На головну

Якість питної води за вмістом фтору в 2000-2012 рр.

  1. III. Закінчите пропозиції щодо змісту прочитаного тексту.
  2. III. Вимоги до змісту звіту про оцінку
  3. III. Вимоги до структури та змісту курсової роботи
  4. Агуна А. В. Управління якістю електроенергії при несинусоїдальних режимах DJVU
  5. Американська школа управління якістю
  6. Аналіз витрат на якість.
  7. Біологічні функції фтору. Залежність стану зубів і кісткової системи від вмісту фторидів у воді.
 об'єкти досліджень  рік  Число досліджених проб питної води на содержаніефтора
 всього  <0,5 мг / л  В т.ч. <0,2 мг / л  > = 1ПДК  > = 2ПДК  > = 3ПДК
 З водопроводнойсеті централізованого водопостачання - -
- -
- -
-
    - -
- -

Продовження таблиці 9

  - - -
-

Найбільш напружена ситуація, пов'язана з підвищеним вмістом фтору в Бессоновскій районі. Перевищення вмісту фтору реєструвалося в межах 1,6-3,0 мг / л (ГДК 1,5 мг / л).

Придбано і використовуються фільтри по дефторування питної води назад-осмотичного типу в дитячому садку і школі с. Вазеркі. Органами місцевого самоврядування організовано в якості альтернативного джерела водопостачання 3 джерела для населення с. Вазеркі і 1 артскважіна для персоналу і пацієнтів психоневрологічного інтернату.

В даний час ряд в ряді населених пунктів Бессоновскій району: с. Пиркіно, с. Чертково, с. Олександрівка проблема забезпечення доброякісною питною водою залишається актуальною у зв'язку з підвищеним вмістом фтору в питній воді.

Відзначається підвищений вміст заліза в питній воді, яка подається населенню м Кузнецька.

Управління Росспоживнагляду по Пензенській області в 2012 р звернулося до суду з позовом в інтересах невизначеного кола осіб до МУП «Водоканал» м Кузнецька про захист прав споживачів у зв'язку з подачею води, що не відповідає гігієнічним нормативам за вмістом заліза. Судом винесено рішення про задоволення позовних вимог Управління Росспоживнагляду по Пензенській області і визнання незаконними дії МУП «Водоканал» м Кузнецька щодо порушення прав невизначеного кола споживачів з надання послуги з подачі питної води, що не відповідають вимогам гігієнічних нормативів.

Санітарно-технічний стан об'єктів водопостачання залишається в області серйозною проблемою. Розглядаючи стан всіх споруд водопроводу області з точки зору надійності функціонування і можливості подачі споживачам доброякісної води, необхідно відзначити, що простежується тенденція погіршення. Одним із шляхів вирішення проблеми забезпечення населення доброякісною питною водою є будівництво нових споруд водопроводу, реконструкція старих.

У 2012 р за порушення вимог санітарного законодавства з питного водопостачання накладено 91 штраф на суму 212,1 тис. Руб., В тому числі на юридичні особи - 4 штрафів на суму 50 тис. Руб., 43 матеріали передано до судових органів (у 2011 р накладено 68 штрафів на суму 152,8 тис. руб., в тому числі на юридичні особи - 5 штрафів на суму 67 тис. руб., 17 матеріалів передано до судових органів.

З метою поліпшення становища щодо забезпечення населення питною водою на території області прийнято постанову Уряду Пензенської області від 29.10.2010 р № 680-ПП «Про затвердження довгострокової цільової програми Пензенської області« Комплексна програма модернізації і реформування житлово-комунального господарства Пензенської області на 2011- 2015 роки »та внесення змін до обласної цільової програми енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності Пензенської області, затвердженої постановою Уряду Пензенської області від 28.07.2010 р № 431-ПП».

До складу даної програми включена підпрограма «Чиста вода», відповідно до якої в 2012 р проведені роботи в 181 населеному пункті області, в тому числі проведено капітальний ремонт 19 каптажів джерел, 44 артезіанських свердловин, встановлено і капітально відремонтовані 43 водонапірні башти, проведена реконструкція та капітальний ремонт водопровідних мереж протяжністю 152 км, пробурено 5 артезіанських свердловин і 55 свердловин мілкого залягання, побудовано та модернізовано 3 насосні станції.

Прийнято постанову Уряду Пензенської області від 20.10.2008 р № 676-ПП «Про затвердження довгострокової цільової програми« Соціальний розвиток села до 2013 р », куди включені заходи щодо поліпшення водопостачання. Відповідно до програми в 2012 р прокладено знову 20,2 км водопровідних мереж в 3-х населених пунктах області.

Питання забезпечення населення якісною питною водою та виконання вимог санітарних правил і нормативів при організації та впорядкування зон санітарної охорони джерел централізованого водопостачання розглядалися на нарадах у керівника Управління Федеральної служби у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини по Пензенській області.

Про проблеми питного водопостачання щоквартально Управління Росспоживнагляду по Пензенській області інформує Уряд області, адміністрації міст і районів, населення через засоби масової інформації.

У 2012 р з питань якості питної води і проблем питного водопостачання проведено 7 виступів на телебаченні, 3 на радіо, 22 публікацій в пресі та підготовлено 9 прес-релізів, розміщених на сайті Управління, проведено 2 прес-конференції.

 Питома вага проб питної води, що не відповідають гігієнічним нормативам | Гігієна атмосферного повітря

За 2010-2012 рр. | Динаміка досліджень фізичних факторовнеіонізірующей природи в 2010 - 2012 рр. | Дослідження фізичних факторів за скаргами населення за 2010-2012 рр. | Динаміка обсягу радіометричних, радіохімічних і спектрометричних досліджень і вимірювань, проведених за 2010 -2012 рр. | Динаміка кількості проведених дозиметричних і радіометричних досліджень за період 2010-2012 рр. | Обсяг дозиметричних і радіометричних вимірювань за період 2010-2012 рр. в розрізі цілей і підстав проведення вимірювань | Питома вага проб води водних об'єктів, що не відповідають | водовідведення | водопостачання населення | Характеристика об'єктів водопостачання по дотриманню зон санітарної охорони за 2012 р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати