Головна

Основні категорії та поняття педагогіки

  1. I) i іонні представники реформаторської педагогіки
  2. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  3. I. Основні положення
  4. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ
  5. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  6. I. Основні терміни та загальні підходи
  7. II Категорії навчаються

Будь-яка наука, в тому числі і педагогіка, має понятійний і категоріальний апарати. поняття - Це думка, яка фіксує в узагальненій формі предмети і явища дійсності. Наукові поняття відображають істотні ознаки предмета, явища, які дозволяють відрізняти їх від суміжних з ними предметів і явищ. Поняття має зміст і обсяг. зміст - Це сукупність відображених в понятті ознак; істотні з них складають ядро.Об `єм - Безліч предметів, що мають однорідні ознаки. Поняття необхідні в педагогіці для точного позначення елементів і явищ навчально-виховного процесу.

категорії - Загальні, фундаментальні поняття, які відображають найбільш істотні зв'язки і відносини реальної дійсності. До основних педагогічним категорій належать: Виховання, дитинство, освіта, навчання.А так же загальнонаукові категорії такі як:розвиток, формування.

виховання - Це цілеспрямований і організований процес формування особистості. Розглядається в соціальному і педагогічному сенсі. У широкому соціальному сенсі виховання - це передача накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших. У вузькому соціальному сенсі під вихованням розуміється спрямований вплив на людину з боку громадських інститутів з метою формування у нього певних знань, поглядів і переконань, моральних цінностей, політичних орієнтації, підготовки до життя.

У широкому педагогічному сенсі виховання - Це спеціально організоване, цілеспрямоване і кероване вплив колективу, вихователів на воспитуемого з метою формування у нього заданих якостей, здійснюване в установах освіти і охоплює весь навчально-виховний процес.

У вузькому педагогічному сенсі виховання - Це процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань. У педагогіці, як і в інших соціальних науках, поняття виховання часто використовується для позначення складових частин цілісного виховного процесу. Кажуть, наприклад, «фізичне виховання», «естетичне виховання».

навчаннядітей дошкільного віку - це спеціально організований процес взаємодії вихователя і дітей, спрямований на розвиток пізнавальних здібностей, передача їм у доступній формі знань, умінь, навичок, дій, передбачених програмою виховання і навчання, а також розвиток допитливості та пізнавальної активності.

Освіта - Процес і результат засвоєння навчалися системи знань, умінь і навичок, способів пізнавальної діяльності та формування на цій основі заданих педагогом якостей особистості.

дитинство - Етап у розвитку людини, що передує дорослості; характеризується інтенсивним зростанням організму і формуванням вищих психічних функцій.

формування- Процес становлення особистості дитини в результаті об'єктивного впливу спадковості, середовища, виховання і власної активності особистості.

розвиток - Це процес і результат кількісних і якісних змін успадкованих і набутих властивостей індивіда.

 Становлення дошкільної педагогіки, використання дошкільної педагогікою прогресивних педагогічних ідей минулого. | Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками. Система педагогічних наук.

Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками, її місце в системі педагогічних наук. | Функції дошкільної педагогіки | Поняття методу дослідження, класифікація методів | Характеристика педагогічних методів дослідження | Сутність педагогічного дослідження. Види і етапи педагогічного дослідження | Дитинство як феномен соціального розвитку. | Періодизація дошкільного віку | | | Сучасні педагогічні теорії виховання і розвитку дитини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати