На головну

аналіз ризиків

  1. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  2. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  3. I. Аналіз діяльності школярів
  4. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  6. II. Оцінка аналізів сечі.
  7. II. Структурний АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Кожен новий проект на своєму шляху неминуче стикається: певними труднощами, загрозливими його здійснення. Для підприємця дуже важливо вміти передбачити подібні труднощі й заздалегідь розробити стратегії їх подолання. Необхідно оцінити ступінь ризику і виявити ті проблеми, з якими може зіткнутися бізнес.
 Головні моменти, пов'язані з ризиком проекту, повинні бути описані просто і об'єктивно. Загроза може виходити від конкурентів, від власних прорахунків у сфері маркетингу і виробничої політики, помилок у підборі керівних кадрів. Небезпеку становить також технічний прогрес, який здатний миттєво "зістарити" будь-яку новинку. Навіть якщо жоден з цих факторів не представляє реальної загрози для підприємства, в бізнес-плані необхідно на них зупинитися, і аргументовано пояснити, чому не варто турбуватися з цього приводу.
 Корисно заздалегідь виробити стратегію поведінки і запропонувати шляхи виходу з імовірних ризикованих моментів у разі їх раптового виникнення. Наявність альтернативних програм і стратегій в очах потенційного інвестора буде свідчити про те, що підприємець знає про можливі труднощі і заздалегідь до них готовий.


Фінансовий план

Фінансовий план - найважливіша складова частина бізнес-плану. Його основні показники: обсяг виробництва і продажів, виручка від реалізації, прибуток, чистий оборотний капітал, собівартість і деякі інші. Фінансовий план складається на 3-5 років і включає: звіт про прибуток, звіт про рух грошових коштів, балансовий звіт, а також групу показників, що характеризують платоспроможність і ліквідність, управління активами, співвідношення позикових і власних коштів. При складанні фінансового плану аналізується стан потоку реальних грошей, стійкість підприємства, джерела та використання коштів. На закінчення визначається точка беззбитковості.
Звіт про прибуток складається, принаймні, на перші 3 роки, причому дані за 1-й рік повинні бути представлені у місячній розбивці. Він включає дані про прибуток від операцій, балансової, чистою, нерозподіленого прибутку. Джерелом даних для звіту служить план маркетингу, опитування споживачів, опитування торгових працівників, консультації з експертами, аналіз часових рядів.
 Прогноз потоку реальних грошей входить у фінансовий план у формі звіту про рух грошових коштів. Такий прогноз складається на три роки, з місячною розбивкою даних по першому році. Різні виплати та грошові надходження нерівномірні в часі; неврахування цих фактів в бізнес-плані призводить до упущеної вигоди ( "зайві" гроші можна покласти на банківський рахунок) і навіть - до банкрутства. Звіт про рух грошових коштів, як і звіт про прибуток, будується на певних припущеннях, які представлялися реалістичними на момент складання плану, але з часом можуть і не справдитися. У цьому випадку в плани необхідно внести відповідні корективи. Всі припущення і допущення повинні бути чітко сформульовані в тексті бізнес-плану, щоб потенційний інвестор зміг зрозуміти, якою була отримана та чи інша цифра.
 Третій документ в рамках фінансового плану - прогноз активів і пасивів підприємства в формі балансового звіту.
 Балансовий звіт характеризує фінансову ситуацію підприємства на конкретний момент. Він відображає активи (напрями витрачання коштів по проекту) і пасиви (джерела залучених в проект коштів).
 Створюючи підприємство, підприємець повинен знати, коли буде отримано перший прибуток. Для цього робиться прогноз точки беззбитковості. Він дає відповідь на питання, скільки одиниць продукції або послуг необхідно буде продати, щоб доходи підприємства збігалися з його витратами, тобто щоб підприємство окупилося. Така інформація дозволяє оцінити, скільки грошей потрібно, щоб підтримати нове підприємство на початковому етапі його існування.

 аналіз ринку |

Характеристика, фактор | КЛОПОТАННЯ (ДЕКЛАРАЦІЯ) ПРО НАМІРИ | вивчення прогнозів | Розробка обгрунтування інвестицій | ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ | Оцінка життєздатності І ФІНАНСОВОЇ реалізований проект | Значення, одиниць | Техніко-економічне обгрунтування (ПРОЕКТ) БУДІВНИЦТВА | вибір майданчика | Істота пропонованого проекту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати