На головну

позначення

  1. Буквено-цифрове позначення виду
  2. Вибір виду металопрокату і його умовне позначення
  3. ГРАФІЧНЕ ПОЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ.
  4. Графічне позначення елементів на схемі.
  5. Допускається однакове позначення фактичних і формальних параметрів. Тип фактичних параметрів повинен відповідати типу формальних параметрів.
  6. Заземлення. Призначення, пристрій і загальні технічні вимоги. Яке буквене і колірне позначення повинні мати провідники захисного заземлення в електроустановках.
  7. Зображення та позначення різьби

1. Рід енергії сигналу:
 електричний
 пневматичний
 гідравлічний

E
P
G

2. Види форм сигналу:
 аналоговий
 дискретний

A
D

3. Операції, що виконуються обчислювальним пристроєм:

 підсумовування

множення сигналу на постійний коефіцієнт k

множення двох і більше сигналів один на одного

розподіл сигналів один на одного

зведення величини сигналу f в ступінь n

витяг з величини сигналу кореня ступеня n

 логарифмирование

диференціювання

інтегрування

 зміна знака сигналу

 обмеження верхнього значення сигналу

обмеження нижнього значення сигналу

4. Зв'язок з обчислювальним комплексом:

 передача сигналу на ЕОМ

висновок інформації з ЕОМ

Bi

B0

При побудові умовного позначення сигналізатора рівня, блок сигналізації якого є бесшкального приладом і забезпечений контактним пристроєм і вбудованими сигнальними лампами, слід писати:

a) LS - якщо прилад використовується тільки для дистанційної сигналізації відхилення рівня, включення, виключення насоса, блокувань і т. д;

б) LA - якщо використовуються тільки сигнальні лампочки самого приладу;

в) LSA - якщо використовуються обидві функції відповідно до а) і б);

г) LC - якщо прилад використовується для позиційного регулювання рівня.

Розміри графічних умовних позначень по ГОСТ 21.404-85 наведені в табл. 7.6. Умовні графічні позначення на схемах повинні виконуватися лініями товщиною 0,5 - 0,6 мм.

Горизонтальна розділова риса всередині зображення і лінії зв'язку долж-ни виконуватися лініями товщиною 0,2 - 0,3 мм.

В обґрунтованих випадках (наприклад, при позиційних позначеннях, які з значної частини знаків) для позначення первинних перетворювачів і приладів допускається замість окружності застосовувати позначення у вигляді еліпса.

Приклади побудови умовних позначень, що встановлюються ГОСТ 21.404-85, Наведені в табл. 7.7.

При використанні умовних позначень по ГОСТ 21.404-85 необхідно керуватися наступними правилами:

1) літера А (Див. табл. 7.3) Застосовується для позначення функції сигналізації при спрощеному способі побудови умовних позначень, а також при розгорнутому способі, коли для сигналізації використовуються лампи, вбудовані в сам прилад. У всіх інших випадках для позначення контактного пристрою приладу застосовується літера S і при необхідності символ ламп, гудка, дзвінка. Сігналізіруемие граничні значення вимірюваних величин слід конкретизувати додаванням літер Н и L. Ці літери наносяться поза графічного позначення, праворуч від нього (див. Табл. 7.7, пп. 31, 32). букву S не слід застосовувати для позначення функції регулювання (в тому числі позиційного);

2) для конкретизації вимірюваної величини близько зображення приладу (спра-ва від нього) необхідно вказувати найменування або символ вимірюваної величини, наприклад "напруга", "ток", рН, О2 і т. Д. (Див. Табл. 7.7, пп. 41-43);

3) у випадках необхідності близько зображення приладу допускається вказувати вид радіоактивності, наприклад альфа -, бета - або гамма - випромінювання (див. Табл. 7.7, п. 44);


Мал. 7. 1. Приклад побудови умовного позначення приладу для вимірювання, реєстрації та автоматичного регулювання перепаду тискуБуквені позначення. | Найменування

Організації, які беруть участь в роботах по створенню АС | Вступ | Розміри | Розміри | Обозначаніе | Умовні буквено-цифрові позначення технічних засобів автоматизації | Примітка | позначення | Зображення засобів автоматизації на функціональних схемах | позначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати