Головна

Розподіл дитячих і підліткових установ Пензенської області по групах санітарно-епідеміологічного благополуччя в 2009-2011 рр. (%).

  1. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  2. I.1. Рівномірний або нерівномірний розподіл показників захворюваності
  3. II. Заходи демографічної політики Росії в області поліпшення житлових умов
  4. III. Можливі причини забезпечують дане розподіл захворюваності
  5. III. Заходи щодо забезпечення федерального державного санітарно-епідеміологічного нагляду
  6. III. РОЗПОДІЛ ГОДИН КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ РОБІТ
  7. IV. Граматична омонімія словоформ, що розрізняються наголосом, виражена наступними групами слів.
 Групи СЕБ  2010 р  2011 р  2012 р
 1 група  28,3  29,4
 2 група  71,7  70,6
 3 група

За період 2010-2012 рр. збільшилася кількість об'єктів, віднесених до 1 благополучній групі, і відсутні об'єкти 3 незадовільною групи.

За всіма типами освітніх установ зменшується кількість не каналізованих - 2,1%, не мають централізованого водопостачання - 2%, що працюють на привізній воді - 1,7%, що не мають центрального опалення - 2,2% і потребують капітального ремонту - 2,1 % об'єктів. Однією з об'єктивних причин зниження не каналізованих і без централізованого водопостачання об'єктів є зменшення кількості відпрацьованих в літній сезон наметових оздоровчих таборів.

Тривожним сигналом є стабільно висока кількість закладів освіти, які потребують проведення капітальних ремонтних робіт. Незважаючи на зменшення в порівнянні з минулим роком питомої ваги установ, які потребують проведення капітальних ремонтів до 2,1% (всього 34 об'єкти) проти 2,2% в 2011 р (37 установ), проблема відповідності сучасним гігієнічним вимогам установ освіти залишається в повному обсязі вирішеною.

Причинами цього є як давні терміни спорудження і природний знос будинків і споруд об'єктів освіти, так і не виконання установами в необхідному обсязі приписів Управління Росспоживнагляду по Пензенській області.

Таблиця 15

 Характеристика станів виробничої бази харчової переробної промисловості, торгівлі, громадського харчування | Показники благоустрою навчально-виховних установ Пензенської області в 2008-2010 рр.,%.

Характеристика об'єктів водопостачання по дотриманню зон санітарної охорони за 2012 р | Питома вага проб питної води, що не відповідають гігієнічним нормативам | Якість питної води за вмістом фтору в 2000-2012 рр. | Гігієна атмосферного повітря | Питома вага досліджених проб атмосферного повітря, що не відповідають гігієнічним нормативам в 2008- 2012 рр. | За 2010-2012 рр. | Гігієнічна характеристика проблеми поводження з відходами | Стан харчування населення і зумовлені ним хвороби | Охорона здоров'я населення від шкідливого впливу алкоголю | Забезпечення безпеки продуктів харчування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати