Головна

Блага економічні та неекономічні

  1. I загальноекономічні дисципліни
  2. I загальноекономічні дисципліни
  3. II. ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ
  4. IV. Техніко-економічні показники проекту
  5. S: Способи впливу на людей, що мають в своїй основі економічні відносини людей і використання їх економічних інтересів - це
  6. А) Економічні методи управління на підприємстві
  7. Безробіття і її соціально-економічні проблеми

Благо - все те, що здатне задовольняти людські потреби, наприклад, дари природи, речові продукти праці, послуги, які відповідають його інтересам, цілям і прагненням.

Блага поділяють на неекономічні і економічні.

неекономічні блага надаються людині природою, т. е. без витрат його праці і існують в необмеженій кількості (наприклад, повітря, морська вода, сонячне тепло та ін.).

економічні блага - Це блага господарської (трудової) діяльності людини, які існують в обмеженій кількості.

Економічні блага вельми різноманітні. Залежно від критеріїв їх можна класифікувати на такі види (рис. 5.14).

7) Споживча та мінова вартістьРинок являє собою систему відносин, в якій зв'язки покупців і продавців настільки вільні, що ціни на один і той же товар мають тенденцію швидко вирівнюватися. | мінова вартість

Фізіократи, класична політекономія, маржиналізм, кейнсіанство | Поняття альтернативних витрат (витрат втрачених можливостей) | Фактори, що впливають на переміщення по кривій пропозиції | | Корисність. | Перший і другий закони Госсена. рівновага споживача | Порядкова теорія корисності. Умова оптимального вибору | Снижающаяся, підвищується, незмінна | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати