Головна

Характеристика об'єктів водопостачання по дотриманню зон санітарної охорони за 2012 р

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. I. Загальна характеристика
  3. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  4. II. ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА
  5. II. Якісна характеристика викладача ОБЖ (БЖ)
  6. II. Характеристика принципів в системі ФВ.
  7. III 1. Загальна характеристика процесу навчання
 об'єкти водопостачання  всього  Чи не соответствуетСанПіН %
 Джерела централізованого водопостачання  3,5
 з них: поверхневі  
 підземні  3,5
 водопроводи  2,5
 з них: всельском поселеннях  2,5
 з поверхневих джерел  
 в тому числі в сільських поселеннях      
 з підземних джерел  2,5
 з них в сільських поселеннях  2,5

Найважливішим показником безпеки водопостачання є відповідність якості питної води вимогам СанПіН 2.1.4.1074-01 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості".

У 2012 р з джерел централізованого водопостачання було відібрано 2273 проби води для дослідження за санітарно-хімічними показниками, з них не відповідає гігієнічним нормативам за санітарно-хімічними показниками - 11,2%, що нижче рівня 2010 г. (19,1%) ; за мікробіологічними показниками досліджено 2245 проб, з них не відповідає гігієнічним нормативам - 4,7%, що вище показника 2010 г.- 4,3%). За паразитологічними показниками досліджено 32 проби, за радіологічними показниками досліджено 129 проб, всі проби відповідали вимогам гігієнічних нормативів.

У 2012 р в порівнянні з 2010 р покращилася якість води з нецентралізованих джерел водопостачання за санітарно-хімічними показниками: знизилася питома вага проб, що не відповідають гігієнічним нормативам збільшився з 9,5% в 2010 р до 8,2% в 2012 р ; за мікробіологічними показниками незначно збільшилася питома вага проб з 18,3% у 2010 році до 18,5% .В 2012 р

У 2012 р досліджено 5135 проб води з водопровідної мережі по санітарно-хімічним показникам, 11484 проби за мікробіологічними показниками.

У 2012 р в порівнянні з 2010 р питома вага проб води з водопровідної мережі, що не відповідають вимогам гігієнічних нормативів за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками:

- За санітарно-хімічними показниками збільшився з 7,1% у 2010 році до 8,0% в 2012 р

- За мікробіологічними показниками збільшився з 4,0% у 2010 році до 4,7% в 2012 р

За паразитологічні та за радіологічними показниками всі спроби відповідають вимогам гігієнічних нормативів.

Таблиця 5

 водопостачання населення | Питома вага проб питної води, що не відповідають гігієнічним нормативам

Структура аналізованих зразків і проведених випробувань в рамках держсанепіднагляду за 2010-2012 рр. | дослідження | За 2010-2012 рр. | Динаміка досліджень фізичних факторовнеіонізірующей природи в 2010 - 2012 рр. | Дослідження фізичних факторів за скаргами населення за 2010-2012 рр. | Динаміка обсягу радіометричних, радіохімічних і спектрометричних досліджень і вимірювань, проведених за 2010 -2012 рр. | Динаміка кількості проведених дозиметричних і радіометричних досліджень за період 2010-2012 рр. | Обсяг дозиметричних і радіометричних вимірювань за період 2010-2012 рр. в розрізі цілей і підстав проведення вимірювань | Питома вага проб води водних об'єктів, що не відповідають | водовідведення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати