На головну

Смертність населення від зовнішніх причин смерті

  1. I Вкажіть причини, що викликають гипоксическую гіпоксію при поразці ОР і АХОХСДЯВ (4).
  2. I Вкажіть причини, визивющіе гипоксическую гіпоксію при поразці ОР і АХОХСДЯВ (4)
  3. II.I. Сумніви в традиційних поглядах на причини реформи.
  4. II.III. Справжня причина реформи.
  5. III Про першу причини: ненависті до християн
  6. III. Можливі причини забезпечують дане розподіл захворюваності
  7. IY. Можливі причини забезпечують дане розподіл захворюваності
 (На 100 000 населення)  2007р.  2008р.  2009р.  2010р.  2011р.  Темп зростання %
 Від випадкових отруєнь алкоголем  28,0  31,1  27,2  26,3  24,9  -11,1
 від самогубств  32,7  27,3  29,6  24,9  24,9  -23,9
 від убивств  13,6  8,5  11,1  9,1  8,0  -41,2

Мал. 1.2.4 Динаміка смертності населення від зовнішніх причин смерті.

Мал. 1.2.5Смертність населення Пензенської області, 2011 рік.

Таблиця 1.2.6

Смертність дітей у віці до 1 року в Пензенській області від окремих причин смерті (на 10 000 народжених)

   2005 р  2006 р  2007 р  2008 р  2009 р  2010 р  2011 р
 Всього умершіхдо 1 року  121,9  106,0  103,5  80,7  61,2  76,2  58,8
 від інфекційних іпаразітарних хвороб  9,2  0,8  2,3  2,9  2,8  3,5  1,4
 від хвороб органовдиханія  3,4  3,3  3,8  0,0  2,1  1,4  2,9
 від вроджених аномалій  35,3  32,3  25,5  23,8  20,4  23,3  12,2
 від деяких прічінперінатальной смерті  59,7  56,3  54,8  42,5  28,1  36,1  34,4
 від нещасних випадків, отруєнь і травм  5,9  6,6  8,3  5,8  3,5  7,1  4,3
 від інших причин  7,4  6,7  8,8  5,7  4,2  6,3  3,6


Мал. 1.2.6Структура смертності дітей у віці до 1 року в Пензенській області

від окремих причин смерті в 2011 році, на 10000 народжених.

Мал. 1.2.7Смертність дітей у віці до 1 року в Пензенській області.

Основними в структурі смертності дітей у віці до 1 року залишаються причини, тісно пов'язані зі здоров'ям матері. Це - смертність від деяких причин перинатальної смерті - 34,4 на 10000 народжених (59%), вроджені аномалії - 12,2 на 10000 народжених (21%). На третьому місці - смертність від нещасних випадків, отруєнь і травм - 4,3 на 10000 народжених (7%).

Аналіз за формою № 10 «Відомості про захворювання психічними розладами і розладами поведінки (крім захворювань, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин)»

Протягом останніх 5 років загальна захворюваність на психічні розлади в Пензенській області має високий рівень і перевищує среднероссийский рівень майже на 20%.

Захворюваність на психічні розлади з діагнозом, встановленим вперше в житті, у всього населення Пензенської області за період 2007-2011 рр. має помірно виражену тенденцію до зростання. Несприятлива тенденція до підвищення захворюваності на психічні розлади за останні 5 років спостерігається по всіх вікових групах, у дорослих і підлітків тенденція до підвищення виражена, у дітей - стабільна. Темп приросту рівня захворюваності 2011 до 2007 р у всього населення - 12,4%, у дорослого населення - 12,9%, у підлітків - 29,2%, у дитячого населення - 2,6%.

Кількість хворих, взятих на диспансерний облік з вперше в житті встановленим діагнозом і перебувають на диспансерному обліку, знижується, тенденція до зниження стабільна. З 2007 р по 2011р. темп приросту взятих на диспансерний облік (-19%), які перебувають на обліку (-6%). Первинний вихід на інвалідність, обумовлений захворюваністю на психічні розлади, має виражену тенденцію до підвищення, темп приросту 2007 до 2011 року - 18%.

У структурі захворюваності на психічні розлади 1 місце займають органічні захворювання, включаючи симптоматичні (соматогенні) психічні розлади - 40%, 2 місце - невротичні стани, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади - 25%, 3 місце - легка розумова відсталість - 12%. Серед захворілих переважають жінки - близько 50%, у них превалює вікова група - 40-59 років (понад 30%).

Високий рівень захворюваності - в м Пензі, Шемишейском і Спаському районах, найнижчий - в Земетчінском, Наровчатском, Тамалінском районах.

Таблиця 1.2.7

 За 2009-2011 рр. | Загальна захворюваність на психічні розлади Пензенської області, за період 2007-2011 рр., Зареєстровано хворих на 100 тис. Населення

Кількість об'єктів Пензенської області, на яких затверджені | Стан забруднення атмосфери на території Пензенської області | Питна вода систем централізованого господарсько питного водопостачання | Пензенської області | Оцінка неканцерогенними ризику, атмосферне повітря | Оцінка неканцерогенними ризику, питна вода | Аналіз соціальних факторів | демографічна ситуація | Показники природного руху населення Пензенської області | Показники природного руху населення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати