На головну

Досліджені проби і проведені дослідження ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» за 2007 - 2012 рр.

  1. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
  2. II Об'єкт і предмет дослідження
  3. III. дослідження
  4. IV. 1. Картографічні моделі в ландшафтних дослідженнях
  5. SWOT- аналіз і виявлення проблеми дослідження
  6. SWOT- аналіз і виявлення проблеми дослідження
  7. Алгоритм бактеріологічного дослідження мокротиння
 період  зразки  дослідження
 Загальна кількість  З них щодо забезпечення держсанепіднагляду  Загальна кількість  З них щодо забезпечення держсанепіднагляду
 кількість %  кількість %
 2007 р
 2008 р
 2009 р
 2010 р
 2011 р
 2012 р

Мал. 1 Динаміка обсягу виконаних досліджень за 2007-2012 рр.

Питома вага досліджень, виконаних в рамках забезпечення діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області, склав 28% - найвищий показник в динаміці за останні 6 років. Найбільшу питому вагу наглядових досліджень з числа загального обсягу досліджень традиційно припадає на дослідження ГОІ (83%), вірусологічні дослідження (75%) і вимірювання фізичних чинників (47%). Найменшу питому вагу досліджень з держнагляду відзначається у радіологічних досліджень і вимірювань (11%). У розрізі філій даний показник найбільш високий в Ніжнеломовского і Сердобський філіях установи (37 і 35% відповідно), найменший - у Бессоновскій філії (24%).

Порівнюючи види наглядових заходів, в цілому по області на частку досліджень, виконаних відповідно Планом контрольно-наглядових заходів в рамках реалізації федерального закону від 26.12.2009 р № 294-ФЗ «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю ( нагляду) і муніципального контролю », припадає 41%. Частка досліджень, виконаних відповідно до Основних напрямів діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області, в середньому по області склала 59%.


План Управління Росспоживнагляду по Пензенській області з лабораторного забезпечення діяльності за 2012 р в цілому виконаний на 105%. Відсоток виконання плану-графіка контрольно-наглядових заходів склав 101%, плану основних напрямків діяльності Управління - 108%. Незначне перевиконання плану Управління в 2012 р пов'язано з великим обсягом скарг і звернень громадян на обстеження житлових приміщень і вимірювань фізичних факторів неіонізуючої природи (172% виконання плану).

У 2012 р лабораторні підрозділи ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» та філій брали участь в реалізації п'яти Відомчі цільових програм. Показники виконання запланованого обсягу лабораторного забезпечення ВЦП представлені нижче.

- ВЦП «Стоп-інфекція» - виконана на 100%.

- ВЦП «Гігієна та санітарія» - виконана на 116%, що пов'язано з незаплановано великим обсягом скарг і звернень громадян, що надійшли на адресу Управління Росспоживнагляду по Пензенській області.

- ВЦП «Соціально-гігієнічний моніторинг» - виконана на 100%.

- ВЦП «Захист прав споживачів» - за обсягом проведених досліджень виконано на 54%. Такий низький показник виконання спостерігається щороку і пов'язаний з необ'єктивно завищеними плануванням якісних показників, або діяльність із захисту прав споживачів Управлінням відноситься і, відповідно, кодується в рамках реалізації ВЦП «Гігієна та санітарія».

- ВЦП «Санохрана» - виконання склало 112%.

Кількість і структура нестандартних проб і показників лабораторних досліджень представлено в таблиці 2. Найбільший відсоток незадовільних проб виявлено при проведенні досліджень на вірусні інфекції з метою діагностики інфекційних захворювань і обстеження контактних осіб в осередках, а також при проведенні вірусологічних досліджень стічної води на наявність ентеровірусів. Високий рівень досліджень, які не відповідають гігієнічним нормативам, відзначається при проведенні вимірювань фізичних факторів неіонізуючої природи. Це пов'язано з незадовільною організацією робочих місць, обладнаних ПЕОМ, в різних установах м Пензи і Пензенської області, а також при проведенні перевірок відповідно до надходять зверненнями і скаргами громадян на умови проживання (щодо мікроклімату, освітленості, рівня шуму).

Таблиця 2

Обсяг виявлених зразків продукції та факторів зовнішнього середовища,Про роботу ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» по лабораторному забезпечення діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області в 2012 році | Динаміка бактеріологічних досліджень в 2010-2012 рр.

ентеробіоз | аскаридоз | токсокароз | опісторхоз | ехінококоз | Число випадків дирофіляріозу в Пензенській області | Професійні захворювання і захворюваність з тимчасовою втратою працездатності | Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення стан довкілля та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя харчування населення | Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення стан довкілля та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя дітей і підлітків | Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення показників інфекційної і паразитарної захворюваності в Пензенській області |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати