На головну

Динаміка показників стану факторів зовнішнього середовища в освітніх установах в 2010-2012 рр.

  1. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
  2. I.1. Рівномірний або нерівномірний розподіл показників захворюваності
  3. I. Тенденція або напрямок руху показників захворюваності
  4. II. Коливання річних показників захворюваності
  5. II.1. Аналіз сучасного стану природних монополій та їх роль в економіці Росії.
  6. III. Організація предметно-ігрового середовища
  7. III. Організація предметно-ігрового середовища
 Питома вага установ, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам за показниками:  2010 р  2011 р  2012 р  Показник по РФ за підсумками 2011 р
 освітленості  11,2  6,0  9,7  16,2
 мікроклімату  10,0  9,1  9,1  11,2
 рівню ЕМП  19,37  7,2  7,8  12,7

Недостатніми темпами вирішуються питання забезпечення нормативних рівнів штучного освітлення на навчальних місцях. Використання в освітніх установах світильників, що не відповідають вимогам до рівнів освітленості, несвоєчасна заміна перегорілих ламп і чищення освітлювальної арматури - є найбільш поширеними причинами порушень. Для установ давніх термінів будівництва характерна недостатня потужність електропроводки, що не дозволяє встановити сучасні джерела світла.

Актуальним залишається питання дотримання повітряного і теплового комфорту в навчальних приміщеннях, особливо в осінньо-зимовий період.

Недотримання температурного режиму в дитячих установах відзначається як в сторону зниження температури, так і перевищення. Найчастіше причинами є такі загальні проблеми, як знос існуючих опалювальних систем, незадовільна готовність до опалювального сезону. Мають місце обставини і в самих установах - несправність опалювальних систем, порушення режиму провітрювання приміщень. Ситуація ускладнюється тим, що будівлі більшості шкіл побудовані в середині минулого століття - вимагають заміни старі віконні блоки, необхідна установка сучасних опалювальних і вентиляційних систем.

В усіх закладах освіти області функціонують кабінети інформатики та обчислювальної техніки, щорічно обладнуються в класах навчальні місця, обладнаних сучасними персональними комп'ютерами.

Всі робочі місця школярів обстежені із застосуванням лабораторно-інструментальних методів, 98,3% мають санітарно-епідеміологічні висновки про відповідність санітарним правилам.

Чи не відповідало гігієнічним вимогам 1,7% робочих місць учнів, обладнаних персональними комп'ютерами за рівнями ЕМП. При цьому провідними причинами високих рівнів електромагнітних випромінювань була неправильна розстановка техніки та відсутність заземлення.

Не менш важливим компонентом формування умов навчання є обладнання освітніх установ меблями, відповідної росто-віковими характеристиками учнів.

У звітному році в ході наглядових заходів не було відзначено фактів невідповідності дитячих меблів гігієнічним стандартам (в 2011 р цей показник становив 2,9%).

Величезну роль у збереженні здоров'я дітей і підлітків грає організація навчально-виховної роботи в закладах освіти, відповідність режиму освітнього процесу гігієнічним вимогам.

У загальноосвітніх закладах області в першу зміну займається 99608 учнів 1-11 класів більшості шкіл, навчаються в другу 6054 учнів 45 установ, як правило, 6-10 класів. За п'ятиденного навчальної тижня відповідно до санітарним законодавством проходять заняття учнів початкової школи.

Проведений в поточному навчальному році аналіз режимів навчання в освітніх установах області показав, що мають місце факти перевищення максимально допустимої навчальної тижневого навантаження (за рахунок гімназичного компонента в ліцеях і гімназіях) і нераціональне складання розкладів за рахунок неправильного розподілу навантаження протягом дня і тижня.

Обов'язковою умовою формування здорового і розвиненого покоління є фізичне виховання в освітніх установах. Не у всіх установах є умови для проведення повноцінних уроків фізичної культури. У школах, де відсутні спортивні зали (44 установи) заняття фізичною культурою організовані в поруч розташованих фізкультурно-оздоровчих комплексах, в установах додаткової освіти дітей; в теплу пору року заняття проводяться на спортивних зонах пришкільних ділянок, в холодну пору року в спеціально виділених приміщеннях (малі хореографічні або тренажерні зали).

З огляду на зростаючу увагу до проблеми охорони здоров'я дітей і використання здоров'язберігаючих технологій в закладах освіти, має місце необхідність постійного контролю з боку медичних працівників для раціонального і ефективного застосування даних методик.

Фактично в регіоні дана проблема не вирішена - існуюче медичне обслуговування не забезпечує ефективного вирішення завдань щодо підвищення рівня здоров'я і зниження захворюваності дітей, перш за все, через відсутність медичних кадрів та відсутності медичних приміщень в установах.

Тільки в 33% шкіл і 70% дошкільних установ є медичні приміщення, в інших медичне обслуговування здійснюється прилеглими ЛПУ. Лише корекційні установи, школи-інтернати та заклади для дітей-сиріт забезпечені медичними пунктами, але навіть в них відзначений дефіцит медичних кадрів.Показники благоустрою навчально-виховних установ Пензенської області в 2008-2010 рр.,%. | Дошкільні організації

Якість питної води за вмістом фтору в 2000-2012 рр. | Гігієна атмосферного повітря | Питома вага досліджених проб атмосферного повітря, що не відповідають гігієнічним нормативам в 2008- 2012 рр. | За 2010-2012 рр. | Гігієнічна характеристика проблеми поводження з відходами | Стан харчування населення і зумовлені ним хвороби | Охорона здоров'я населення від шкідливого впливу алкоголю | Забезпечення безпеки продуктів харчування | Характеристика станів виробничої бази харчової переробної промисловості, торгівлі, громадського харчування | Розподіл дитячих і підліткових установ Пензенської області по групах санітарно-епідеміологічного благополуччя в 2009-2011 рр. (%). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати