Головна

Форми трудового договору.

  1. I. Обеспечение условий для формирования максимально возможных финансовых ресурсов, необходимых для социально-экономического развития Республики Дагестан
  2. I. ФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕБЕНКА СО ВЗРОСЛЫМ И СВЕРСТНИКАМИ И ОВЛАДЕНИЕ СПОСОБАМИ УСВОЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОПЫТА
  3. II этап реформ государственного управления. Реформирование гражданской сферы управления (1717-1722).
  4. II. Проблемы формирования и управления отношениями собственности в экономических системах.
  5. II. СРОКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст. 56)
  6. II. Формирование поездов
  7. III. Порядок формирования совета

Трудовий договір укладається. Як правило, в письмовій формі(ст.24 КЗпП України). Тобто закон дозволяє укладати трудові договори й в усній формі. У певних випадках дотримання письмової форми є обов'язковим: при організованому наборі працівників; при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геоло­гічними умовами і умовами підвищеного ризику для здоров'я; при укладенні контракту; у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі; при укладенні трудового договору з неповнолітніми; при укладенні трудового договору з роботодавцем-фізичною особою; при укладенні трудового договору з особою, яка прий­мається для проходження альтернативної (невійськової) служби; при укладенні трудового договору працівника з релігійною організацією; трудовий договір з працівниками,діяльність яких пов'язана з державною таємницею; про участь в оплачуваних громадських роботах.

Письмова форма передбачає детальний виклад обов'язків як працівника,так і ро­ботодавця щодо забезпечення трудового договору. Сюди можуть включатися, крім умов, встановлених за угодою сторін, також і умови, передбачені законодавством. Письмовий трудовий договір складається в двох примірниках і підписується сторона­ми. Він може бути завірений печаткою підприємства.

Письмову форму трудового договору не слід плутати з процедурою його оформлення. Ті обставини, що працівник пише заяву про прийом на роботу, а власник видає наказ про прийом на роботу, не означають письмової форми трудового договору. Це вже етапи офо­рмлення укладеного трудового договору. Також потрібно відрізняти від письмової форми звичайного трудового договору - контракт, який завжди укладається в письмовій формі. Контракт - особливий вид трудового договору і укладається за спеціальними правилами.

 Порядок укладення трудового договору. Документи, необхідні при прийнятті на роботу. Гарантії при прийнятті на роботу. | Особливості укладення трудових договорів на тимчасову та сезонну роботу.

Поняття колективного договору. | Сторони колективного договору | Порядок укладення колективного договору | Зміст колективного договору | Поняття зайнятості населення, її види. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості. | Державна служба зайнятості, її структура, функції та права. | Поняття працевлаштування. Правові форми працевлаштування. | Правовий статус безробітних. | Поняття і значення трудового договору. Зміст трудового договору. | Випробування при прийнятті на роботу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати