Головна

За 2010-2012 рр.

  1. Аналіз чісельності и структури населення в Черкаській області за 2010-2012 роки.
  2. Генеральна угода про регулювання основних Принципів и норм реализации соціально-економічної політики и трудових отношений в Україні на 2010-2012 роки // www.fpsu.org.ua.
  3. Динаміка бактеріологічних досліджень в 2010-2012 рр.
  4. Динаміка кількості проведених дозиметричних і радіометричних досліджень за період 2010-2012 рр.
  5. Динаміка показників стану факторів зовнішнього середовища в освітніх установах в 2010-2012 рр.
  6. За 2010-2012 рр.
 період  зразки  дослідження
 Загальна кількість  З ніхпо держсанепіднагляду  Загальна кількість  З ніхпо держсанепіднагляду
 кількість %  кількість %
 2010 р  19,7  19,6
 2011 р  22,0  21,1
 2012 р  29,5  28,9

Розглядаючи структуру аналізованих зразків і випробувань за 2012 р в порівнянні з аналогічними періодами попередніх років, можна зробити наступні висновки: найбільший відсоток досліджених зразків закономірно доводиться на продовольчу сировину і харчові продукти, воду питну, включаючи поверхневі джерела, атмосферне повітря, а також повітря робочої зони і становить 33,5%, 22,9%, 18,0% і 9,6% відповідно.


Схожа картина в структурі досліджених зразків спостерігається і в діяльності санітарно-гігієнічних лабораторій суб'єктів РФ і виглядає наступним чином: - вода - 54,1%,

- Харчові продукти - 19,5%,

- Атмосферне повітря - 9,5%,

- Повітря робочої зони - 6,7%,

- Грунт - 3,7%.

В динаміці по роках це виглядає наступним чином:

- Кількість зразків продовольчої сировини і харчових продуктів збільшується з 24,8% у 2010 році до 33,5% в 2012 р .;

- Кількість зразків води питної збільшується з 16,6% у 2010 році до 24,7% в 2012 р

- Кількість зразків атмосферного повітря знижується з 35,3% у 2010 році до 18,0% в 2012 р

Аналогічна закономірність спостерігається і в проведених дослідженнях.

У таблиці 24 представлений показник інформативності проб, досліджених фізико-хімічними методами в розрізі філій в порівнянні зі среднероссийским показником. Для розрахунку цього показника враховувалися тільки зразки продовольчої сировини і харчових продуктів, води, грунту, так як саме ці фактори зовнішнього середовища оцінюються за кількома видами лабораторних досліджень. У розрахунках не використовувалися проби повітря і деззасобів, так як в них, як правило, на 1 зразок доводиться 1 дослідження, що може спотворити картину з аналізу даного показника.

Таблиця 24

 Структура досліджень на вірусні інфекції | Показник інформативності проб, досліджених фізико-хімічними методами в розрізі філій за 2012 р

Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення показників інфекційної і паразитарної захворюваності в Пензенській області | Про роботу ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» по лабораторному забезпечення діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області в 2012 році | Досліджені проби і проведені дослідження ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» за 2007 - 2012 рр. | Динаміка бактеріологічних досліджень в 2010-2012 рр. | Загальна структура бактеріологічних досліджень за 2008-2012 рр. | Структура санітарної бактеріології в абсолютних значеннях і в процентах | паразитологічні дослідження | За санітарно-паразитологічні показниками | Бактеріологічними лабораторіями області за 2009/2012 рр. | Дослідження на вірусні інфекції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати