка об'єктів III групи, із загального числа об'єктів, дитячі та підліткові установи (%)  J Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 18 (18000) рядок 27 графи 3 і 6
 98.  Частка об'єктів III групи, із загального числа об'єктів, виробництво харчових продуктів, громадського харчування і торгівлі харчовими продуктами (%)  Форма федерального статистичного спостереження №18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації»; розділ 18 (18000) рядок 39 графи 3 і 6  0,9  0,9  0,8
 Відомості про інфекційну і паразитарної захворюваності
 99.  Показники інфекційної і паразитарної захворюваності в порівнянні з середніми показниками по РФ і федеральному округу, в тому числі:  Форма федерального статистичного спостереження №2 «Відомості про інфекційні і паразитарні захворювання»
 100.  -Соціально-значущі інфекцііТуберкулезВІЧСіфілісГонорея  Форма федерального статистичного спостереження № 2 «Відомості про інфекційні і паразитарні захворювання»  РФ - ПО69,98 - 54,824,03 - 10,943,61 - 34,242,03 - 23,7  РФ-ПФО-ПО66,7 -59,47 - 49,024,7 -25,6 - 13,437,2 - 37,7 -24,938,16 -41,6 18,9  РФ-ПФО-ПО62,8 - 58,4 - 47,226,8 - 30,8 - 17,632,37 -32,0- 19,035,9 - 41,1- 18,4  РФ-ПФО-ПО (-24,7) (- 19,1) (- 3,8) (- 34,5) (+ 30,7) (+ 30,8) (- 41,2) (- 40 , 4) (- 23,4) (- 48,9) (55,3) (- 2,5)
 101.  -інфекції, керовані засобами специфічної імунопрофілактики ДіфтеріяКоклюшКорьКраснухаЕпідпаротіт  Форма федерального статистичного спостереження № 2 «Відомості про інфекційні і паразитарні захворювання»  РФ - ПО0,01- 0,03,38 - 4,90,09 - 0,00,39 - 0,40,36 - 0,1  РФ-ПФО-ПО 0,0 - 0,01-0,03,36 - 2,72 - 4,90,44 - 0,03 - 0,00,25 - 0,07 - 0,10,29 - 0 , 11 - 0,2  РФ-ПФО-ПО 0,0 - 0,0 - 0,05,05 - 3,5 - 4,51,47 - 0,36 - 0,50,67 - 0,28 - 0,00,28 - 0 , 08 - 0,1  РФ-ПФО-ПО (0) (-10 0) (0) (- 10,8) (- 28,7) (- 8,3) (- 65,4) (+ 41,3) (+ 100) (-100) (- 100) (- 100) (- 74,1) (- 90,9) (- 66,5)
 Результати діяльності органів і установ Роспотребнадзора.Достігнутие результати поліпшення санітарно-епідеміологічної обстановки
 102.  Питома вага населення, яке проживає в межах санітарно-захисних зон  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації» розділ 14 (14000), рядок 01, графа 15  1,5  1,5  1,5 =
 103.  Питома весзабракованнихпіщевих продуктів  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації» розділ 8 (8000), рядок 01, графи 40, 41 і 42  1,2  0,2  0,1
 104.  Кількість харчових отруєнь  Форма федерального статистичного спостереження № 18 «Відомості про санітарний стан суб'єкта Російської Федерації» розділ 13 (13 000) рядок 01, графа 3
 105.  Кількість спалахів інфекційних захворювань, в тому числі пов'язаних з: - діяльністю підприємств з виробництва та обігу харчових продуктів; -діяльністю освітніх установ; діяльністю оздоровчих закладів; - Діяльністю ЛПО; - Функціонуванням об'єктів комунального господарства; -діяльністю соціальних установ.  Форма № 23-09отраслевогостатістіческого спостереження «Відомості про спалахи інфекційних захворювань»
=
 106.  Кількість гострих отруєнь внаслідок токсичної дії алкоголю, на 100 тис. Населення  Форма федерального статистичного спостереження № 12-12 «Відомості про результати токсикологічного моніторингу», таблиця 3 (3000), рядок 02, графа 3  80,2  89,0  76,1


медичне опромінення | ПОРІВНЯННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Результати контрольно-наглядових заходів за товарами дитячого асортименту в 2012 році | Медичні огляди | Умови праці на підприємствах і в організаціях | Умови праці жінок | Умови праці працівників транспорту | Пестициди та агрохімікати | Досягнуті результати поліпшення санітарно-епідеміологічного благополуччя працюючого населення | Заходи, що вживаються Управлінням Росспоживнагляду по Пензенській області щодо поліпшення умов праці | Радіаційна обстановка в Пензенській області | Опромінення від природних джерел іонізуючого випромінювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати