Головна

Тема 3. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб

  1. IV. Акушерський статус.
  2. Агафонов С. Правовий статус Президента України // Право України. - 2000. - №9 . - С.24-26
  3. Административно-правовой статус государственных служащих
  4. Административно-правовой статус органов местного самоуправления, иных субъектов, осуществляющих отдельные государственные полномочия.
  5. Административно-правовой статус органов местного самоуправления, иных субъектов, осуществляющих отдельные государственные полномочия.
  6. Бали) Чи вірне тверження ? Ділове спілкування на веб-конференціях є статусно-орієнтованим. Так.
  7. Безоплатне одержання довгострокових біологічних активів та одержання в якості внеску до статутного капіталу від юри­дичних і фізичних осіб.

Адміністративно-правовий статус громадян України.

Основні права і обов'язки громадян України в державному управлінні.

Особливості адміністративно-правового статусу іноземних громадян і осіб без громадянства.

Особливості адміністративно-правового статусу біженців.

Гарантії прав і свобод громадян у сфері державного управління.

Контрольні питання до теми 3.

1. У чому суть адміністративно-правового статусу громадян?

2. Що означає «правоздатність» і «дієздатність» суб'єктів адміністративного права? У яких випадках громадянин як суб'єкт адміністративного права може бути обмежений або позбавлений якого-небудь права?

3. Які основні права і обов'язки громадян у сфері державного управління і місцевого самоврядування?

4. Проаналізуйте інститут гарантій прав і свобод громадян у сфері державного управління і місцевого самоврядування.

5. Охарактеризуйте адміністративно-правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства.

6. Чи відрізняється статус іноземних громадян і осіб без громадянства від адміністративно-правового статусу громадян України? Проаналізуйте відповідні нормативно-правові акти.

7. Який порядок оформлення іноземцям і особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні?

8. Які, відповідно до українського законодавства, умови придбання статусу біженця і умови, при яких статус біженця не надається?

9. Який порядок подачі клопотання про надання статусу біженця?

10. Охарактеризуйте адміністративно-правовий статус біженців.

 Тема 2. Предмет, метод і система адміністративного права. Адміністративно-правові норми і відносини | Тема 4. Адміністративно-правовий статус організацій

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. | Тема 5. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади. | Підзаконні акти | Тема 6. Адміністративно-правовий статус державних службовців | Підзаконні акти | Тема 8. Форми і методи державного управління |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати