Головна

Тема 4.3. Принцип зростання ентропії

  1. A4. Принцип стандартизації та узгодженості елементів інтерфейсу.
  2. B2. Принцип обліку професійних навичок користувача
  3. C2. принцип візуалізації
  4. D1. Принцип діагностики помилок і відмов
  5. E1. Принцип активності користувача
  6. Gp, T <0- критерій принципово можливого процесу
  7. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.

OОсновние поняття

Форми енергії: теплова, хімічна, механічна, електрична

Перший закон термодинаміки - закон збереження енергії при її перетвореннях

Перший закон термодинаміки як твердження про неможливість вічного двигуна першого роду

Ізольовані і відкриті системи

Другий закон термодинаміки як принцип зростання ентропії в ізольованих системах

Зміна ентропії тіл при теплообміні між ними

Другий закон термодинаміки як принцип спрямованості теплообміну (від гарячого до холодного)

Другий закон термодинаміки як твердження про неможливість вічного двигуна другого роду

Ентропія як міра молекулярного безладу

Ентропія як міра інформації про систему

Другий закон термодинаміки як принцип наростання безладу і руйнування структур

Закономірність еволюції на тлі загального зростання ентропії

Ентропія відкритої системи: виробництво ентропії в системі, що входить і виходить потоки ентропії

Термодинаміка життя: добування впорядкованості з навколишнього середовища

& Короткий зміст

Основні поняття

Найбільш загальною і універсальною кількісною мірою фізичних і хімічних, а також деяких біологічних форм руху матерії є енергія.

енергія -

- Це фізична величина, яка є загальною кількісною мірою руху і взаємодії всіх видів матерії, всіх її структурних рівнів;

- Це здатність тіл здійснювати зміни в зовнішньому світі.

Вивченням енергії, перетворенням енергії з однієї форми в інші займається термодинаміка. Слово термодинаміка походить від грецького слова «термос» (тепло) і «дінамос» (сила, міць).

Закони термодинаміки відносяться до числа найбільш загальних законів природи, яким підпорядковуються як живі, так і неживі тіла. Цим законам підкоряються будь-які перетворення енергії.

Дослідженням енергії в макроскопічних системах (т. Е. Розглядом загальних властивостей всієї системи) займається класична (рівноважна) термодинаміка.

Класична термодинаміка (XIX ст.) Займалася вивченням теплових явищ без урахування молекулярної будови тіл.

Предмет досліджень класичної термодинаміки - закриті системи, т. е. системи, які НЕ обмінюються енергією, речовиною та інформацією з навколишнім середовищем.

нерівноважна термодинаміка вивчає процеси у відкритих системах, що знаходяться далеко від рівноважного стану.

відкриті системи - Термодинамічні системи, які підтримуються в певному стані за рахунок безперервного припливу ззовні і стоку зовні речовини, енергії та інформації (т. Е. Обмінюються з навколишнім середовищем речовиною (а також енергією і імпульсом)).

До найбільш важливого типу відкритих систем відносяться хімічні системи, В яких безперервно протікають хімічні реакції, відбувається надходження реагуючих речовин ззовні, а продукти реакцій відводяться. біологічні системи, Живі організми можна також розглядати як відкриті хімічні системи.Тема 4.2. Концепції квантової механіки | Закони (початку) класичної термодинаміки

періодичний закон | Тема 3.5. Особливості біологічного рівня організації матерії | Основні ознаки життя | Специфіка, єдність і різноманіття живого | Рівні організації живих систем | Популяційно-видовий рівень | біоценотіческій рівень | біосферний рівень | Ідеї ??детермінізму | Динамічні і статистичні закономірності в природі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати