На головну

водовідведення

  1. Інженерне обладнання будинків в архітектурі: водопостачання та водовідведення
  2. Інженерне обладнання будинків: водопостачання та водовідведення

Основними джерелами надходження забруднюючих речовин у водойми є організовані і неорганізовані скиди стічних і забруднених вод.

Найбільший обсяг стічних вод припадає на р. Суру. У р. Суру і її притоки скидають стоки 66 підприємств, причому найбільш напружений ділянку - від греблі Пензенського водосховища до с. Бессоновка, куди надходять стоки 36 підприємств, з яких, тільки 18 мають очисні споруди.

В цілому по області в поверхневі водойми здійснюється скидання стічних вод після очищення з 62 очисних споруд каналізації, них 7% стоків проходять тільки механічну очистку.

Загальний обсяг водовідведення у водні об'єкти в 2011 р склав 243,4 млн. М3, що на 7,0 млн.м3 (2,9%) більше, ніж у 2010 р На частку забруднених стічних вод (скинутих без очищення або недостатньо очищених на водоочисних спорудах) доводилося 46,6% від загального обсягу скидів.

Кількісна характеристика роботи водоочисних споруд області склала 0,59 млн. М3 нормативно-очищеної стічної води (0,2% від загального обсягу стоків) та 103,9 млн. М3 (44,0%) - недостатньо-очищеної, відповідні показники 2010р. - 0,5 млн. м3 (0,2%) і 105,87 млн.м3 (41,0%).

Головною причиною неефективної роботи очисних споруд є порушення правил їх експлуатації і поганий технічний стан. На ряді промислових підприємств великих міст області за скиданням в колектори відсутня необхідна кількість локальних очисних споруд, що істотно впливає на параметри ефективності роботи біологічних очисних споруд.

За результатами перевірок інформація щодо порушень санітарного законодавства з цих питань прямувала до районних і обласної прокуратури, в Уряд області, Управління житлово-комунального господарства Пензенської області, міські та районні адміністрації.

З метою вирішення проблем охорони водойм від забруднення на території області розроблені та затверджені Урядом області «Комплексна програма модернізації і реформування житлово-комунального господарства Пензенської області на 2011-2015 роки», довгострокова цільова програма «Реконструкція та будівництво очисних споруд в населених пунктах Пензенської області на 2009-2012 роки », затверджена постановою Уряду Пензенської області від 30 жовтня 2008 р №733-ПП; обласна цільова програма енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності Пензенської області, затверджена постановою Уряду Пензенської області від 28.07.2010 р № 431-ПП, одним з підрозділів якої є питання охорони поверхневих вод, водовідведення і каналізування.
Питома вага проб води водних об'єктів, що не відповідають | водопостачання населення

За 2010-2012 рр. | Показник інформативності проб, досліджених фізико-хімічними методами в розрізі філій за 2012 р | Структура аналізованих зразків і проведених випробувань в рамках держсанепіднагляду за 2010-2012 рр. | дослідження | За 2010-2012 рр. | Динаміка досліджень фізичних факторовнеіонізірующей природи в 2010 - 2012 рр. | Дослідження фізичних факторів за скаргами населення за 2010-2012 рр. | Динаміка обсягу радіометричних, радіохімічних і спектрометричних досліджень і вимірювань, проведених за 2010 -2012 рр. | Динаміка кількості проведених дозиметричних і радіометричних досліджень за період 2010-2012 рр. | Обсяг дозиметричних і радіометричних вимірювань за період 2010-2012 рр. в розрізі цілей і підстав проведення вимірювань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати