Головна

Тематика батьківських зборів у 9-11 класах

  1. I I. Примерная тематика курсовых работ
  2. IV. Тематика домашніх завдань
  3. V. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
  4. V. Тематика рефератов
  5. YI. Тематика рефератов и контрольных работ
  6. А. М. Горький. Очерк жизни и творчества. Тематика и проблематика романтического творчества Горького.
  7. Анализ системы управления персоналом по рассматриваемому направлению (т.е. тематика курсовой работы) для конкретной организации

1. Державна політика в галузі освіти і виховання (за матеріалами Державної національної програми «Діти України»).

2. Родинне виховання - необхідна умова забезпечення духовної єдності поколінь.

3. Особливості психофізичного і статевого розвитку дитини (відповідно віку).

4. Основні форми і методи психолого-педагогічного діагностування в освітньому закладі.

5. Українська родинна педагогіка про виховання дівчат в сім'ї.

6. Українська родинна педагогіка про виховання хлопців у сім'ї.

7. Роль батька і матері у вихованні юнацтва.

8. Особливості спілкування у сучасній сім'ї.

9. Сімейні і особистісні цінності українця.

10. Здоров'я сім - здоров'я держави і нації.

11. Формування правової культури батьків - один з вагомих напрямків взаємодії школи і сім'ї.

12. Формування культури статевих стосунків і сімейних відносин.

13. Роль школи і сім'ї у професійному самовизначенні учня-старшокласника.

14. Девіантна поведінка школяра: причини виникнення, роль у загальному розвитку, діагностування, шляхи подолання.

15. Сексуальне виховання у сучасній сім'ї.

16. Роль батьків у естетичному вихованні юнаків і дівчат.

17. Особливості родинного виховання обдарованих і талановитих старшокласників.

18. Проблеми сучасної української родини.

Для забезпечення взаємодії сім'ї і школи педагог зобов'язаний на належному рівні володіти знаннями психолого-педагогічних основ родинного виховання, методикою організації співпраці сім'ї і школи. Велику увагу необхідно приділити вивченню існуючих проблем родинного виховання та докласти зусиль щодо їх подолання.

Зазначимо, що проблеми спілкування старшокласників з батьками обумовлені протиріччям між прагненням старшокласників до самостійності та бажанням батьків як і раніше бачити в них дітей, залежних від дорослих і слухняних. Це протиріччя ґрунтується на соціальних та психологічних складнощах двох вікових груп.

У сучасній сім'ї відбуваються серйозні зміни: молоді батьки живуть окремо, тому не можуть користуватись досвідом та підтримкою старшого покоління; сучасний побут звільнив чоловіків від звичайних господарських обов'язків; вони, в більшості, перестали відігравати роль єдиного матеріально-фінансового джерела. Авторитет сучасних батьків як такий вимагає доповнення авторитетом особистим, тобто сприйняття дітьми життєвих позицій батьків залежить від того, наскільки діти поважають самих батьків, їх ставлення до своїх дітей, яким є характер стосунків між батьками.

Батьки повинні пам'ятати, що спілкування з дорослими дітьми потребує певних змін (у порівнянні з дітьми інших вікових груп). Вони повинні знати, що старшокласники прагнуть самостійно вирішувати життєві проблеми, але їм необхідна підтримка та допомога дорослих, про яку вони мріють, від якої не відмовляються. На жаль, деякі батьки не розуміють, або не завжди знають, якими повинні бути взаємостосунки між ними та їх дорослими дітьми, як правильно їх будувати, як залишитись справжніми друзями.

Педагогічна освіта батьків - перша цеглина у фундаменті взаємодії сім'ї і школи. Якщо педагогічний колектив належним чином організував роботу по наданню педагогічних знань батькам, школа може сподіватись на реальну співпрацю з батьками учнів, а з тим - на поліпшення умов розвитку, навчання, виховання дітей.

Робота педагога з батьками учнів ґрунтується на атмосфері довіри та взаємоповаги, а діалогічний стиль спілкування передбачає використання різноманітних форм педагогічної просвіти батьків. Серед них популярними є педагогічні лекторії, бесіди та дискусії педагогічної тематики, зустрічі «за круглим столом», конференції з досвіду сімейного виховання, перегляд і обговорення фільмів педагогічної проблематики, Дні відкритих дверей, відкриті уроки для батьків, клуби для батьків «Ми і наші діти», «Психологія спілкування з дітьми», консультаційні пункти «Виникло питання», семінари-практикуми, оформлення тематичних папок з конкретних питань і проблем виховання, телефон довіри, виставки «Світ захоплень сім'ї», «Професії батьків», «Традиції сім'ї», «Моя сім'я» тощо.

Протягом педагогічної практики за допомогою конкретних методик студенти зможуть визначити рівень педагогічної освіти батьків, виявити труднощі, які відчувають батьки в процесі виховання дітей (див. «Анкета для батьків старшокласників» у розділі «Методичні матеріали для організації науково-дослідної та виховної роботи студентів-практикантів за обраними напрямами діяльності» (напрям 5)). Отримана інформація допоможе обрати традиційні і нестандартні форми співпраці школи і сім'ї, представлені у цьому розділі.

Зазначимо, що не всі старшокласники мають достатній рівень особистої культури й адекватно ставляться до батьків, вміють налагоджувати стосунки з ними. Так, деякі з них сприймають своїх батьків лише як «засіб життєзабезпечення» (одягають, годують...), відмовляють їм у праві на власні думки, не сприймають їхнє
особисте життя. Вивчити ставлення однокласників до батьків допоможуть анкети «Сім'я очима дітей», «Ваші ідеали» (див. розділ «Методичні матеріали для організації науково-дослідної та виховної
роботи студентів-практикантів за обраними напрямами діяльності» (напрям 5)). Отримані результати допоможуть обрати найбільш раціональні форми виховання адекватного ставлення старшокласників до батьків (наприклад диспут «Батьки - також люди», «Батьки: друзі, партнери, контролери»; бесіда «Як правильно любити батьків», «Як спілкуватись з дорослими»).

Статистичні дані свідчать про те, що більше половини сучасних старшокласників відчувають потребу у спілкуванні з дорослими, але довіряють власним батькам лише 12%, 30% учнів старших класів відчувають дефіцит спілкування з батьками. Цікаво, що старшокласники близькі стосунки мають лише з дорослими, яких поважають. До того ж, вони готові одержати пораду від дорослих лише щодо проблем, які є складними й важливими для них (не з точки зору батьків, а з їх власної). Вони помічають і цінують, коли батьки виявляють справжній інтерес до всіх сфер життя своїх дітей, здатні зрозуміти й прийняти їхні особисті прагнення, погляди, думки.

Необхідно, щоб батьки старшокласників були ознайомлені з інформацією, викладеною вище. Тому студенти-практиканти можуть підготувати повідомлення про особливості спілкування батьків із старшокласниками та виступити з цим повідомленням на батьківських зборах.

Підкреслимо, що головною умовою створення близьких стосунків між старшокласниками та їхніми батьками є взаєморозуміння. Воно складається з взаємотерпіння, взаємотерпимості, взаємоповаги, взаємопіклування тощо. Виявити характер взаємостосунків вихованців та батьків допоможуть тест-опитувальник батьківського ставлення до дітей А. Варга та В. Століна, методика «Недописані тези», самодіагностики для батьків та інші методики, представлені у розділі «Методичні матеріали для організації науково-дослідної та виховної роботи студентів-практикантів за обраними напрямами діяльності» (напрям 5). Одержані результати дозволять окреслити тематику подальших форм співпраці з батьками старшокласників, визначити можливість організації спільної діяльності батьків і вихованців даного класу (турнір знавців, спільні свята, КВК тощо).

Отже, від позиції педагогів, їх розуміння важливості педагогічної співпраці не лише з учнями, а й з сім'єю в цілому залежить ефективність виховної роботи школи.
Організація взаємодії сім'ї та школи | Тест для діагностики громадянської самосвідомості старшокласників

Список літератури до розділу | Мета і завдання педагогічної практики | Зміст педагогічної практики | Організація педагогічної практики студентів 5 курсу | Вимоги до оформлення звітної документації | Формування світоглядних позицій старшокласників | Розвиток самоусвідомлення | Професійне самовизначення старшокласників | Сфери професійної діяльності | Перше кохання та взаємини юнаків та дівчат |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати