На головну

Складові електронної комерції (учасники, процеси, мережі) і їх коротка характеристика

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I. Загальна характеристика уроку.
  3. I. Загальна характеристика
  4. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  5. II. ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА
  6. II. Якісна характеристика викладача ОБЖ (БЖ)
  7. II. Характеристика принципів в системі ФВ.

Електронна торгівля заснована на структурі традиційної торгівлі, а використання електронних мереж додає їй гнучкість. На рис. 1.2. представлені складові електронної комерції.

Датою зародження систем електронної торгівлі можна вважати 1993 рік, коли в результаті істотного зниження вартості і підвищення продуктивності апаратних і програмних засобів почалася масова експлуатація мережі Інтернет і одного з її основних ресурсів - Всесвітньої павутини (World Wide Web). Виникла глобальна інформаційна структура стала основою для розвитку систем електронної торгівлі. Стимулом для впровадження систем електронної торгівлі з'явилася економія витрат при придбанні виробничих ресурсів. При цьому за рахунок інтеграції каналів поставок вартість виробленої продукції в різних галузях знижується наступним чином: в зв'язку - на 5-15%; у виробництві комп'ютерів - на 11-20%; в електроніці - на 29-39%; в нафтогазовій галузі - на 5-15%; в сталеливарній промисловості - на 11-15% і т.д.

Електронна торгівля в останні роки переживає справжній бум в багатьох країнах світу, причому в деяких з них обсяг продажів через мережу Інтернет досягає 10% всього обсягу торгівлі. Стрімке зростання електронної торгівлі обумовлений її високою ефективністю і низьким рівнем витрат, що за оцінкою зарубіжних експертів дозволяє знизити ціни виробів на 25-30%.

Мал. 1.2. Складові електронної комерції

Основні сфери діяльності електронної комерції:

· Електронний маркетинг (Інтернет-маркетинг);

· Торгівля товарами в матеріально-речовій формі;

· Надання послуг (інформаційних, фінансових, законодавчих, консультаційних і т.д.);

· Адміністрування бізнесу (податки, митниця, дозволу, концесії тощо);

· Транспортне обслуговування, техніка перевезень і способи постачання;

· ведення бухгалтерського обліку;

· Вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань;

· інтернет банкінг;

· Електронна торгівля на ринку цінних паперів (інтернет-трейдинг);

· післяпродажне обслуговування;

· Страхування і т.д..

Електронна комерція може здійснюватися на різних рівнях: національному та міжнародному. Основу відмінності проведення ділових операцій на цих рівнях становлять не техніко-технологічні складові (так як електронна комерція має глобальним характером), а законодавчі. На інтернаціональному рівні реалізація системи електронної комерції істотно ускладнюється в порівнянні з внутрішньо-національного. Це викликано такими факторами, як використання різних систем оподаткування, митних зборів, прийняття індивідуальних і разом з тим неоднакових угод з різними країнами, значні відмінності в застосовуваних правилах здійснення банківських операцій.

К основних елементів інфраструктури системи електронної комерції відносяться:

1) спеціальне програмне забезпечення;

2) система управління базами даних і додатками;

3) телекомунікація та зв'язок;

4) система, що забезпечує безпеку актів купівлі-продажу товарів, послуг і результатів інтелектуальної діяльності;

5) юридична, правове забезпечення;

6) віртуальна банківська система;

7) спеціальні платіжні системи;

8) автоматизоване складське господарство;

9) система доставки товарів і надання послуг;

10) фінансові інститути (брокерські та інші контори);

11) система оподаткування та митних тарифів;

12) служба маркетингу, що включає в себе банерну рекламу, відділ продажів, відділ дизайну web-сторінок, web-серверів, відділ ціноутворення.

1.4. Системи циклу електронної торгівлі по Д. Козяче[4]

Складові електронної торгівлі утворюють відповідний цикл, який по Д. Козяче складається з п'яти систем:

1) доступ до інформації (дослідження ринку, пошук партнерів і т.д.);

2) замовлення (заявки, запити);

3) оплата (платіжні системи);

4) виконання замовлення (системи доставки товарів);

5) післяпродажне обслуговування і підтримка.

Детальніше ці системи будуть розглянуті далі.

Алгоритм функціонування електронної торгівлі на прикладі операції купівлі-продажу схематично може бути представлений таким чином:

- Продавець (постачальник) розміщує інформацію про товар в мережі Інтернет із зазначенням умов, на яких він готовий укласти угоду;

- Покупець здійснює пошук інформації в Інтернеті;

- Інформує продавця (постачальника) про згоду укласти угоду на запропонованих умовах (заповнює електронну форму замовлення на сайті);

- Продавець (постачальник) підтверджує отримання інформації про намір покупця придбати товар;

- Продавець (постачальник) повідомляє покупцеві про готовність відвантаження товару при проведенні оплати;

- Укладення договору, оплата за товар і його доставка здійснюється традиційними способами або в електронному вигляді.

Контрольні питання до теми №1

1. Що являє собою «електронний бізнес»?

2. Що розуміється під терміном «електронна торгівля»?

3. Дайте визначення електронної торгівлі в «широкому» та «вузькому» сенсі.

4. Перерахуйте переваги електронної комерції.

5. Назвіть основні стадії впровадження систем електронного бізнесу та електронної торгівлі.

6. Що стало стимулом для впровадження систем електронної торгівлі?

7. Назвіть основні переваги інтеграції веб-сайту з системою управління підприємством.

8. Що розуміється під «горизонтальної» і «вертикальної» моделями електронної торгівлі?

9. Назвіть основні сфери діяльності електронної торгівлі.

10. Що відноситься до основних елементів інфраструктури системи електронної торгівлі?

11. Назвіть основні системи циклу електронної торгівлі.


[1] А. І. Войтович. Електронна торгівля. Курс лекцій. Мінськ 2012

[2] Кобелєв О. А. Електронна комерція: навчальний посібник / За ред. проф. С. В. Пирогова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і Ко", 2006. - 684 с.

[3] Clark B. (1997). Welcome to my parlor ... // Marketing Management, Chicago, 5 (4): 10-25

[4] Козине Д. Електронна комерція: Пер. з англ. - М .: Видавничо-торговий дім "Російська редакція". 1999. - 228 с.Стадії впровадження систем (моделей) електронної торгівлі | Хрестоматійний матеріал 1.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати