Головна

Про роботу ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» по лабораторному забезпечення діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області в 2012 році

  1. D) У роботі
  2. EOQ-модель, або базова модель управління запасами
  3. I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.
  4. I. 9. Поясніть дію магнітного поля Землі на магнітну стрілку. Чому ми можемо в роботі виміряти тільки горизонтальну складову напруженості магнітного поля Землі?
  5. I. Аналіз діяльності школярів
  6. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  7. I. Загальні вимоги до курсової роботи

Лабораторне забезпечення діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області в 2012 р здійснювалося 6 акредитованими випробувальними лабораторними центрами (далі - ІЛЦ), 5 з яких функціонували на базі 5 філій ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області (далі - Установа).

У порядку реалізації Постанови Уряду Російської Федерації від 19.06.2012 р № 602 «Про акредитацію органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з підтвердження відповідності, атестації експертів з акредитації, а також залученні і відборі експертів з акредитації та технічних експертів для виконання робіт в області акредитації », а також на виконання наказу Федеральної служби по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (далі - Росспоживнагляд) від 08.11.2012г. № 1079 «Про організацію контролю (нагляду) за дотриманням вимог технічних регламентів Митного союзу» проведена наступна робота:

- Підготовлений пакет документів на акредитацію ІЛЦ на новий термін і спрямований в Федеральну службу з акредитації (далі - Росаккредітація);

- Змінена структура ІЛЦ, в результаті чого лабораторні та оперативні підрозділи філій увійшли до оновленого складу єдиного ІЛЦ установи.

На виконання листів Росспоживнагляду від 08.08.2012 г.№ 01 / 8820-12-32 й від 20.08.2012 р №01 / 9290-12-32 в область акредитації досліджень продукції (товарів) для цілей державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю ) і санітарно-епідеміологічної експертизи включена оцінка (підтвердження) відповідності продукції (товарів) вимогам технічних регламентів Митного союзу (далі - ТЗ ТР). Таким чином, область акредитації ІЛЦ сформована з урахуванням вимог новоприйнятих 13 ТР ТЗ, а також 4 національних ТР, Єдиних санітарно-епідеміологічних і гігієнічних вимог до товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному нагляду (контролю) та діючих на території РФ санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів.

У зв'язку з прийняттям Комісією Митного союзу ряду ТС ТР, в установі розроблено та затверджено «План заходів щодо впровадження технічних регламентів Митного союзу на період 2012-2013 рр.». Відповідно до цього Плану придбаний Апаратно-програмний комплекс на базі хроматографа «Хроматек-Кристал 5000» на суму 1077246 рублів. Із запланованих до впровадження за дворічний період 20 показників, регламентованих в ТР ТЗ, в 2012р. впроваджені 10 показників:

- Методики визначення, гептана, диметилфталат, срібла, бенз (а) Пирена відповідно до ТР ТЗ 005/2011 «Про безпеку упаковки», ТР ТЗ 008/2011 «Про безпеку іграшок»;

- Методика визначення фталевого ангідриду відповідно до ТР ТЗ 007/2011 «Про безпеку продукції, призначеної для дітей та підлітків»;

- Методика визначення транс-ізомерів жирних кислот відповідно до ТР ТЗ 024/2011 «Технічний регламент на олієжирову продукцію».

З метою забезпечення та визнання діяльності ІЛЦ установи відповідає міжнародним стандартам, а також відповідно до протоколу наради від 08.04.2009 року у Керівника Росспоживнагляду Г. р Онищенко з питання акредитації випробувальних лабораторій (центрів) організацій Росспоживнагляду в системах акредитації, визнаних державами-учасниками СОТ і Рішенням Колегії Росспоживнагляду від 14.12.2012г., керівництвом установи прийнято рішення про початок підготовки до акредитації ІЛЦ на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO17025: 2005 у міжнародній системі. В рамках даної роботи видано наказ з розподілом функцій і обов'язків і затверджений План підготовки ІЛЦ до міжнародної акредитації. Проведено оцінний (ознайомлювальний) аудит ІЛЦ. Організовано виїзне семінарське заняття для всіх співробітників установи, включаючи філії, по вивченню ISO 17025: 2005. Проводилися практичні заняття з персоналом за правилами розробки документованих процедур. Крім того, ряд співробітників установи пройшов навчання по темі: «Основи системи менеджменту якості акредитованих лабораторій відповідно до вимог міжнародних стандартів» в ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології» Росспоживнагляду.

У 2012 р проводилась робота по виконанню 7 етапу Державного контракту, відповідно до затвердженої «Програми лабораторного контролю в зоні захисних заходів об'єкта по зберіганню і знищенню хімічної зброї в п. Леонідівка Пензенської області на 2012р.». ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології» провів інспекційний контроль за ходом виконання даної Програми. За підсумками перевірки, обсяг і якість виконаної роботи визнана задовільною і на належному рівні.

Відповідно до реалізацією Наказу Росспоживнагляду від 17.03.2008 р № 88 «Про заходи щодо вдосконалення моніторингу за збудниками інфекційних та паразитарних хвороб» в 2012 р в закладі проведено інспекційні перевірки ФКУЗ «Російський науково-дослідний протичумний інститут« Мікроб », Регіональним центром по контролю за кором і краснухою, організованим на базі ФБУЗ «центр гігієни і епідеміології в Республіці Башкортостан, і Регіональним центром епідеміологічного нагляду за поліомієлітом та гострими в'ялими паралічами, організованому на базі ФБУЗ« Федеральний центр гігієни та епідеміології в Свердловської області ». За підсумками перевірок визначено, що в цілому лабораторне забезпечення епідеміологічного нагляду за вірусними, карантинними, особливо небезпечними і природно-вогнищевими інфекціями проводиться на належному рівні. Фахівцями референс- і регіональних центрів надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення матеріальної бази при здійсненні лабораторної діагностики та моніторингу інфекційної захворюваності на території регіону.

В рамках функціонування Системи управління якістю лабораторних досліджень і випробувань здійснювалися процедури зовнішнього і внутрішньолабораторного контролю якості. У 2012 р Установа співпрацювало з наступними організаторами зовнішнього контролю випробувальних лабораторій:

- Федеральна система зовнішньої оцінки якості клінічних лабораторних досліджень (ФСВОК);

- Провайдер перевірок кваліфікації випробувальних (аналітичних) лабораторій ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології» Росспоживнагляду ».

- Координатор міжлабораторних порівняльних випробувань Аналітичний центр контролю якості води ЗАТ «РОСА».

Результати зовнішнього контролю за 2012р., В черговий раз підтвердили технічну компетентність ІЛЦ установи. Розшифровано 6 контрольних завдань на ідентифікацію культур мікроорганізмів, а також завдання по визначенню свинцю в питній воді (Каменський філія) і актуального для Пензенського регіону фторид-іона в питній воді. Результати зовнішнього контролю ще по 27 показникам по головному установі і філіям будуть отримані в 1 кварталі 2013р.

Відповідно до плану роботи установи в 2012 р проведено 4 засідання мікробіологічної та 4 засідання санітарно-гігієнічної секцій Лабораторного Ради. В рамках його роботи обговорені всі заплановані питання, а також були організовані міжлабораторні порівняння результатів вимірювань серед лабораторних підрозділів філій з видачею шифрованих проб. Так, для санітарно-гігієнічних лабораторій видано 23 контрольних зразків харчових продуктів, питної води для визначення 49 показників відповідності та показників безпечності продукції та об'єктів зовнішнього середовища, в тому числі для визначення свинцю, кадмію, іонів амонію, нітритів, нітратів, масової частки вологи та жиру, перекисного числа. Задовільні результати отримані на 22 контрольних завдань, що становить 96%.

Для бактеріологічних лабораторій філій підготовлено і видано 53 зразків шифрованих проб, в т. Ч. 28 - для ідентифікації збудників особливо небезпечних інфекцій, 20 - для ідентифікації збудників бактеріальних інфекцій та 5 проб для діагностики паразитозів. Задовільні результати отримані на всі контрольні завдання.

На базі відділення фізичних факторів і ЕМП організовано і проведено навчання фахівців оперативних підрозділів філій ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» та їх відділів виміру фізичних факторів неіонізуючої природи за параметрами мікроклімату та освітленості із застосуванням сучасних приладів НТП-ТКА. В рамках даної роботи навчено 38 фахівців.

Проведено комплексну перевірку діяльності філії ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області в Кам'янському, Пачелмський, Бєлінського, Башмаковском районах», в тому числі з питань лабораторного забезпечення діяльності територіальних відділів Управління Росспоживнагляду по Пензенській області. За підсумками перевірки керівництвом і фахівцями філії зроблені коригувальні заходи щодо забезпечення належного рівня організації та функціонування філії.

Підтвердили і підвищили кваліфікаційну категорію - 3 лікаря з санітарно-гігієнічних лабораторним дослідженням, 1 лікар-бактеріолог і 11 фельдшерів-лаборантів і лаборантів.

З метою розширення номенклатури лабораторних досліджень, необхідних для забезпечення діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області, підготовлено та направлено до Росаккредітацію пакет документів на розширення галузі акредитації ІЛЦ по вимірюванню температури гарячої води системи централізованого гарячого водопостачання.

В рамках професійної підготовки кадрового складу ІЛЦ пройшли навчання 12 фахівців на наступних циклах тематичного удосконалення:

- На базі ФБУН «МНІІЕМ» ім. Г. н. Габричевского по темі «Лабораторна діагностика дифтерії та кашлюку» (м Нижній Новгород);

- На базі ФБУН «Державний науковий центр вірусології та біотехнології« Вектор », (п. Кольцово, Новосибірська область);

- На базі Регіонального центру епідеміологічного нагляду за поліомієлітом та гострими в'ялими паралічами в складі ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології в Свердловської області» за темою «Вірусологічні методи досліджень при діагностиці поліомієліту» (г. Екатеринбург);

- На базі ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології» Росспоживнагляду по темі «Хроматографічні методи досліджень в практиці випробувальних лабораторій. Газова хроматографія та хроматомасспектрометрія »(м.Москва);

- На базі ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології» Росспоживнагляду по темі «Хроматографічні методи аналізу в практиці випробувальних лабораторій. Високоефективна рідинна хроматографія »(м.Москва);

- На базі ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології» Росспоживнагляду по темі «Основи системи менеджменту якості акредитованих лабораторій відповідно до вимог міжнародних стандартів» (м.Москва);

- На базі ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології» Росспоживнагляду по темі «Основи системи менеджменту якості акредитованих фізико-хімічних лабораторій відповідно до вимог міжнародних стандартів» (м.Москва);

- На базі ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології» Росспоживнагляду по темі «Основи системи менеджменту якості акредитованих бактеріологічних лабораторій відповідно до вимог міжнародних стандартів» (м.Москва);

- На базі ФБУЗ «Федеральний центр гігієни та епідеміології» Росспоживнагляду по темі «Організація робіт по реалізації вимог технічних регламентів Митного союзу і підготовка до акредитації випробувальних лабораторних центрів» (м.Москва);

- На базі Самарської Державної Медичної Академії МОЗ РФ по темі «Санітарно-гігієнічні лабораторні дослідження»;

- На базі ОЧУ «Навчально-методичний центр« Еко-Сфера »і НОУ ДПО« Навчальний центр «Сприяння» на тему «Компетентність акредитованої лабораторії в світлі вимог ДСТУ ISO / IEC 17025 та ГОСТ ІСО 5725» (м Самара);

- На базі ОЧУ «Навчально-методичний центр« Еко-Сфера »і НОУ ДПО« Навчальний центр «Сприяння» на тему «Радіаційна безпека і радіаційний контроль», (м Самара).

Продовжено роботу щодо укрупнення і переозброєння матеріальної бази ІЛЦ головного Установи і філій. У 2012 р придбано 67 одиниць приладів і лабораторного обладнання, в тому числі 35 одиниць в філіях, на загальну суму 2958370 рублів (в т. Ч. 1199732 рубля по філіях). Для порівняння, в 2011 р. на придбання лабораторного обладнання було витрачено 1770146 рублів (в т. ч. 1042037 рублів по філіях), т. е. в 1,7 рази менше в минулому 2011 р Придбання нової лабораторної техніки дозволило розширити номенклатуру лабораторних досліджень, підвищити точність проведених досліджень.

Відповідно до плану роботи Установи на 2012 р проводилась робота по впровадженню нових методів лабораторних досліджень і методів лабораторної діагностики. Впроваджено 22 нових нормативних документа на методи лабораторних досліджень і випробувань, в т. Ч. Для контролю за дотриманням ТР ТЗ.

За 2012 р усіма лабораторними підрозділами області досліджено 345165 зразків клінічного матеріалу, харчових продуктів та об'єктів зовнішнього середовища. Загальний обсяг виконаних лабораторних досліджень склав 889504. З них в рамках забезпечення діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області досліджено 88946 зразків і виконано 245 558 досліджень (таблиця 1).

У порівнянні з 2011 р загальний обсяг лабораторних не змінився, проте рівень досліджень виконаних при проведенні контрольно наглядових заходів в рамках забезпечення діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області збільшився на 25% і склав найвищий показник за останні 6 років (рисунок 1).


Таблиця 1Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення показників інфекційної і паразитарної захворюваності в Пензенській області | Досліджені проби і проведені дослідження ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» за 2007 - 2012 рр.

гельмінтози | ентеробіоз | аскаридоз | токсокароз | опісторхоз | ехінококоз | Число випадків дирофіляріозу в Пензенській області | Професійні захворювання і захворюваність з тимчасовою втратою працездатності | Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення стан довкілля та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя харчування населення | Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення стан довкілля та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя дітей і підлітків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати